บริการทนายความรับรองเอกสาร


First Choice Translation

บริการทนายความรับรองเอกสาร (Notary Public Attorney)

ให้คำปรึกษา และบริการด้านทนายความทำคำรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทเอกชน รับรองคำเเปล ตลอดจนเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุน โดยทนายความที่มีประสบการณ์ บริการทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย บริการรับรองเอกสาร


 • 1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 • 2.รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of Support / Sponsor Notarization)
 • 3.รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
 • 4.รับรองสถานะการเงิน (Statement Notarization)
 • 5.รับรองคำแปล แปลเอกสาร (Certified True Translation)
 • 6.รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน
  (Signature Notarization and Legalization)
 • 7.รับรองข้อเท็จจริง (Marine Protest Notary Public)
 • 8.รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 • 9.รับรองคำสาบาน (Applicant Declaration)
 • 10.รับรองคำให้การ (Declaration Notary Public)
 • 11.หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายกำหนด