รับแปลบัตรคนต่างด้าว (Alien Identification Card)


รับแปลบัตรคนต่างด้าว บัตรประชาชน พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลบัตรคนต่างด้าว (Alien Identification Card)

บัตรต่างด้าว เป็นหลักฐานที่บ่งบอกข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัตร ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ สัญชาติ ศาสนา รวมถึงที่อยู่อาศัย สำหรับคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย และได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย จำเป็นต้องมีบัตรประจำด้วยเช่นกัน แต่จะไม่เหมือนกับบัตรประชาชนที่คนไทยใช้ ซึ่งบัตรประจำตัวของคนต่างด้าว จะเรียกว่า บัตรคนต่างด้าว ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยีนบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกิจต่าง ๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร เป็นต้น

บัตรคนต่างด้าว 1
บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

การรับแปลบัตรคนต่างด้าว และรับรองกงสุล

การแปลบัตรคนต่างด้าว (Alien Identification Card) บัตรประชาชน (Thai ID Card) ต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล ดังนั้น ก่อนนำ (Alien Identification Card) ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล บัตรต่างด้าว

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลบัตรคนต่างด้าว บัตรประชาชน พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลบัตรคนต่างด้าว พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลบัตรคนต่างด้าว กับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

african european asian people scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลบัตรคนต่างด้าวและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้เป็นเอกสารใช้ทำวีซ่าต่างๆ เช่นจดทะเบียนสมรส การเดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
2. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
3. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลบัตรคนต่างด้าว มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลบัตรคนต่างด้าวไทย

รับแปลบัตรคนต่างด้าวอังกฤษ

รับแปลบัตรคนต่างด้าวจีน

รับแปลบัตรคนต่างด้าวญี่ปุ่น

รับแปลบัตรคนต่างด้าวเกาหลี

รับแปลบัตรคนต่างด้าวลาว

รับแปลบัตรคนต่างด้าวพม่า

รับแปลบัตรคนต่างด้าวเวียดนาม

รับแปลบัตรคนต่างด้าวกัมพูชา

รับแปลบัตรคนต่างด้าวอินโดนีเซีย

รับแปลบัตรคนต่างด้าวอินเดีย

รับแปลบัตรคนต่างด้าวฟิลิปปินส์

รับแปลบัตรคนต่างด้าวเยอรมัน

รับแปลบัตรคนต่างด้าวฝรั่งเศส

รับแปลบัตรคนต่างด้าวโปรตุเกส

รับแปลบัตรคนต่างด้าวอิตาลี

รับแปลบัตรคนต่างด้าวสเปน

รับแปลบัตรคนต่างด้าวรัสเซีย

รับแปลบัตรคนต่างด้าวโปแลนด์

รับแปลบัตรคนต่างด้าวสวีเดน

รับแปลบัตรคนต่างด้าวเช็ก

รับแปลบัตรคนต่างด้าวอารบิค

รับแปลบัตรคนต่างด้าวกรีซ

รับแปลบัตรคนต่างด้าวอีหร่าน

รับแปลบัตรคนต่างด้าวตุรกี

รับแปลบัตรคนต่างด้าวยูเครน

รับแปลบัตรคนต่างด้าวฮังการี

รับแปลบัตรคนต่างด้าวโรมาเนีย

รับแปลบัตรคนต่างด้าวดัตช์

รับแปลบัตรคนต่างด้าวฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลบัตรคนต่างด้าว1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

.png
document รับรองกงสุล 7
 2

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลบัตรคนต่างด้าว รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009