รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2)

(Marriage of Registration)


รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2) พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2)

ทะเบียนสมรส คือ เอกสารที่คู่สมรส ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะได้รับเมื่อจดทะเบียนสมรสอย่างสมบูรณ์แล้ว เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า หญิงและชายคู่หนึ่งได้ตกลงเป็นสามี ภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทะเบียนสมรส จะระบุชื่อ-นามสกุลของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย พร้อมข้อความที่ระบุว่าทั้งคู่ได้เป็นสามีภรรยากันตามนิตินัย พร้อมลายเซ็นยืนยันของฝ่ายชายและหญิง รวมถึงพยาน และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการทะเบียนสมรส

 คร.2 2
คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส แปลและรับรองเอกสาร

การรับแปลทะเบียนสมรส (คร.2) และรับรองกงสุล

การแปลทะเบียนสมรส (คร.2) นั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพราะเป็นเอกสารที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำแปลทะเบียนสมรส (คร.2) ไปใช้เป็นหลักฐานได้ ต้องนำไปแปลภาษาให้เรียบร้อย และถูกต้องมากที่สุด หลังจากนั้นถึงจะนำไปรับรองกงสุล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะว่าเป็นขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของเอกสารจากราชการไทย หากเราข้ามขั้นตอนนี้ไป โดยไม่ยื่นรับรองกงสุล ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย และไม่สามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อต่างประเทศได้ ดังนั้น เราควรนำทะเบียนสมรส (คร.2)ไปแปลก่อนรับรองกงสุล

บริการรับรองกงสุล รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2)

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2) พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลทะเบียนสมรส (คร.2) พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอก ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลทะเบียนสมรส (คร.2) กับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

couple altar

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลทะเบียนสมรส (คร.2) และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลแปลทะเบียนสมรส มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลทะเบียนสมรสไทย

รับแปลทะเบียนสมรสอังกฤษ

รับแปลทะเบียนสมรสจีน

รับแปลทะเบียนสมรสญี่ปุ่น

รับแปลทะเบียนสมรสเกาหลี

รับแปลทะเบียนสมรสลาว

รับแปลทะเบียนสมรสพม่า

รับแปลทะเบียนสมรสเวียดนาม

รับแปลทะเบียนสมรสกัมพูชา

รับแปลทะเบียนสมรสอินโดนีเซีย

รับแปลทะเบียนสมรสอินเดีย

รับแปลทะเบียนสมรสฟิลิปปินส์

รับแปลทะเบียนสมรสเยอรมัน

รับแปลทะเบียนสมรสฝรั่งเศส

รับแปลทะเบียนสมรสโปรตุเกส

รับแปลทะเบียนสมรสอิตาลี

รับแปลทะเบียนสมรสสเปน

รับแปลทะเบียนสมรสรัสเซีย

รับแปลทะเบียนสมรสโปแลนด์

รับแปลทะเบียนสมรสสวีเดน

รับแปลทะเบียนสมรสเช็ก

รับแปลทะเบียนสมรสอารบิค

รับแปลทะเบียนสมรสกรีซ

รับแปลทะเบียนสมรสอีหร่าน

รับแปลทะเบียนสมรสตุรกี

รับแปลทะเบียนสมรสยูเครน

รับแปลทะเบียนสมรสฮังการี

รับแปลทะเบียนสมรสโรมาเนีย

รับแปลทะเบียนสมรสดัตช์

รับแปลทะเบียนสมรสฟินแลนด์

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลทะเบียนสมรส (คร.2)1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

.2 1
.2 2
คร.2 3

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2) รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009