Company Profile

บริการแปลภาษานานาชาติ จัดหาล่าม และบริการใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) สำหรับชาวต่างชาติ เฟิสท์ชอยซ์มุ่งมั่นสรรสร้างงานบริการมีมาตรฐานการันตีผลงานแก่ลูกค้า ด้วยความต้องการที่เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจของคุณ ทีมงานเฟิสท์ชอยซ์ มีประสบการณ์และชำนาญการด้านภาษา

ริเริ่มก่อตั้ง

  • ปี 2554 หสม. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน
  • ปี 2555-ปัจจุบัน บจก. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ปฎิธานของเรา

สร้างสรรค์งานบริการคุณภาพ ทุกความต้องการของคุณ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการเป็นศูนย์บริการแปลเอกสาร ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

ให้บริการด้านเอกสารที่ตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า “มั่นใจความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรงเวลาที่ต้องการ”

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจ