บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด ให้บริการแปลภาษากว่า 30 ภาษาทั่วโลก พร้อมรับรองเอกสารแปลทุกรูปแบบ ด้วยนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลแต่ละสาขา เรามุ่งมั่นสรรสร้างงานแปลคุณภาพ รวดเร็ว และส่งมอบงานตรงเวลาในทุกรูปแบบ

ทีมงานศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มีประสบการณ์และชำนาญการด้านภาษา ริเริ่มก่อตั้ง

  • ปี 2554 จัดตั้งเป็นคณะบุคคล, หสม. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน
  • ปี 2555-ปัจจุบัน บจก. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน
  • ปี 2557 เพิ่มสาขาภูเก็ต ในเมืองภูเก็ต และเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
  • ปี 2558 บริการรับรองเอกสารรอบวงจร และรับรองเอกสาร

ปฎิธานของเรา

สร้างสรรค์งานบริการคุณภาพ ทุกความต้องการของคุณ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการเป็นศูนย์บริการแปลเอกสาร ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

ให้บริการด้านเอกสารที่ตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า “มั่นใจความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรงเวลาที่ต้องการ”

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจ