บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม
(Police Clearance Certificate :CID)


บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หากใครต้องการขอเอกสารดังกล่าว ทางเรามีบริการติดต่อขอหนังสือรับรองรองความประพฤติแทนค่ะ

ประโยชน์หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 1. จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม)
 3. วีซ่าเดินทาง วีซ่าทำงาน วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าท่องเที่ยว รวมถึงพำนักชั่วคราวในต่างประเทศ
 4. การทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 5. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ
 6. ขอกรีนกการ์ด หรือขอสัญชาติ
 7. ขออุปการะบุตรบุญธรรม

เอกสารที่ใช้ดำเนินการขอใบรับรองความประพฤติ

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว(เรียบร้อยและเห็นหู)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาพาสปอร์ต
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบสมรส(ถ้ามี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล(ถ้ามี)
 7. สำเนาใบ สด8 สด9 สด43 (กรณีชายไทย)
 8. ใบหย่า(ถ้ามี)
 9. กรณีผู้ขอเคยมีประวัติอาชญากรรมเพิ่มเอกสาร
  9.1 หนังสือสิ้นสุดคดี
  9.2 คำพิพากษา หรือคำตัดสินของศาล
  **กรณีติดคดีไม่คืนเงิน**
 10. ระบุประเทศที่จะนำไปใช้
เอกสารที่ใช้ดำเนินการขอใบรับรองความประพฤติ

อัตราค่าบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม


ราคารับรองเอกสารสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 • ค่าบริการ : 4,000 บาท
 • ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 7 – 9 วัน (ไม่มีคดี)
รับรองกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ค่าบริการ : 2,400 บาท
 • ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 7 วัน

 

กรณีต้องการแปลภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อิตาลี สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ กรุณาแจ้งแอดมินให้เสนอราคา บริการแปลภาษา

ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติและรับรองเอกสาร


 

document cid 1
document cid 3
document cid 2
document cid 4
document cid 5
document cid 6

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการขอใบรับรองความประพฤติ รับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009