บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate :CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate :CID)

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อขอเอกสารรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายโดยใช้เวลาไม่นาน โดยที่คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการเอกสารเอง

หนังสือรับรองความประพฤตินำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การขอวีซ่าไปต่างประเทศ การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ การทำนิติกรรม รวมถึงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาไม่น้อย และต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ หากไม่สะดวกดำเนินเรื่องด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารรับรอง แต่ไม่สะดวกในการดำเนินเรื่องด้วยตนเอง เช่น ผู้ที่มีธุระหรืองานประจำ ผู้อยู่ต่างจังหวัด ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ไม่ต้องการจัดการงานเอกสารที่มีความยุ่งยากซับซ้อนด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติ
ประโยชน์หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 1. จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม)
 3. วีซ่าเดินทาง วีซ่าทำงาน วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าท่องเที่ยว รวมถึงพำนักชั่วคราวในต่างประเทศ
 4. การทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 5. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ
 6. ขอกรีนกการ์ด หรือขอสัญชาติ
 7. ขออุปการะบุตรบุญธรรม

ค่าบริการและระยะเวลาดำเนินการ

ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 • ค่าบริการ : 4,000 บาท
 • ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 7 – 9 วัน  (ไม่มีคดี)

รับรองกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ)

 • ค่าบริการ : 2,400 บาท
 • ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 7 วัน

กรณีต้องการแปลภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อิตาลี สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ กรุณาแจ้งแอดมินให้เสนอราคา บริการแปลภาษา

ค่าบริการหนังสือรับรองพฤติกรรม
เอกสารที่ใช้ดำเนินการขอใบรับรองความประพฤติ

เอกสารที่ใช้ดำเนินการขอใบรับรองความประพฤติ

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว(เรียบร้อยและเห็นหู)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาพาสปอร์ต
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบสมรส(ถ้ามี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล(ถ้ามี)
 7. สำเนาใบ สด8 สด9  สด43  (กรณีชายไทย)
 8. ใบหย่า(ถ้ามี)
 9. กรณีผู้ขอเคยมีประวัติอาชญากรรมเพิ่มเอกสาร
  9.1 หนังสือสิ้นสุดคดี
  9.2 คำพิพากษา หรือคำตัดสินของศาล
  **กรณีติดคดีไม่คืนเงิน**
 10. ระบุประเทศที่จะนำไปใช้

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หากใครต้องการขอเอกสารดังกล่าว ทางเรามีบริการติดต่อขอหนังสือรับรองรองความประพฤติแทนค่ะ

บริการของเรา

ภาษาที่ให้บริการแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

1. แสกนเอกสารที่ใช้ดำเนินการ ส่งได้ 2 ช่องทาง

2.ชำระค่าบริการก่อนดำเนินการ หากต้องการใบกำกับภาษี และมีหักณ.ที่จ่าย กรุณาแจ้งแอดมินให้ทราบก่อนชำระค่าบริการ


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3. บริษัทได้รับหนังสือรับรองความพฤติแล้ว แสกนไฟล์ส่งให้ลูกค้าทราบก่อนนำส่งออกฉบับจริงให้ลูกค้าต่อไป

ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติและรับรองเอกสาร

ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติและรับรองเอกสาร
ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติและรับรองเอกสาร
ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติและรับรองเอกสาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม

ได้ที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร,สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965, 065-3958392
firstchoicetrans.fc@gmail.com

สาขาภูเก็ต
ที่อยู่ 185/8 ตรงข้าม CP FRESH MART ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร : 086-3669255

Line ID:  @fc2009