รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

" สร้างสรรค์งานคุณภาพ
ทุกความต้องการของคุณ
"
รับแปลเอกสาร ทุกชนิด
รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ติดต่อสอบถาม

แปลเอกสารมากกว่า 25 ภาษาทั่วโลก


โดยนักแปลเจ้าของภาษาเชี่ยวชาญแต่ละประเภท
มีประสบการณ์กว่า 10 ปีแปลมาแล้ว

มากกว่า 5000 ชิ้นงาน แปลเอกสารระดับองค์กร บริษัทชั้นนำ

รับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตต่างๆ

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการทั่วราชอาณาจักร มี 2 สาขาเปิดให้บริการ
กรุงเทพ (สะพานควาย) , ภูเก็ต

รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์แปลเอกสารและภาษา First choice translation

First Choice Translation เป็นบริษัทรับแปลเอกสารหรือศูนย์แปลเอกสาร บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด รับแปลภาษามากกว่า 20 ภาษาทั่วโลก อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน การันตีผลงานแปลคุณภาพเยี่ยมตรงกับความต้องการของคุณ

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์แปลเอกสารและภาษา First choice translation

First Choice Translation เป็นบริษัทรับแปลเอกสารหรือศูนย์แปลเอกสาร บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด รับแปลภาษามากกว่า 20 ภาษาทั่วโลก อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน การันตีผลงานแปลคุณภาพเยี่ยมตรงกับความต้องการของคุณรับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

บริการแปลภาษาระดับองค์กร


บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด ให้บริการแปลภาษามากกว่า 20 ภาษา และบริการรับรองเอกสาร ทั้งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์งานแปลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม ทางบริษัทได้คัดสรรนักแปลเชี่ยวชาญในแต่ละภาษา เพื่อความสมูรณ์แบบในการแปลเอกสารและถ่ายทอดภาษาของต้นฉบับได้ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว บริษัทของเราจึงได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ผนวกกับความชำนาญที่อยู่ในแวดวงการแปลมามากกว่า 9 ปี เราจึงมั่นใจในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา หรือการรับรองเอกสาร แก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กร และบุคคลทั่วไป


บริษัทรับแปลเอกสารทุกประเภท ตัวอย่างเช่น
เอกสารราชการต่างๆ


เอกสารกฎหมาย


อาทิเช่น สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/หนังสือมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาล/TOR/MOU/ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

เอกสารด้านอุตสาหกรรม


- คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ / ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงาน

เอกสารด้านการตลาด


โบร์ชัว / แผ่นพับ / ใบปลิวต่างๆ / Website
/ คำโฆษณา

เอกสารด้านวิจัย


นักศึกษาทุกประเภท / แก้ไขไวยากรณ์ / พิสูจน์อักษร / ตรวจสอบความถูกต้องของงานแปล


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

บริการแปลภาษาระดับองค์กร


บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด ให้บริการแปลภาษามากกว่า 20 ภาษา และบริการรับรองเอกสาร ทั้งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์งานแปลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม ทางบริษัทได้คัดสรรนักแปลเชี่ยวชาญในแต่ละภาษา เพื่อความสมูรณ์แบบในการแปลเอกสารและถ่ายทอดภาษาของต้นฉบับได้ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว บริษัทของเราจึงได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ผนวกกับความชำนาญที่อยู่ในแวดวงการแปลมามากกว่า 9 ปี เราจึงมั่นใจในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา หรือการรับรองเอกสาร แก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กร และบุคคลทั่วไป


บริษัทรับแปลเอกสารทุกประเภท ตัวอย่างเช่น
เอกสารราชการต่างๆ


เอกสารกฎหมาย

อาทิเช่น สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/หนังสือมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาล/TOR/MOU/ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

เอกสารด้านอุตสาหกรรม

- คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ / ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงานเอกสารด้านการตลาด

โบร์ชัว / แผ่นพับ / ใบปลิวต่างๆ / Website
/ คำโฆษณาเอกสารด้านวิจัย

นักศึกษาทุกประเภท / แก้ไขไวยากรณ์ / พิสูจน์อักษร / ตรวจสอบความถูกต้องของงานแปลบริการรับรองเอกสาร


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

บริการรับรองเอกสารกรมการกงสุล และสถานทุตต่างๆ
(Legalization Services)

โดยไม่จะเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ทนายรับรองเอกสาร

( Notarial Document Services )


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม


บริการรับรองเอกสาร


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

บริการรับรองเอกสารกรมการกงสุล
และสถานทุตต่างๆ

(Legalization Services)
โดยไม่จะเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ทนายรับรองเอกสาร
( Notarial Document Services )


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

นักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม
ตัวอย่างเอกสาร


ตัวอย่างเอกสารWHY CHOOSE US?รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

QUALITY

เราใส่ใจทุกคุณภาพงานแปลที่ส่งมอบ กลั่นกรองทุกรายละเอียดงานแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ โดยเจ้าของภาษาแต่ละภาษา

รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ACCURACY

ถูกต้องแม่นยำ ฝ่ายตรวจสอบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งถึงมือลูกค้า

รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

SPEED

แก้ไข ส่งมอบถึงลูกค้ารวดเร็ว ตรงตามเวลานัดหมาย

WHY CHOOSE US?รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

QUALITY

เราใส่ใจทุกคุณภาพงานแปลที่ส่งมอบ กลั่นกรองทุกรายละเอียดงานแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ โดยเจ้าของภาษาแต่ละภาษา

รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ACCURACY

ถูกต้องแม่นยำ ฝ่ายตรวจสอบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งถึงมือลูกค้า

รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

SPEED

แก้ไข ส่งมอบถึงลูกค้ารวดเร็ว
ตรงตามเวลานัดหมาย

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สถาบันพลาสติกแห่งชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สถาบันพลาสติกแห่งชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สำนักงานสาขา


ศูนย์รับแปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

Address :
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาภูเก็ต ถ.พังงา เมืองภูเก็ต

Address :
185/8 ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสาขา


ศูนย์รับแปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

Address :
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาภูเก็ต ถ.พังงา เมืองภูเก็ต

Address :
185/8 ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ติดต่อสอบถาม


รับแปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร , ศูนย์แปลเอกสาร

ติดต่อสอบถาม