ติดต่อเรา

บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต

เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000

สาขาเชียงใหม่

หมู่ที่ 7 430/62 ซอย ราชพฤกษ์ Mae Hia, อ.เมือง Chiang Mai 50100

ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

ราคาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล
ดังนั้นลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

เรามีบริการส่งเอกสาร 3 ช่องทาง

  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง
มีค่ะ ทางเรามีตราประทับรับรองการแปลของบริษัท ที่ได้รับการจดทะเบียน และนอกจากนี้ยังมีการรับรองโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม (Notary Public Attorney) ปกติมีการรับรองเอกสารดังนี้
  • รับรองการแปล Notary Public Attorney
  • รับรองการแปลกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, รับรองการแปลโดยสถานทูตแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่ประเภทเอกสารและประเทศที่ไปยื่นดำเนินการ
  • รับรองการแปลโดยผู้แปล
บางกรณีสามารถใช้ได้เลย บางกรณีนำไปรับรองการแปลที่กองการกงสุลก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่การนำไปใช้และหน่วยงานที่ต้องการไปติดต่อ

มีบริการค่ะ โดยปกติการรับรองที่กงสุล คิดค่าธรรมเนียมต่อตราประทับละ 400 บาท ระยะเวลา 3-4 วันหลังยื่นเรื่อง กรณีเร่งด่วน ค่าธรรมเนียมต่อตราประทับ 800 บาท ระยะเวลา 1 วัน

หลักฐานใช้ยื่นรับรองที่กองการกงสุล

  • เอกสารฉบับแปล
  • เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
  • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ใบมอบอำนาจ

นำเอกสารฉบับแปลพร้อมจุดแก้ไขจากทางกงสุล มาให้ทางเราแก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ