อัตราค่าบริการ

ประเภทงานแปลอัตราค่าบริการ (บาท)
เริ่มต้น 400 บาท
เริ่มต้น 350 บาท
Rewrite ภาษาอังกฤษเริ่มต้น 400 บาท
ภาษาอื่นๆเริ่มต้น 650 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ความยากง่ายของเนื้อหาและภาษาที่ใช้

 

วิธีการพิจารณางานแปล

จำนวนหน้าจำนวนวัน
1-5 หน้า2 วัน
5-10 หน้า3-4 วัน
10-20 หน้า5-7 วัน
20 หน้าขึ้นไป2 สัปดาห์
 1. ประเภทของเนื้อหา เช่น งานด้านวิศวะ ไอที วิทยาศาสตร์ กฎหมาย และอื่นๆ
 2. ขนาดอักษรที่ใช้ Angsana new 16
 3. ระยะเวลาดำเนินการแปล
 4. กรณีที่ต้นฉบับมีรูปภาพประกอบ อัตราค่าบริการคิดจากจำนวนคำ 300 คำ/ A4

หมายเหตุ : จำนวนหน้านั้นสอดคล้องกับความยากง่ายของเนื้อหา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า

วิธีชำระค่าบริการ

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


 • เลขที่บัญชี
  021-708-685-9
  ธนาคารกรุงเทพ
  สาขาลาดพร้าว 101
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  097-274811-0
  ธนาคารกสิกรไทย
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  033-406475-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

 • รับด้วยตัวเอง
 • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง