รับแปลสัญญา/ แปลเอกสารกฎหมาย

บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด บริการแปลสัญญา เอกสารด้านกฎหมาย อาทิเช่น  สัญญาต่างๆ ข้อบังคับ, บันทึกข้อตกลง,ใบมอบอำนาจ,ระเบียบราชการ,สำนวนคำฟ้อง, คำตัดสินของศาล, เอกสารต่างๆ ใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล, TOR,MOU, คำพิพากษาต่างๆ  เป็นต้น โดยนักแปลมากประสบการณ์แปลงานด้านกฎหมายมากว่า 10 ปี และนักแปลที่อยู่สายอาชีพนี้โดยตรง  เพื่อความถูกต้องในคำแปลและการนำไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการ บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ   เลือกใช้บริการและเป็นที่ยอมรับ

ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ลูกค้าติดต่อมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม  ท่านสามารถส่งเอกสารเข้าทางไลน์หรืออีเมล์เพื่อประเมินราคาโดยลูกค้าจะได้รับเอกสารกลับอย่างรวดเร็ว

ทำไมถึงเลือกเเปลสัญญา เอกสารกฎหมายกับเรา

ส่งมอบงานคุณภาพ  เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย  เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

บริการของเรา

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคา ลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาแปลนั้นทันที ช่องทางการส่งไฟล์มี 2 ช่องทาง

2. หากทำการตกลงแปลกับเรา โอนมัดจำค่าบริการก่อนเริ่มแปล 50% กรณีไม่ถึง 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวน

3. เมื่องานเสร็จแล้ว แจ้งชำระ 50% ส่วนที่เหลือก่อนนำส่งงานแปล

4. กรณีมีงานแปลแก้ไข ทางบริษัทแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์