บริการรับแปลสัญญา เอกสารกฎหมาย


รับแปลสัญญา เอกสารด้านกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกภาษา

รับแปลสัญญา/ แปลเอกสารกฎหมาย

บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด บริการแปลสัญญา เอกสารด้านกฎหมาย อาทิเช่น สัญญาต่างๆ ข้อบังคับ, บันทึกข้อตกลง,ใบมอบอำนาจ,ระเบียบราชการ,สำนวนคำฟ้อง, คำตัดสินของศาล, เอกสารต่างๆ ใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล, TOR,MOU, คำพิพากษาต่างๆ เป็นต้น โดยนักแปลมากประสบการณ์แปลงานด้านกฎหมายมากว่า 13 ปี และนักแปลที่อยู่สายอาชีพนี้โดยตรง เพื่อความถูกต้องในคำแปลและการนำไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการ บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ เลือกใช้บริการและเป็นที่ยอมรับ

ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ลูกค้าติดต่อมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารเข้าทางไลน์หรืออีเมล์เพื่อประเมินราคาโดยลูกค้าจะได้รับเอกสารกลับอย่างรวดเร็ว

ประเภทสัญญาที่ให้บริการแปล

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลสัญญาและรับรองเอกสารแปลสัญญาครบวรจร ซึ่งมีประเภทสัญญาที่ให้บริการทุกรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ข้อบังคับ
 • คำตัดสินของศาล
 • สำนวนฟ้องศาล
 • บันทึกการสอบปากคำ
 • คำพิพากษาต่างๆ
 • รับแปลสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MOU)
 • รับแปลสัญญาจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
 • รับแปลสัญญาเช่า
 • รับแปลสัญญากู้ยืม
 • รับแปลสัญญาขายฝาก
 • รับแปลสัญญาจำนอง
 • รับแปลสัญญาจำนำ
 • รับแปลสัญญาจ้างทำของ
 • รับแปลสัญญาเเลกเปลี่ยน
 • รับแปลสัญญาเเลกเปลี่ยน
 • รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
 • รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
 • รับแปลสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดหรือห้องชุด
 • รับแปลสัญญาค้ำประกัน
 • รับแปลสัญญาเก็บของในคลัง
 • รับแปลสัญญาประนีประนอมยอมความ
 • รับแปลสัญญาประกันภัย
 • รับแปลสัญญาตั๋วเงิน
 • รับแปลสัญญาหุ้นส่วนและส่วนบริษัท
 • รับแปลสัญญาการหย่า
 • รับแปลสัญญาก่อสร้าง
 • รับแปลสัญญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม
 • รับแปลสัญญาจ้างแบบราคาต่อหน่วย
 • รับแปลพินัยกรรม

 

รับแปลสัญญา/ แปลเอกสารกฎหมาย

บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด บริการแปลสัญญา เอกสารด้านกฎหมาย อาทิเช่น สัญญาต่างๆ ข้อบังคับ, บันทึกข้อตกลง,ใบมอบอำนาจ,ระเบียบราชการ,สำนวนคำฟ้อง, คำตัดสินของศาล, เอกสารต่างๆ ใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล, TOR,MOU, คำพิพากษาต่างๆ เป็นต้น โดยนักแปลมากประสบการณ์แปลงานด้านกฎหมายมากว่า 13 ปี และนักแปลที่อยู่สายอาชีพนี้โดยตรง เพื่อความถูกต้องในคำแปลและการนำไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการ บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ เลือกใช้บริการและเป็นที่ยอมรับ

ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ลูกค้าติดต่อมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารเข้าทางไลน์หรืออีเมล์เพื่อประเมินราคาโดยลูกค้าจะได้รับเอกสารกลับอย่างรวดเร็ว

ประเภทสัญญาที่ให้บริการแปล

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลสัญญาและรับรองเอกสารแปลสัญญาครบวรจร ซึ่งมีประเภทสัญญาที่ให้บริการทุกรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ข้อบังคับ
 • คำตัดสินของศาล
 • สำนวนฟ้องศาล
 • บันทึกการสอบปากคำ
 • คำพิพากษาต่างๆ
 • รับแปลสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MOU)
 • รับแปลสัญญาจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
 • รับแปลสัญญาเช่า
 • รับแปลสัญญากู้ยืม
 • รับแปลสัญญาขายฝาก
 • รับแปลสัญญาจำนอง
 • รับแปลสัญญาจำนำ
 • รับแปลสัญญาจ้างทำของ
 • รับแปลสัญญาเเลกเปลี่ยน
 • รับแปลสัญญาเเลกเปลี่ยน
 • รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
 • รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
 • รับแปลสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดหรือห้องชุด
 • รับแปลสัญญาค้ำประกัน
 • รับแปลสัญญาเก็บของในคลัง
 • รับแปลสัญญาประนีประนอมยอมความ
 • รับแปลสัญญาประกันภัย
 • รับแปลสัญญาตั๋วเงิน
 • รับแปลสัญญาหุ้นส่วนและส่วนบริษัท
 • รับแปลสัญญาการหย่า
 • รับแปลสัญญาก่อสร้าง
 • รับแปลสัญญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม
 • รับแปลสัญญาจ้างแบบราคาต่อหน่วย
 • รับแปลพินัยกรรม

 

 และเอกสารกฎหมาย

ทำไมถึงเลือกเเปลสัญญา เอกสารกฎหมายกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

บริการรับแปลสัญญา รับแปลเอกสารกฎหมาย


บริการรับแปลเอกสารทั่วกรุงเทพ สีลม สุขุมวิท สาทร และพื้นที่อื่นๆ รวมถึงให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารรับรองทางกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สถานฑูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ และบริการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

รับแปลสัญญามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลสัญญาไทย

รับแปลสัญญาอังกฤษ

รับแปลสัญญาจีน

รับแปลสัญญาญี่ปุ่น

รับแปลสัญญาเกาหลี

รับแปลสัญญาลาว

รับแปลสัญญาพม่า

รับแปลสัญญาเวียดนาม

รับแปลสัญญากัมพูชา

รับแปลสัญญาอินโดนีเซีย

รับแปลสัญญาอินเดีย

รับแปลสัญญาฟิลิปปินส์

รับแปลสัญญาเยอรมัน

รับแปลสัญญาฝรั่งเศส

รับแปลสัญญาโปรตุเกส

รับแปลสัญญาอิตาลี

รับแปลสัญญาสเปน

รับแปลสัญญารัสเซีย

รับแปลสัญญาโปแลนด์

รับแปลสัญญาสวีเดน

รับแปลสัญญาเช็ก

รับแปลสัญญาอารบิค

รับแปลสัญญากรีซ

รับแปลสัญญาอีหร่าน

รับแปลสัญญาตุรกี

รับแปลสัญญายูเครน

รับแปลสัญญาฮังการี

รับแปลสัญญาโรมาเนีย

รับแปลสัญญาดัตช์

รับแปลสัญญาฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการแปลสัญญา / แปลเอกสารกฎหมาย1. ประเมินราคาแปลสัญญา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลสัญญา เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลสัญญา 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสารแปลสัญญา


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างเอกสารการแปลสัญญา


 

 1 1
ตัวอย่างแปลสัญญา 2 1
 3 1
 4 1
ตัวอย่างแปลสัญญา 5 1
 6 1

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารกฎหมาย
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009