ต่างชาติกับคนไทยในไทย

บริการจดทะเบียนสมรส ต่างชาติกับคนไทยในไทย แบบครบวงจร

อยากจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวต่างชาติที่ประทศไทย แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สามารถดำเนินตามขั้นตอนตามปกติได้เลยหรือไม่? วันนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันมีคำตอบมาให้คุณแล้วที่นี่

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่ก็มีขั้นตอนที่วุ่นวายพอตัวเลย ทั้งการเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร จัดหาล่ามและพยาน อีกทั้งยังต้องยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารอีก จดทะเบียนทั้งทีต้องวิ่งวุ่นจนไม่เป็นอันทำอะไรกันเลยก็จะดูลำบากไปสักหน่อย

เปลี่ยนเรื่องวุ่นวายที่จะต้องเจอเมื่อต้องไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนต่างชาติให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้บริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร ของศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ที่จะช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร ยื่นขอรับรองเอกสารให้ ไปจนถึงพาไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขตกันเลยทีเดียว ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสาร ไม่ต้องวิ่งวุ่นหาล่ามเพิ่มเติม เพราะเรามีบริการให้ครบจบในที่เดียว เพียงแค่คุณมีเอกสารต้นฉบับมาให้เราเท่านั้น ที่เหลือเราจัดการให้

1.สามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนต่างชาติในประเทศไทยได้หรือไม่

แต่งงาน

สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายโสดหรือไม่มีคู่สมรสอยู่แล้ว หรือในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยสมรสมาก่อนแล้วและได้มีการหย่าขาดแล้ว โดยการหย่าขาดนั้นจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 310 วัน การจดทะเบียนสมรสจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ แต่ถ้าหากเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าขาดกันจะถือว่าการจดทะเบียนสมรสในครั้งใหม่นี้เป็นโมฆะทั้งหมด

2.วิธีจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ในประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นขอใบรับรองโสด และสำเนาพาสปอร์ต

โดยการยื่นขอใบรับรองโสด และสำเนาพาสปอร์ตนั้นสามารถขอได้จากสถานเอกอัครราชทูต (ตามประเทศบ้านเกิดของชาวต่างชาติ) ประจำประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 2 แปลใบรับรองโสด และเอกสารประกอบอื่นๆ

เมื่อได้ใบรับรองสถานะโสดจากสถานทูตแล้ว นำไปเข้ากระบวนการแปลใบรับรองโสดให้เป็นภาษาไทย พร้อมลงนามรับรองคำแปลจากนักแปลขึ้นทะเบียน รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยก็จำเป็นต้องเข้ากระบวนการแปลด้วยเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 3 ยี่นขอรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

นำเอกสารที่แปลมาแล้วเรียบร้อย เข้าขอยื่นรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็ตาม หากผ่านการแปลเอกสารมาแล้วจะต้องนำเข้ากระบวนการขอยื่นรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศเสมอ

ขั้นตอนที่ 4 เข้าจดทะเบียนสมรสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียนสมรส

เตรียมเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองกงสุลเรียบร้อยแล้ว มายื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอที่ต้องการ เพื่อขอยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีล่ามเข้าแปลเกี่ยวกับรายละเอียดในการจดทะเบียนสมรส เพื่อเป็นการยื่นยันว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้ด้วย เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะมอบใบสำคัญสมรส (คร.3) และเอกสารทะเบียนสมรส (คร.2) ให้กับทั้งสองฝ่านคนละ 1 ชุด เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

3.เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับคนไทย

 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ 1 ชุด
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) *ถ้ามี*
 • บัตรประชาชนของพยานทั้ง 2 คน
 • คำร้องขอนิติกรณ์
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ในกรณีทีเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้ว และมีการหย่าขาดจากคู่สมรสแล้วให้เตรียมเอกสารยื่นยันมาด้วย เช่น

 • ใบสำคัญการหย่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิต)

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับคนต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองสถานะโสดที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ฉบับจริง) *ถ้ามี*
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด
 • คำร้องขอนิติกรณ์

ในกรณีทีเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้ว และมีการหย่าขาดจากคู่สมรสแล้วให้เตรียมเอกสารยื่นยันมาด้วย เช่น

 • ใบสำคัญการหย่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) *สามารถขอได้จากสถานทูตของแต่ละประเทศ*
 • ใบสำคัญการหย่า ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด

4.ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร

ทะเบียนสมรส

สำหรับข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร แน่นอนอยู่แล้วว่าหลักๆเลยนั้นก็คือ สะดวกสบาย มีที่ปรึกษาในด้านการจัดเตรียมเอกสาร ลดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสาร ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินเรื่องทำเองสารเองทั้งหมด มีทีมแปลขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งมีบริการล่ามในการแปลภาษาให้บริการอีกด้วย เข้ารับบริการกับ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ที่เดียวครบจบทุกกระบวนการการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

5. สิ่งที่สามารถทำได้หลังการจดทะเบียนสมรส

หลังจากการทำเนินการจดทะเบียนสมรสต่างชาติกับคนไทยที่ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เรียบร้อยแล้วจะสามารถดำเนินการทำสิ่งเหล่านี้ได้

 • เลือกใช้นามสกุลเดิม
 • ภรรยาเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามี
 • สามีเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของภรรยา
 • กรณีภรรยาเป็นคนไทยสามารถเลือกใช้นามสกุลเดิมของตนเป็นชื่อรองได้

หมายเหตุ : เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับคนไทยต้องรีบไปดำเนินการเปลี่ยนชื่อบนเอกสารทะเบียนราษฏร์ให้เรียบร้อย และดำเนินการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยเร็ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอยื่นรับรองเอกสารสถานทูตและกงสุล อีกทั้งยังมีล่ามในการแปลภาษาให้บริการอีกด้วย เปลี่ยนทุกเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายไปกับเราศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255