บริการแปลภาษายูเครน


บริการแปลภาษายูเครน รับรองกงสุล และรับรองสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน การแปลภาษามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนและเปิดโอกาสทางธุรกิจ แปลภาษา ภาษายูเครนหนึ่งในภาษาที่มีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก กลายเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสาร ราชการ ธุรกิจ และการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มุ่งมั่นนำเสนอบริการ แปลภาษายูเครนที่เต็มไปด้วยคุณภาพอันดับ 1

รับแปลเอกสาร รับรองเอกสารกงสุล ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

บริการแปลเอกสาร ภาษายูเครน

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
ยูเครน
images
อังกฤษ
images
ยูเครน
images
ยูเครน
images
ไทย
images
ยูเครน
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
ยูเครน
images
อังกฤษ
images
ยูเครน
images
ยูเครน
images
ไทย
images
ยูเครน
images
อังกฤษ

ทำไมต้องเลือกแปลภาษายูเครน กับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • การันตีงานแปลที่มีคุณภาพ: ทีมนักแปลของเราล้วนเป็นเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง มั่นใจได้ว่าผลงานแปลของท่านจะถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน
 • บริการที่รวดเร็ว: ส่งมอบงานแปลตรงตามกำหนดเวลาที่ท่านต้องการ รวดเร็ว ตรงเวลา
 • ความแม่นยำ: รับรองเอกสาร ทุกฉบับของท่านจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด มั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักการแปลสากล ตามการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่กังวล
 • ความน่าเชื่อถือ: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย การันตีด้วยผลงานที่มีคุณภาพและชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนาน
 • บริการครบวงจร: นอกจากบริการ แปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการ รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้มี บริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลภาษายูเครนและรับรองเอกสารสถานทูตยูเครน

มั่นใจได้เลยว่าเอกสารของคุณถูกต้อง ครบถ้วน และนำไปใช้ได้จริง ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ นอกเหนือจากบริการแปลภาษายูเครนแล้ว เรายังมีบริการรับรองเอกสารจากกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยอีกด้วย มั่นใจได้เลยว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงตามความต้องการ และสามารถนำไปใช้ต่อได้จริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศยูเครน และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศยูเครน และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศยูเครน

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศยูเครน ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษายูเครน (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง) /และสถานทูตยูเครนในไทยจะรับรองทั้งเอกสารภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศ และรับรองคำแปลภาษายูเครนที่ผ่านการรับรองจากศูนย์แปล
เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศยูเครน


img1 step1 2
img1 step2
img1 step3 2
Ukraine img1 step4 1
Ukraine img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษายูเครนใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษายูเครนใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโนตารี จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเคียฟ ที่ประเทศยูเครน หรือสถานเอกอัครราชทูตยูเครนในไทยก่อน ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตยูเครนในไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเคียฟ ที่ประเทศยูเครน เท่านั้น

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตยูเครน เพื่อใช้ในไทย


Ukraine img2 step1
img2 step2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาภาษายูเครน

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษายูเครนและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในยูเครน , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษายูเครน
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษายูเครน


ราคาแปลภาษายูเครนสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษายูเครน
 • เริ่มต้น 850 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย


 

document ukraine 1
document ukraine 2
document ukraine 3

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษายูเครน
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009