ประเภทเอกสารที่ให้บริการ

แปลเอกสารราชการ
เพื่อใช้รับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสาราชการ โดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์แปลภาษามามากกว่าปี
พร้อมให้บริการรับรองเอกสารแบบครบครันสามารถนำไปใช้รับรองกงสุลกระทรวงต่างประเทศได้จริง

หมวดทะเบียนราษฎร์

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น แปลเอกสารโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์แปลภาษามามากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการรับรองเอกสารแบบครับครัน สามารถนำไปใช้รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้จริง

หมวด แต่งงาน จดทะเบียนสมรส
หมวดหย่าร้าง จดทะเบียนหย่า

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสารหมวดแต่งงานและการหย่าร้าง เช่น ใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น มั่นใจในความถูกต้องของภาษาได้เลย เพราะแปลโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาโดยเฉพาะ มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ ยังมีบริการรับรองคำแปล รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง

หมวดขอวีซ่า เรียนต่อ ทำงานต่างประเทศ 

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า เอกสารการเรียนต่อ และทำงานต่างประเทศ แปลเอกสารโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์แปลภาษามามากกว่า 10 ปี มั่นใจได้ในความถูกต้องของภาษา และความเรียบร้อยของเอกสาร พร้อมให้บริการรับรองเอกสารแบบครับครัน สามารถนำไปใช้รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้จริง 

หมวดการค้า การลงทุนต่างประเทศ 

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสารเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนต่างประเทศ เช่น ทะเบียนการค้า บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น แปลเอกสารโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์แปลภาษามามากกว่า 10 ปี มั่นใจในความถูกต้องทางภาษาและเอกสาร อีกทั้งยังให้บริการรับรองคำแปล และรับรองเอกสารแบบครบครัน สามารถนำไปใช้รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้จริง 

หมวดอื่น ๆ 

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โฉนดที่ดิน และใบแจ้งความ-บันทึกประจำวัน  แปลเอกสารโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์แปลภาษามามากกว่า 10 ปี มั่นใจในความถูกต้องทางภาษาและความเรียบร้อยของเอกสาร อีกทั้งยังให้บริการรับรองคำแปล และรับรองเอกสารแบบครบครัน สามารถนำไปใช้รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้จริง 

แปลเอกสาร อุตสาหกรรม / แปลเอกสาร การตลาด

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ และการตลาด เหมาะกับการไปใช้ต่อในการทำธุรกิจ เช่น เอกสาร ISO ระเบียบข้อตกลงพนักงาน ใบโบรชัวร์ เป็นต้น แปลเอกสารโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาโดยเฉพาะ มีประสบการณ์แปลภาษามามากกว่า 10 ปี มั่นใจในความถูกต้องทางภาษาและเอกสาร อีกทั้งยังให้บริการรับรองคำแปล และรับรองเอกสารแบบครบครัน สามารถนำไปใช้รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้จริง 

 • รับแปลคู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ
 • รับแปล ISO
 • รับแปลระเบียบข้อตกลงพนักงาน
 • รับแปลสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โบรชัวร์
 • รับแปลเว็บไซต์
 • รับแปลข่าวสารต่างๆ

หมวดแปลเอกสาร กฎหมาย

เฟิร์สชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการแปลเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น เป็นต้น แปลเอกสารโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาโดยเฉพาะ มีประสบการณ์แปลภาษามามากกว่า 10 ปี มั่นใจในความถูกต้องทางภาษาและเอกสาร อีกทั้งยังให้บริการรับรองคำแปล และรับรองเอกสารแบบครบครัน สามารถนำไปใช้รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้จริง

 • รับแปลคำฟ้อง
 • รับแปลคำตัดสินของศาล
 • รับแปลข้อบังคับ
 • รับแปลบันทึกข้อตกลง
 • รับแปลหนังสือมอบอำนาจ
 • รับแปลระเบียบราชการ
 • รับแปลเอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล
 • รับแปล MOU/ TOR
 • รับแปลสัญญาต่างๆ

สำนักงานสาขา

สถานที่ตั้งศูนย์รับแปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาภูเก็ต ถ.พังงา เมืองภูเก็ต

185/8 ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

ราคาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล
ดังนั้นลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

เรามีบริการส่งเอกสาร 3 ช่องทาง

 • รับด้วยตัวเอง
 • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง
มีค่ะ ทางเรามีตราประทับรับรองการแปลของบริษัท ที่ได้รับการจดทะเบียน และนอกจากนี้ยังมีการรับรองโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม (Notary Public Attorney) ปกติมีการรับรองเอกสารดังนี้
 • รับรองการแปล Notary Public Attorney
 • รับรองการแปลกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, รับรองการแปลโดยสถานทูตแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่ประเภทเอกสารและประเทศที่ไปยื่นดำเนินการ
 • รับรองการแปลโดยผู้แปล

บางกรณีสามารถใช้ได้เลย บางกรณีนำไปรับรองการแปลที่กองการกงสุลก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่การนำไปใช้และหน่วยงานที่ต้องการไปติดต่อ

มีบริการค่ะ โดยปกติการรับรองที่กงสุล คิดค่าธรรมเนียมต่อตราประทับละ 400 บาท ระยะเวลา 3-4 วันหลังยื่นเรื่อง กรณีเร่งด่วน ค่าธรรมเนียมต่อตราประทับ 800 บาท ระยะเวลา 1 วัน

หลักฐานใช้ยื่นรับรองที่กองการกงสุล

 • เอกสารฉบับแปล
 • เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ใบมอบอำนาจ

นำเอกสารฉบับแปลพร้อมจุดแก้ไขจากทางกงสุล มาให้ทางเราแก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาทั่วโลก ได้ที่ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์