รับแปลภาษาอาเซียน


คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้

รับแปลไทย ↔ มาเลเซีย : อังกฤษ ↔ มาเลเซีย

รับแปลไทย ↔ อินโดนีเซีย : อังกฤษ ↔ อินโดนีเซีย

รับแปลไทย ↔ พม่า : อังกฤษ ↔ พม่า

รับแปลไทย ↔ ลาว : อังกฤษ ↔ ลาว

รับแปลไทย ↔ เวียดนาม : อังกฤษ ↔ เวียดนาม

รับแปลไทย ↔ กัมพูชา (เขมร) : อังกฤษ ↔ กัมพูชา (เขมร)

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลภาษาอาเซียน รับรองภาษาอาเซียนได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

  • สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย) : 061-1769965,065-3958392

  • Email : [email protected]


  • สาขาภูเก็ต : 086-3669255

  • Email : [email protected]

  • Line:

First Choice Translation

รับแปลภาษาอาเซียน

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปลภาษาอาเซียน ล่าม และบริการอื่นๆที่มุ่งมั่นสรรสร้างงานบริการคุณภาพเยี่ยม ที่เป็นมาตรฐาน การันตีผลงานในความพอใจของคุณ ด้วยความต้องการที่เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจของคุณ มีทุกภาษาทุกความต้องการของคุณ


นอกจากนี้ยังมีบริการรับรองเอกสารทุกประเภท พร้อมทั้งมีบริการรับรองทางกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สถานฑูตประเทศต่างๆในประเทศไทย


ภาษาอาเซียนที่ให้บริการ ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย,อินโดนีเซีย, พม่า, เวียดนาม, ลาว,กัมพูชา (เขมร), ฟิลิปปินส์ และประเทศบรูไน ใช้ภาษามาเลย์, สิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษ, เป็นภาษาราชการ


ให้บริการแปลภาษาอาเซียนโดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์แปลในสาขาต่างๆ อาทิ สัญญาทางกฎหมาย งบการเงิน เอกสารการตลาด ISO คู่มือการทำงาน เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต และอื่นๆ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 086-3669255, [email protected]

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ความยากง่ายของเนื้อหาและภาษาที่ใช้


นอกจากนี้มีบริการรับรองเอกสารภาษาอาเซียนที่สถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย เพื่อความถูกต้อง

ของเอกสารและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกและประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินไปด้วยตนเอง

First Choice Translation

ข้อมูลติดต่อ

สถานทูตพม่า ประจำราชอาณาจักรไทย
(Myanmar Embassy in Thailand)

132 ถนนสาทรเหนือ ซอย 71 กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2233-7250, 0-2234-0278
โทรสาร : 0-2234-6898
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : -
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์
สถานทูตลาว ประจำราชอาณาจักรไทย
(Lao Embassy in Thailand)

520,502/1-3 ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2539-6667
โทรสาร : 0-2539-6678
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.bkklaoembassy.com/
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์
สถานทูตกัมพูชา ประจำราชอาณาจักรไทย
(Cambodia Embassy in Thailand)

518/4 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2957-5851-2
โทรสาร : 0-2957-5850
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : -
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์
สถานทูตเวียดนาม ประจำราชอาณาจักรไทย
(Vietnam Embassy in Thailand)

83/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2251-3552, 0-2251-7202
โทรสาร : 0-2650-7525
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.vietnamembassy-thailand.org/en/
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:30 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์
สถานทูตมาเลเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย
(Malaysia Embassy in Thailand)

33-35 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2629-6800
โทรสาร : 0-2679-2208
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : -
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์
สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำราชอาณาจักรไทย
(Indonesia Embassy in Thailand)

600-602 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2252-3135-40
โทรสาร : 0-2259-4871, 0-2255-1267
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : -
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์์
สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำราชอาณาจักรไทย
(Philippines Embassy in Thailand)

760 ถนนสุขุมวิท 30/1 กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2259-0139-40
โทรสาร : 0-2259-2809
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : -
หมายเหตุ เวลาทำการ 08.00 – 17.00 จันทร์ – ศุกร์
สถานทูตบรูไน ประจำราชอาณาจักรไทย
(Brunei Darussalam Embassy in Thailand)

12 ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-714-7395-9
โทรสาร : 02-714-7383
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : -
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:30 – 16:00 น. จันทร์ – ศุกร์.