รับแปลใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารการยืนยันเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจวินิจฉัย เช่น เมื่อเราไปตรวจสุขภาพ แล้วได้รับการวินิจฉัยว่า มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี ก็จะมีใบรับรองจากแพทย์ผู้ตรวจว่า การวินิจฉัยดัวยกล่าวนั้นเป็นความจริง หรือในทางกลับกัน ถ้าหากตรวจพบโรคต่างๆ ก็จะถูกระบุว่า เรามีอาการป่วย ซึ่งเอกสารนี้จะมีประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ในการพิจารณาดูว่า บุคคลดังกล่าว มีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้หรือไม่ หรือมีอาการอะไรที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

รับแปลใบรับรองแพทย์ ( Medical Report)
1 1

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

 1. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
 2. สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
 3. สมัครทำงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 4. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 5. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

การแปลรับรองกงสุลใบอนุญาต

บริการรับรองกงสุล ใบรับรองแพทย์นั้น เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ร่างกาย ซึ่งมีความสำคัญมาก ดังนั้น ต้องแปลอย่างความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ หากเราจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างต่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุลด้วย เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบรับรองแพทย์ ไปใช้งานในต่างประเทศ ต้องนำไปรับรองกงสุล และแปลเป็นภาษาที่สามก่อน กรณีประเทศปลายทางต้องการภาษาอื่น เช่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เป็นต้น โดยนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

.jpeg

บริการรับรองกงสุล ใบรับรองแพทย์

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับรองกงสุล ใบรับรองแพทย์ หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเรามีบริการรับยืนใบรับรองแพทย์ สำเนาถูกต้องที่กงสุล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

ภาษาที่ให้บริการแปลใบรับรองแพทย์

เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

 • 4.ช่องทางรับเอกสารแปล
  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

.png
 1
.png

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลใบรับรองแพทย์ ( Medical Report) รับรองกงสุล ได้ที่ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009