รับแปลใบเสร็จ บิลค่าน้ำ ไฟฟ้า

ใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า เป็นเอกสารอย่างหนึ่ง ที่ระบุและยืนยันว่า บุคคล หรือบริษัทดังกล่าว ได้ชำระค่าบริการครบตามจำนวน และตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ความสำคัญของใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า คือ หากเกิดกรณีตรวจสอบย้อนหลัง เราสามารถใช้ใบเสร็จดังกล่าวไปเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า เราได้ทำการชำระค่าบริการอย่างเรียบร้อย ไม่ได้ติดหนี้ค่าใช้จ่ายใดใด

บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า 2
แปลใบเสร็จ

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

1. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
2. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
3. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

การรับแปลใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า

การแปลใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้านั้น ต้องแปลเนื้อหาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดความ ดังนั้น ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ ควรแปลอย่างละเอียดโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนี้ หากเราจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างต่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุลด้วย เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า ไปใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

.png

บริการรับรองกงสุลสำเนา ใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับรองกงสุลสำเนาใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถนำใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า ดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

บริการแปลใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า

แปลเป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองโนตารี

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

  • 4.ช่องทางรับเอกสารแปล
    • รับด้วยตัวเอง
    • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
    • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสารแปล บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า

บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการแปลใบเสร็จ บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า รับรองเอกสาร กงสุล ได้ที่ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009