รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้คำปรึกษา และบริการด้านทนายความทำคำรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทเอกชน รับรองคำเเปล ตลอดจนเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุน โดยทนายความที่มีประสบการณ์ บริการทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย บริการรับรองเอกสาร

ประเภทบริการรับรองโนตารี

 1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 2. รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of Support / Sponsor Notarization)
 3. รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
 4. รับรองสถานะการเงิน (Statement Notarization)
 5. รับรองคำแปล แปลเอกสาร (Certified True Translation)
 6. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน (Signature Notarization and Legalization)
 7. รับรองข้อเท็จจริง (Marine Protest Notary Public)
 8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 9. รับรองคำสาบาน (Applicant Declaration)
 10. รับรองคำให้การ (Declaration Notary Public)
 11. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายกำหนด

Tag words: รับรองเอกสารโนตารี/รับรองโนตารีโดยทนายความ/ รับรองเอกสารโดยทนายความ

ตัวอย่างเอกสารรับรอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ รับรองเอกสารโนตารี ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์