การรับรองเอกสาร Legalization Service ต่างกับ รับรองโนตารีโดยทนายความอย่างไร

การรับรองเอกสาร (Legalization Service) ต่างกับ รับรองโนตารีโดยทนายความอย่างไร

บางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้งานเอกสารฉบับแปลในโอกาสที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะใช้เพื่ออะไรหากเป็นการยื่นเอกสารสำคัญต่อกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นเอกสารที่ต้องใช้งานในต่างประเทศก็ต้องผ่านการรับรองกงสุลหรือการรับรองโนตารีมาก่อน แต่การรับรองเอกสารกงสุลต่างกับการรับรองโนตารีอย่างไร ลองมาหาคำตอบไปด้วยกันได้เลยค่ะ

การรับรองโนตารี ทำโดยใคร ใช้เพื่ออะไร?

การรับรองโนตารี ในประเทศไทยนั้นจะทำโดยทนายความรับรองเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ และมีใบรับรองเพื่อทำหน้าที่เหล่านี้โดยเฉพาะ โดยเอกสารที่ต้องการการรับรองโนตารีจะเป็นเอกสารเพื่อนำไปบังคับใช้ที่ต่างประเทศหรือสถานทูตในอีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่างขอบเขตการรับรองโนตารี เช่น

 • การรับรองใบสมัครเรียนต่อต่างประเทศ
 • การรับรองสถานะการเงินหรือรายการเดินบัญชี (Saving Statement)
 • การรับรองคำแปลเอกสาร
 • การรับรองลายมือชื่อ บุคคล หรือกรรมการของนิติบุคคล
 • การรับรองข้อเท็จจริง
 • การรับรองคำสาบาน
 • การรับรองคำให้การ

จะเห็นได้ว่าการรับรองโนตารีนั้นเป็นการรับรองความถูกต้อง ความมีอยู่จริงของเอกสาร คำร้อง คำให้การ หรือลายมือชื่อ เพื่อนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หากหน่วยงานที่เราต้องใช้เอกสารระบุว่าเอกสารต้องผ่านการรับรองโนตารี ก็ต้องหันมาใช้บริการทนายความรับรองเอกสารโดยเฉพาะ

การรับรองเอกสาร (Legalization Service) คืออะไร?

การรับรองเอกสารกงสุล เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อนำไปยื่นต่อกระทรวงต่างประเทศ ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ อ้างอิงประกอบการเดินทาง การทำงาน การเรียนต่อ หรือเพื่อเหตุผลอะไร หากต้องการเดินทางและกระทำการต่าง ๆ ก็ต้องมีการยื่นเรื่องขอรับรองกงสุลเพื่อให้ทางกระทรวงฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารว่าตรงตามหลักเกณฑ์ของราชการหรือไม่ โดยจะเป็นเอกสารสำคัญที่มีการประทับตราครุฑโดยเฉพาะ รวมถึงเอกสารของทางราชการ

ปัจจุบันบริการรับรองกงสุลมีขอบเขตดังนี้

 • การรับรองคำแปลเอกสาร
 • การรับรองสำเนาเอกสาร
 • รับรองเอกสารราชการต่าง ๆ
 • การรับรองลายมือชื่อบุคคล

ซึ่งเอกสารสำคัญที่เราต้องการนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หรือใช้ยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต่างประเทศต้องผ่านการรับรองกงสุลด้วยเสมอ เพราะไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องทำการแปลเอกสารเหล่านั้นก่อน จากนั้นจึงทำการยื่นรับรองกงสุลเป็นขั้นตอนต่อไป

สำหรับการรับรองเอกสารกงสุลที่เป็นเอกสารแปลนั้นจะมีการรับรองเฉพาะคำแปลจากเอกสารที่ต้นฉบับที่ทางการไทยรับรองเท่านั้น ต้องถูกต้องตามแบบ รายละเอียดครบถ้วนชัดเจน และต้องมีผู้แปลที่ลงนามรับรองคำแปลที่ถูกต้อง ดังนั้นก่อนยื่นขอทำการรับรองเอกสารกงสุลเราจึงต้องใช้บริการรับแปลภาษาจากนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารสำคัญหรือเอกสารทางราชการโดยเฉพาะ

เพราะไม่อย่างนั้นหากนำไปใช้งานจริงแล้วพบว่าแปลผิด แปลไม่ตรงตามแบบ เอกสารของเราอาจถูกปฏิเสธ ทำให้เสียทั้งเงินและเวลาในการแปลเอกสารใหม่รวมถึงต้องยื่นขอรับรองกงสุลใหม่อีกครั้ง

ความแตกต่างของการรับรองเอกสารและการรับรองโนตารี

 • การรับรองเอกสาร เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารราชการหรือลายมือชื่อบุคคลในเอกสารราชการ เป็นการรับรองกงสุลสำหรับยื่นใช้งานที่กระทรวงการตางประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ
 • การรับรองโนตารี เป็นการรับรองเอกสารทั่วไป เอกสารที่ออกโยเอกชน คำร้อง คำให้การ ลายมือชื่อ ข้อเท็จจริง หรือความมีอยู่จริงของเอกสาร สำหรับเอกสารที่ต้องใช้งานในต่างประเทศ โดยทนายความรับรองเอกสาร
บทความที่น่าสนใจ
ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ (First Choice Translation) บริการแปลเอกสารโดยนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 30 ภาษา บริการให้คำปรึกษาและบริการทนายความรับรองเอกสาร รับรองโนตารี รับรองเอกสารกุงสล ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศไทย
 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255