รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ (NOTARY PUBLIC ATTORNEY)


รับรองโนตารี ทำคำรับรอง รับรองบุคคล โดยทนายความ

รับรองโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการงานรับรองเอกสารโนตารี โดยทนายความที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551

ครอบคลุมทั้งการรับรองลายมือชื่อในเอกสารสำคัญสำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชน ช่วยให้เอกสารมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย แปลได้อย่างถูกต้อง และผ่านการรับรองคำแปล

โนตารี รับรองเอกสาร คือการรับรองเอกสารโดยทนายความที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ช่วยให้เอกสารสำคัญนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการยื่นหน่วยงานราชการ หรือยื่นเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ เช่น การทำธุรกรรมทางธนาคาร การไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล

Notary Public Certification 2024

ทำไมถึงเลือกรับรองโนตารีกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

บริการรับรองโนตารี


ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ผู้ให้บริการรับแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตต่าง ๆ รับรองเอกสารโดยทนายความและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และบริการด้านความรู้เรื่องของกฏหมาย รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทเอกชน รับรองคำเเปล ตลอดจนเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุน โดยทนายความ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ประเภทบริการรับรองโนตารี


1 รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
2 รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of Support / Sponsor Notarization)
3 รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
4 รับรองสถานะการเงิน (Statement Notarization)
5 รับรองคำแปล แปลเอกสาร (Certified True Translation)
6 รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน (Signature Notarization)
7 หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายกำหนด

Tag words: รับรองโนตารี/รับรองเอกสารโนตารี/รับรองโนตารีโดยทนายความ/ รับรองเอกสารโดยทนายความ

notary no2 1 edit

ทำไมต้องใช้รับรองโนตารี

ผู้ร้องอยู่ในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ดำเนินการธุรกรรมในต่างประเทศ เพื่อยืนยันบุคคล ยืนยันเอกสาร ยืนยันลายมือชื่อที่ใช้ประกอบในธุรกรรม ทางธนาคาร เปิดบัญชี ฝาก ถอน เป็นต้น, เรียนต่อ วีซ่า, จดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ , มอบอำนาจกระทำการต่างๆ เพื่อ… (ใช้ธุรกรรมในต่างประเทศที่ชี้ว่าต้องกระทำโดยผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 หรือ” โนตารีโดยทนายความ”

โดยผู้ร้องส่วนใหญ่จะสับสน ขั้นตอนระหว่างโนตารีเอกสารโดยสถานทูตและโนตารีเอกสารโดยทนายความ ดูความแตกต่างระหว่างรับรองกงสุล และรับรองเอกสารโดยทนายความ

ดังนั้นผู้ร้องจำเป็นต้องทราบเอกสารนั้นทำไปใช้ที่ไหน และยื่นทำอะไร กรุณาสอบถามที่ปลายทางให้แน่ชัด ก่อนใช้บริการดังกล่าว เพราะบางรายต้องการรับรองโนตารี แต่ผ่านการับรองจากสถานทูตเท่านั้น หรือบางรายต้องการรับรองลายมือชื่อทั้งสถานทูต และกระทรวงการต่างประเทศ และรับรองลายมือชื่อโดยทนายความ

lawyer business reading contract

ทำไมเลือกใช้รับรองโนตารีกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน พร้อมให้คำปรึกษา และบริการด้านการรับรองเอกสารโดยทนายที่ได้รับใบอนุญาติจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ทนายความที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารนอกจากนี้ศูนย์แปลบริการรับรองกงสุล สถานทูตต่างๆ ในไทย และ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารทุกชนิด จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ช่วยอำนวยความสะดวก ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร มีบริการครบวงจร ครบเครื่องจบได้ในที่เดียว และสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ

จรรยาบรรณของผู้ที่ให้บริการรับรองโนตารี


 

บริการด้วยความซื่อสัตย์และเป็นกลาง

ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และความเป็นกลางในการให้บริการรับรองเอกสารอย่างตรงไปตรงมา ยุติธรรม และสุจริต ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนที่ขัดต่อกฏระเบียบหน้าที่

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ทนายความที่ทำหน้าที่รับรองเอกสารต้องเคารพและปกป้องความส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ผู้อื่นรับรู้

ความรับผิดชอบอย่างเป็นมืออาชีพ

ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ รักษาพฤติกรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเคารพ สุภาพ และอ่อนโยน โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขา

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการรับรองเอกสารในเขตอำนาจศาลของตน

การตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงานและเอกสารทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารครบถ้วน และดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการยืนยันตัวตน อธิบายให้เข้าใจถึงผลกระทบสำหรับผู้ที่ลงลายมือชื่อ หรือให้คำสาบาน

ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย

พร้อมปฏิบติหน้าที่ทันที เมื่อมีผู้เข้าใช้บริการเข้ามาทำการร้องขอ และปฏิบัติตามกฏหมาย

การรับรองโนตารี


การรับรองโนตารีที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ช่วยให้เอกสารสำคัญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการยื่นหน่วยงานราชการ หรือยื่นเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ การรับรองโนตารีจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร เพื่อรับรองว่า ข้อมูลในเอกสาร รวมถึงลายมือชื่อต่างๆ มีความถูกต้อง ไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานราชการหรือยื่นต่อสถานทูตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารอะไรบ้างที่ใช้รับรองโนตารี

การรับรองโนตารีจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร เพื่อรับรองว่า ข้อมูลในเอกสาร รวมถึงลายมือชื่อต่างๆ มีความถูกต้อง ไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆ สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานราชการหรือยื่นต่อสถานทูตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารที่สามารถรับรองโนตารี เช่น

document
1 ประเภทการรับรอง
 • รับรองลายมือชื่อ
 • รับรองสำเนาเอกสาร
หนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทาง
  (พาสปอร์ต)
 2
2 ประเภทการรับรอง
 • รับรองสำเนาเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ยืนยันถิ่นที่อยู่
 • หลักฐานเเสดงที่อยู่อาศัย
 • บิลค่าน้ำ
 • ค่าไฟฟ้า
 • บิลค่าโทรศัพท์
 • ใบเเจ้งหนี้บัตรเครดิต
document notary โนตารี
3 ประเภทการรับรอง
 • รับรองสำเนาเอกสาร
หลักฐานทางการเงิน
 • Statement
 • ใบรับรองเงินฝาก
ข้อ 4
4 ประเภทการรับรอง
 • รับรองสำเนาเอกสาร
ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • ใบรับรองการศึกษา
 • เอกสารอื่นๆ
กงสุล รับแปลใบประกาศนียบัตร Diploma Certificate รับแปลผลการเรียน Transcript 1
5 ประเภทการรับรอง
 • รับรองลายมือชื่อ
ใบคำร้องจากต่างประเทศ
 • ใบสมัครการศึกษา
 • ใบแจ้งยืนยันตัวบุคคล พยาน
ข้อ 6
6 ประเภทการรับรอง
 • รับรองลายมือชื่อผู้แปล
เอกสารแปลภาษา
 • เอกสารแปลจากต้นฉบับภาษาหนึ่ง มาอีกภาษาหนึ่ง
การนำเอกสารไปใช้งาน
 • ใช้เพื่อยืนยันตัวนักแปลว่าเป็นผู้แปลเอกสารนี้จริง

 

ทนายความจะไม่รับผิดชอบข้อความเนื้อหาต้นฉบับ
เอกสารที่ผู้รัองจัดทำขึ้นจัดทำขึ้นมา

7
7 ประเภทการรับรอง
 • รับรองลายมือชื่อ
เอกสารอื่นๆ ที่สามารถรับรองโนตารีได้
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือจัดตั้งบริษัท
 • หนังสือจดทะเบียนต่างๆ
 • เอกสารทางธุรกิจ

 

หมายเหตุ : บางธุรกรรมต้องใช้ยืนยันลายมือชื่อ
ทั้งสถานทูตและโนตารีทนายความ

อัตราค่าบริการรับรองโนตารี


ราคารับรองโนตารีสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
อัตราค่ารับรองโนตารี
 • 2,000-3,500 บาท/ตราประทับ/ลายมือชื่อ ไม่รวมค่าแปลเอกสาร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
ระยะเวลาให้บริการรับรองเอกสาร
 • ระยะเวลาดำเนินการรับรองโนตารี 1 ชั่วโมง ไม่รวมระยะเวลาแปล
 • กรณีหากมีการแปล กรุณาสอบถามเวลาแปลกับทางแอดมินก่อนยืนยันใช้บริการรับรองเอกสาร

รับรองโนตารีมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับรองโนตารีไทย

รับรองโนตารีอังกฤษ

รับรองโนตารีจีน

รับรองโนตารีญี่ปุ่น

รับรองโนตารีเกาหลี

รับรองโนตารีลาว

รับรองโนตารีพม่า

รับรองโนตารีเวียดนาม

รับรองโนตารีกัมพูชา

รับรองโนตารีอินโดนีเซีย

รับรองโนตารีอินเดีย

รับรองโนตารีฟิลิปปินส์

รับรองโนตารีเยอรมัน

รับรองโนตารีฝรั่งเศส

รับรองโนตารีโปรตุเกส

รับรองโนตารีอิตาลี

รับรองโนตารีสเปน

รับรองโนตารีรัสเซีย

รับรองโนตารีโปแลนด์

รับรองโนตารีสวีเดน

รับรองโนตารีเช็ก

รับรองโนตารีอารบิค

รับรองโนตารีกรีซ

รับรองโนตารีอีหร่าน

รับรองโนตารีตุรกี

รับรองโนตารียูเครน

รับรองโนตารีฮังการี

รับรองโนตารีโรมาเนีย

รับรองโนตารีดัตช์

รับรองโนตารีฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

ตัวอย่างเอกสารรับรองโนตารี


 

document โนตารี 1
document โนตารี 2
document โนตารี 3
document โนตารี 4
รับรองเอกสารโนตารี
document โนตารี 6

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองโนตารี1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสารรับรองโนตารี


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองโนตารี รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009