รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้


 • ไทย

 • อังกฤษ

 • อังกฤษ

 • ไทย

บริษัทรับแปลเอกสาร แปลภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารสถานทูต อังกฤษ
ศูนย์บริการแปลภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ใน กทม. บริเวณพญาไท สะพานควาย, จตุจักร,และ ภูเก็ต

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับแปลเอกสาร แปลภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารอังกฤษเพื่อใช้ยื่นวีซ่า สถานทูตต่างๆ หน่วยงานราชการทั้งในไทยและต่างประเทศ เน้นคัดสรรนักแปลที่มากประสบการณ์แปลแต่ละสาขา เพื่อให้งานแปลแต่ละชิ้นงานออกมาถูกต้อง เปี่ยมด้วยคุณภาพ ส่งมอบงานแปลได้รวดเร็วตามกำหนด และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ทำไมถึงเลือกแปลภาษาอังกฤษกับเรา

บริการแปลเอกสาร ส่งมอบงานคุณภาพเน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

 • ส่งมอบงานแปลภาษาอังกฤษ ด้วยคุณภาพ
 • แปลภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์
 • แปลภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว ตามกำหนด มีความเป็นมืออาชีพ
 • สามารถนำฉบับแปลภาษาอังกฤษไปใช้งานได้จริง

ประเภทเอกสารที่สามารถเข้ารับการแปลได้

1. เอกสารราชการต่างๆ (อ่านต่อ)
– สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส(คร.2/คร.3), ทะเบียนหย่า (คร.6/คร.7), ใบรับรองโสด, หนังสือยินยอมบุตร, มรณบัตร ใบแจ้งตาย, หนังสือรับรองความประพฤติ, โฉนดที่ดิน, ใบแจ้งความ-บันทึกประจำวัน
– ใบรับรองแพทย์
– ทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท, ภพ.20, บอจ.5, หนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น, บัตรส่งเสริมการลงทุน, ใบอนุญาติต่างๆ, รายงานประจำปี, โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจัดหางาน, งบการเงิน, เอกสารทางบัญชี

2. เอกสารกฎหมาย (อ่านต่อ)
– สัญญาต่างๆ, ข้อบังคับ, บันทึกข้อตกลง, หนังสือมอบอำนาจ, ระเบียบราชการ, คำฟ้อง, คำตัดสินของศาล, เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล, TOR, MOU, แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

3. เอกสารด้านอุตสาหกรรม (อ่านต่อ)
– คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ, ISO, ระเบียบข้อตกลงพนักงาน

4. เอกสารด้านการตลาด (อ่านต่อ)
– สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด, โบรชัวร์, แปลเว็บไซต์, ข่าวสารต่างๆ  

5. เอกสารด้านการศึกษา (อ่านต่อ)
– ใบประกาศนียบัตร-ผลการเรียน, บทคัดย่อ, งานวิจัย

บริการของเรา

รับรองคุณภาพงานแปล ส่งงานตรงต่อเวลาพร้อมพิมพ์ งานละเอียด อ่านเข้าใจ ภาษาสละสลวยเป็นธรรมชาติ

อัตราค่าแปลภาษาอังกฤษ

ไทย – อังกฤษ ราคาแปลเอกสาร
เอกสารราชการ ไทย – อังกฤษ เริ่มต้น 400 บาท/หน้า
เอกสารกฎหมายไทย – อังกฤษ เริ่มต้น 500 บาท/หน้า
เอกสารอื่นไทย – อังกฤษ เริ่มต้น 450 บาท/หน้า
อังกฤษ – ไทย ราคาแปลเอกสาร
เอกสารราชการ อังกฤษ – ไทย เริ่มต้น 450 บาท/หน้า
เอกสารกฎหมาย อังกฤษ – ไทย เริ่มต้น 500 บาท/หน้า
เอกสารอื่น อังกฤษ – ไทย เริ่มต้น 450 บาท/หน้า

วิธีการพิจารณาค่าแปลภาษาอังกฤษ

จำนวนหน้า จำนวนวัน
1-5 หน้า 2 วัน
5-10 หน้า 3-4 วัน
10-20 หน้า 5-7 วัน
20 หน้าขึ้นไป 2 สัปดาห์
 1. ประเภทของเนื้อหา เช่น งานด้านวิศวะ ไอที วิทยาศาสตร์ กฎหมาย และอื่นๆ
 2. ขนาดอักษรที่ใช้ Angsana new 16
 3. ระยะเวลาดำเนินการแปล
 4. กรณีที่ต้นฉบับมีรูปภาพประกอบ อัตราค่าบริการคิดจากจำนวนคำ 300 คำ/ A4
 5. ค่าแปลดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)
 6. กรณีเร่งด่วนเพิ่มหน้าละ 250 บาท ขึ้นอยู่กับการประเมินเอกสารแปลนั้น

หมายเหตุ : จำนวนหน้านั้นสอดคล้องกับความยากง่ายของเนื้อหา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างเอกสาร

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


 • เลขที่บัญชี
  021-708-685-9
  ธนาคารกรุงเทพ
  สาขาลาดพร้าว 101
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  097-274811-0
  ธนาคารกสิกรไทย
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  033-406475-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

 • รับด้วยตัวเอง
 • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

คำถามต้องการแปลภาษาอังกฤษที่พบบ่อย

ขึ้นอยู่กับเอกสารและเนื้อหา สามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการคร่าวๆ ผ่านหัวข้ออัตราค่าบริการ หรือส่งเอกสารเข้ามาให้ประเมินราคาได้ทางเมล์ firstchoicetrans.fc@gmail.com, Line: @fc2009
กรณีมีเนื้อหาในรูปภาพ จะประเมินตามข้อความที่สั่งแปล ให้ส่งข้อมูลมาเป็นไฟล์ word จะได้ราคาที่ชัดเจน
มีรับรองเอกสารค่ะ ขึ้นอยู่กับนำเอกสารรับรองนี้ไปใช้งานที่ไหน ทางศูนย์แปลเอกสารเรามีบริการรับรองเอกสารหลายประเภท อาทิเช่น รับรองศูนย์แปล รับรองนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม รับรองคำแปลโดยทนายความ รับรองกงสุลและสถานทูต รับรองเอกสารโนตารี ซึ่งแต่ละการรับรองใช้ยื่นไม่เหมือนกัน ดังนั้นลูกค้าควรสอบถามปลายทางที่นำไปยื่น ต้องการรับรองแบบไหน

มีค่ะ กรณีเป็นรับรองคำแปลที่ขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม  สามารถใช้ยื่นหน่วยงานราชการไทย หรือหน่วยงานเอกชนได้ทุกหน่วยงานค่ะ

รูปแบบเอกสารแปลราชการจำเป็นต้องเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ กรณีเป็นเนื้อหาอยู่รูปภาพหรืออาร์ตเวิร์คจะมีค่าบริการจัดรูปแบบเพิ่มเติม

สามารถส่งประเมินเอกสารแปลภาษาอังกฤษได้ 2 ช่องทาง 1. ทางเมล์ firstchoicetrans.fc@gmail.com, 2. Line: @fc2009

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยส์มี 2 สาขา 1. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2. สาขาภูเก็ต

รับเอกสารแปลภาษาอังกฤษได้ทั้ง 2 ช่องทาง
 1. สำนักงานสาขา
 2. จัดส่งไปรษณีย์มีค่าบริการเพิ่ม 70 บาท จำนวนส่งไม่เกิน 20 หน้า จำนวนส่ง 20-50 หน้า ค่าจัดส่ง 100 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลภาษาอังกฤษ รับรองเอกสารอังกฤษ ได้ที่ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์