รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ รับรองเอกสารอังกฤษครบวงจร อันดับที่ 1 ที่เลือกใช้บริการ


ในยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนกลายเป็นเรื่องปกติ แต่บางครั้งอุปสรรคด้านภาษาอาจสร้างปัญหาให้กับคุณ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์พร้อมยื่นมือช่วยเหลือ ด้วยบริการแปลภาษาอังกฤษครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ไร้กังวล

บริการแปลภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 • แปลภาษาเอกสารทั่วไป: ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารธุรกิจ หรือเอกสารทางการต่างๆ เรามีทีมนักแปลมากประสบการณ์ คัดสรรมาแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
 • รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า: เตรียมเอกสารขอวีซ่าให้พร้อมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เรียนต่อ หรือทำงานต่างประเทศ ด้วยบริการแปลภาษาอังกฤษที่ตรงตามข้อกำหนดของสถานทูตต่างๆ
 • รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต: มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยบริการรับรองเอกสารจากกงสุลและสถานทูตประจำประเทศไทย
 ภาษาอังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อังกฤษ
images
อังกฤษ
images
ไทย

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อังกฤษ
images
อังกฤษ
images
ไทย

ทำไมต้องเลือกแปลภาษาอังกฤษกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์?


 • ทีมนักแปลมากประสบการณ์: ทีมนักแปลมืออาชีพของเราเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
 • ความรวดเร็วและตรงต่อเวลา: เราเข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า เราจึงมุ่งมั่นส่งมอบงานแปลตรงตามกำหนดเวลาที่คุณต้องการ
 • ราคาประหยัด: เรามีบริการแปลภาษาอังกฤษในราคาที่คุ้มค่า เหมาะสมกับคุณภาพงาน
 • ความน่าเชื่อถือ: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: บริการแปลเอกสารครบวงจร รับรองถูกต้อง มั่นใจทุกการใช้งาน

มากกว่าแค่บริการแปลภาษาอังกฤษ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ยังพร้อมรับรองเอกสารจากกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ประเภทเอกสารที่สามารถเข้ารับการแปลได้


1. เอกสารราชการต่างๆ

 • สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส(คร.2/คร.3), ทะเบียนหย่า (คร.6/คร.7), ใบรับรองโสด, หนังสือยินยอมบุตร, มรณบัตร ใบแจ้งตาย, หนังสือรับรองความประพฤติ, โฉนดที่ดิน, ใบแจ้งความ-บันทึกประจำวัน
 • ใบรับรองแพทย์
 • ทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท, ภพ.20, บอจ.5, หนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น, บัตรส่งเสริมการลงทุน, ใบอนุญาติต่างๆ, รายงานประจำปี, โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจัดหางาน, งบการเงิน, เอกสารทางบัญชี

2. เอกสารกฎหมาย

 • สัญญาต่างๆ, ข้อบังคับ, บันทึกข้อตกลง, หนังสือมอบอำนาจ, ระเบียบราชการ, คำฟ้อง, คำตัดสินของศาล, เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล, TOR, MOU, แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

3. เอกสารด้านอุตสาหกรรม

 • คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ, ISO, ระเบียบข้อตกลงพนักงาน

4. เอกสารด้านการตลาด

 • สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด, โบรชัวร์, แปลเว็บไซต์, ข่าวสารต่างๆ

5. เอกสารด้านการศึกษา

 • ใบประกาศนียบัตร-ผลการเรียน, บทคัดย่อ, งานวิจัย

ประเภทเอกสารภาษาอังกฤษ
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองเอกสาร


ราคาค่าแปลภาษาไทย – อังกฤษราคาแปลเอกสาร
เอกสารราชการ ไทย – อังกฤษ
 • เริ่มต้น 450 บาท/หน้า
เอกสารกฎหมาย ไทย – อังกฤษ
 • เริ่มต้น 550 บาท/หน้า
เอกสารประเภทอื่นๆ ไทย – อังกฤษ
 • เริ่มต้น 550 บาท/หน้า
ราคาค่าแปลภาษาอังกฤษ – ไทยราคาแปลเอกสาร
เอกสารราชการ อังกฤษ – ไทย
 • เริ่มต้น 500 บาท/หน้า
เอกสารกฎหมาย อังกฤษ – ไทย
 • เริ่มต้น 550 บาท/หน้า
เอกสารประเภทอื่นๆ อังกฤษ – ไทย
 • เริ่มต้น 550 บาท/หน้า

วิธีการพิจารณาระยะเวลาแปลภาษาอังกฤษ


จำนวนหน้าจำนวนวัน
1 – 5 หน้า2 วัน
5 – 10 หน้า3 – 4 วัน
10 – 20 หน้า5 – 7 วัน
20 หน้าขึ้นไป2 สัปดาห์
 • ประเภทของเนื้อหา เช่น งานด้านวิศวะ ไอที วิทยาศาสตร์ กฎหมาย และอื่นๆ
 • ขนาดอักษรที่ใช้ Angsana new 16
 • ระยะเวลาดำเนินการแปล
 • กรณีที่ต้นฉบับมีรูปภาพประกอบ อัตราค่าบริการคิดจากจำนวนคำ 300 คำ/ A4
 • ค่าแปลดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)
 • กรณีเร่งด่วนเพิ่มหน้าละ 250 บาท ขึ้นอยู่กับการประเมินเอกสารแปลนั้น

ตัวอย่างเอกสารสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย


 

document eng 2
document eng 1
document eng 3
document eng 4
document eng 5
document eng 6

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


ขั้นตอนการรับบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย แปลภาษาอังกฤษ


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009