บริการแปลภาษาโปแลนด์


บริการแปลภาษาโปแลนด์ รับรองกงสุล และรับรองสถานทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย

แปลภาษา ภาษาโปแลนด์ กำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูสู่โอกาสมากมายในดินแดนยุโรปตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นการสมรส การยื่นขอวีซ่าต่างๆ การศึกษาต่อ การทำงาน การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ เรามุ่งมั่นนำเสนอบริการ แปลภาษาโปแลนด์ ครบวงจร

รับแปลเอกสาร ทุกประเภท รับรองเอกสารกงสุล ทั้งรับรองสถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย รับรองเอกสารครบวงจร นอกจากนี้ยังมีบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ด้วยมาตรฐานสากล มั่นใจได้ในความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงต่อเวลา

 ภาษาโปแลนด์

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
โปแลนด์
images
อังกฤษ
images
โปแลนด์
images
โปแลนด์
images
ไทย
images
โปแลนด์
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
โปแลนด์
images
อังกฤษ
images
โปแลนด์
images
โปแลนด์
images
ไทย
images
โปแลนด์
images
อังกฤษ

ทำไมเลือกแปลภาษาโปแลนด์กับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ: เรามีทีมนักแปลเจ้าของภาษาโปแลนด์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี ผ่านการคัดสรรนักแปลมืออาชีพ มั่นใจได้ว่าผลงานแปลของท่านจะถูกต้อง ตรงตามความหมาย และสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามการนำไปใช้
 • บริการครบวงจร: นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการ รับรองเอกสารกงสุล ทั้งจากสถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว
 • มาตรฐานระดับสากล: เราคำนึงถึงคุณภาพงานแปลเป็นอันดับแรก โดยยึดถือหลักเกณฑ์การแปลที่ได้มาตรฐานสากล มั่นใจได้ว่าผลงานแปลของท่านจะได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงาน
 • ราคาประหยัด: เรามีบริการแปลภาษาโปแลนด์ในราคาที่คุ้มค่า เหมาะสมกับคุณภาพงาน พร้อมให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่ต้องกังวล
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญการแปลภาษาโปแลนด์และรับรองเอกสาร

มั่นใจในคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารภาษาโปแลนด์ของคุณด้วยบริการจากศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ นอกเหนือจากบริการแปลเอกสารทั่วไปแล้ว เรายังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยอีกด้วย ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนาน เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของคุณ

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศโปแลนด์ และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศโปแลนด์ และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศโปแลนด์

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศโปแลนด์ ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษาโปแลนด์ (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง)/และสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ในไทยจะรับรองเอกสารภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศ และภาษาโปแลนด์ผ่านการรับรองจากศูนย์แปลแล้ว

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศโปแลนด์


img1 step1 2
img2 step2
Poland image1 step 3
Poland image1 step 4
Poland image1 step 5

2. เอกสารภาษาโปแลนด์ใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาโปแลนด์ใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารถูกต้อง จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ที่ประเทศโปแลนด์ (Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland) หรือสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ในไทย ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ที่ประเทศโปแลนด์ หรือสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ในไทยก่อน

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ เพื่อใช้ในไทย


Poland image2 step 1
Arab image2 step 2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาโปแลนด์

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาโปแลนด์และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในโปแลนด์ , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาโปแลนด์
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาโปแลนด์


ราคาแปลภาษาโปแลนด์สอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาโปแลนด์
 • เริ่มต้น 950 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ ตราประทับละ 400-600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย


 

เอกสารโปแลนด์1 2
2 2
3 2

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาโปแลนด์
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009