รับแปลใบสำคัญการสมรส
(คร.3) (Marriage Certificate)

ใบสำคัญการสมรส เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่คู่สามี ภรรยา จะได้รับ หลังจากได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว เอกสารนี้จะมีข้อมูลรายละเอียดของคู่สมรสที่ละเอียดกว่าทะเบียนสมรสเป็นข้อๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพของทั้งคู่ว่า ไม่ได้เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น สินสมรส รวมถึงข้อมูลการเปลี่ยนนามสกุล

Marriage Certificate
Marriage of Registration

รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2) ( Marriage of Registration)

ทะเบียนสมรส คือ เอกสารที่คู่สมรส ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะได้รับเมื่อจดทะเบียนสมรสอย่างสมบูรณ์แล้ว เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า หญิงและชายคู่หนึ่งได้ตกลงเป็นสามี ภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทะเบียนสมรส จะระบุชื่อ-นามสกุลของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย พร้อมข้อความที่ระบุว่าทั้งคู่ได้เป็นสามีภรรยากันตามนิตินัย พร้อมลายเซ็นยืนยันของฝ่ายชายและหญิง รวมถึงพยาน และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการทะเบียนสมรส

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนแห่งครอบครัวในต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

couple altar
เอกสารกงศุล

รับแปล และรับรองกงสุล ทะเบียนสมรส (คร.2)
หรือ ใบสำคัญการสมรส (คร.3)

การแปลทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการสมรส ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการสมรส ควรนำเอกสารไปแปลภาษาให้เรียบร้อย โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเรามีบริการรับแปลทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

ภาษาที่ให้บริการแปลทะเบียนสมรส

แปลใบสำคัญการสมรส เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

 

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

2
1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลทะเบียนสมรส (คร.2) หรือ ใบสำคัญการสมรส (คร.3) รับรองกงสุล ได้ที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร,สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009