รับรองเอกสารแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียนจากศาลเยอรมนี


รับรองเอกสารแปลเพื่อนำไปใช้ใช้ยื่นสถานทูต ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

รับรองเอกสารเยอรมัน

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการรับแปลเอกสารเยอรมันพร้อมรับรองล่ามศาลเยอรมัน รับรองเอกสารสถานทูตเยอรมัน รับรองเอกสารสถานทูตออสเตรีย สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เพื่อใช้งานทั้งหน่วยงานรัฐ เอกสารทั้งในประเทศเยอรมนี หรือและในไทย ในราคายุติธรรม รวดเร็ว ตรงเวลา คุณภาพพร้อมใช้งานได้จริง ครอบคลุมบริการแปลเอกสารทุกชนิด แปลเอกสารยี่นวีซ่า แปลเอกสารราชการ แปลใบรับรองโสด ใช้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ หรือจดทะเบียนแห่งครอบครัว (คร.22) ใช้จดทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ทำบัตรต่างด้าว เป็นต้น

สถานทูตเยอรมนี สถานทูตออสเตรีย และสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ จะรับรองเอกสารเยอรมัน หรือรับรองเอกสารไทย เอกสารราชการไทยจากนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมนีเท่านั้น โดยแปลไทยเป็นเยอรมัน และแปลเยอรมันเป็นไทย

เอกสารที่นำไปใช้ที่ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์จะต้องได้การรับรองว่า เอกสารที่ออกไม่ปลอมแปลงและยืนยันแล้วว่าเป็นเอกสารที่ออกให้จริงโดยหน่วยราชการไทย หรือราชการเยอรมัน ศาลเยอรมนี รวมถึง นักแปลที่ได้รับอนุญาตรับรองแปลเอกสารเยอรมันเท่านั้น

ตามระเบียบปฏิบัติเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการในประเทศไทยที่จะนำไปใช้ติดต่อหน่วยราชการที่เยอรมนีจะต้องผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ เสียก่อน

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ พร้อมบริการแปลเอกสารเยอรมัน พร้อมรับรองเอกสารแปลสถานทูตเยอรมนีครบวงจร โดยนักแปลหรือล่ามที่ได้รับอนุญาตศาลในประเทศเยอรมนี เพื่อความถูกต้องของเอกสารและนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเอง

รับรองเอกสารแปลเยอรมัน รับรองสถานทูตเยอรมัน

คู่ภาษาที่ให้บริการ

 • แปลไทยเป็นเยอรมัน
 • แปลเยอรมันเป็นไทย
 • แปลอังกฤษเป็นเยอรมัน
 • แปลเยอรมันเป็นอังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

 • แปลไทยเป็นเยอรมัน
 • แปลเยอรมันเป็นไทย
 • แปลอังกฤษเป็นเยอรมัน
 • แปลเยอรมันเป็นอังกฤษ

ทำไมถึงเลือกรับรองเอกสารเยอรมันกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

บริการรับรองเอกสารแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียนจากศาลเยอรมนี


บริการรับรองเอกสารแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียนจากศาลเยอรมนี ทั่วกรุงเทพ สีลม สุขุมวิท สาทร และพื้นที่อื่นๆ รวมถึงให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารรับรองทางกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สถานฑูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ และบริการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียนจากศาลเยอรมนี1. ประเมินราคาแปลสัญญา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลสัญญา เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลสัญญา 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

อัตราค่าบริการแปลภาษาเยอรมัน


ราคาแปลภาษาสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาเยอรมัน
 • เริ่มต้น 850 บาท/หน้า
ค่าแปลพร้อมรับรองนักแปล/ศาลเยอรมัน
 • ส่งเอกสารประเมินราคาแอดมินแต่ละเอกสารราคาไม่เท่ากันค่ะ
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ ตราประทับละ 400-600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

รับรองเอกสารเยอรมัน ใช้ทำอะไร

1. นำไปจดทะเบียนสมรสต่างประเทศได้ เดินทางไปต่างประเทศ
2. จดแจ้งบุตรที่สถานทูตต่าง ๆ ในไทยและต่างประเทศ
3. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
4. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
5. ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย


 

document germany 1
document germany 2
document germany 3
document germany 4
รับรองเอกสารเยอรมัน
document germany 6

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย


 

document austria 1
document austria 2
document austria 3

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย


 

document switzerland 1
document switzerland 2
document switzerland 3

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียนจากศาลเยอรมนี
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009