บริการแปลภาษาตุรกี


บริการแปลภาษาตุรกี รับรองกงสุล และรับรองสถานทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

แปลภาษาภาษาตุรกี ภาษาที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันยาวนาน กำลังกลายเป็นภาษาที่สำคัญในโลกธุรกิจ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ เสนอบริการแปลภาษาตุรกีแบบครบวงจร ด้วยทีมนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา มั่นใจได้ถึงผลงานแปลที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของคุณ

บริการแปลภาษาตุรกีของเรา:

แปลภาษาทั่วไป: เราแปลภาษาตุรกีเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาตุรกี

รับแปลเอกสาร: รับแปลเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ

รับรองเอกสารกงสุล: บริการรับรองเอกสารแปลทั้งศูนย์แปล ยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตตุรกีในไทย

รับรองโนตารีโดยทนายความ บริการรับรองลายมือชื่อ และเอกสารโดยทนายความ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริการตั้งแต่แปลเอกสารจนถึงนำไปจดทะเบียนสมรส ครบจบที่เดียว

รับแปลภาษาตุรกี 1

คู่ภาษาที่ให้บริการ


ไทย

ตุรกี

อังกฤษ

ตุรกี

ตุรกี

ไทย

ตุรกี

อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

Flag-icon-image
ไทย
Flag-icon-image
ตุรกี
Flag-icon-image
อังกฤษ
Flag-icon-image
ตุรกี
Flag-icon-image
ตุรกี
Flag-icon-image
ไทย
Flag-icon-image
ตุรกี
Flag-icon-image
อังกฤษ

ทำไมต้องเลือกศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • ทีมนักแปลมืออาชีพ: มั่นใจได้ในผลงานแปลที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของคุณ ด้วยทีมนักแปลเจ้าของภาษาตุรกีที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน
 • บริการแปลครบวงจร: รับแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ
 • ความรวดเร็วและตรงต่อเวลา: เราเข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มุ่งมั่นส่งมอบงานแปลที่มีคุณภาพ ตรงตามกำหนดเวลาที่คุณต้องการ
 • ราคาประหยัด: เราเสนอราคาที่คุ้มค่า เหมาะสมกับคุณภาพงานแปล
 • ความน่าเชื่อถือ: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ต่างๆ มั่นใจได้ในมาตรฐานงานแปล บริการและความน่าเชื่อถือของเรา
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญงานแปลภาษาตุรกีและรับรองเอกสารสถานทูต

มั่นใจได้เลยว่าเอกสารของคุณถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ได้จริง กับบริการรับแปลภาษาตุรกีและรับรองเอกสารจากสถานทูตตุรกีอย่างมืออาชีพจากศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

นอกเหนือจากบริการรับแปลเอกสารทั่วไปแล้ว เรายังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยอีกด้วย ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนาน เราพร้อมให้บริการท่านอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงต่อเวลา

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศตุรกี และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศตุรกี และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศตุรกี

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศตุรกี ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษาตุรกี (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง) /และสถานทูตตุรกี ในไทยจะรับรองเอกสารภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศตุรกี


img1 step1 2
img1 step2
img1 step3 2
Turkey img1 step4 2
Turkey img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาตุรกีใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาตุรกีใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารถูกต้อง จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ที่ประเทศตุรกี (Royal Thai Embassy, Ankara, Turkey) หรือสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ในไทยก่อน ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ที่ประเทศตุรกี (Royal Thai Embassy, Ankara, Turkey)หรือสถานเอกอัครราชทูตตุรกีในไทยก่อน

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตตุรกี เพื่อใช้ในไทย


Turkey img2 step1
img2 step2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาตุรกี

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาตุรกีและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในตุรกี , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาตุรกี
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาตุรกี


ราคาแปลภาษาตุรกีสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาตุรกี
 • เริ่มต้น 1,050 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย


 

document turkey 1
document turkey 2
document turkey 3
document turkey 4

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาตุรกี
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009