บริการแปลภาษาเช็ก


บริการแปลภาษาเช็ก รับรองกงสุล และรับรองสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย แปลภาษาคุณกำลังมองหาบริการแปลภาษาเช็ก รับแปลเอกสาร ที่มีคุณภาพ รับรองเอกสารกงสุลได้มาตรฐาน ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์พร้อมให้บริการคุณ

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มุ่งมั่นสรรสร้างงานบริการแปลภาษาเช็กที่เป็นมาตรฐาน

เน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง และส่งมอบผลงานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ยาวนานและทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมให้บริการแปลภาษาเช็กหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ website และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

เรารับแปลเอกสารเช็ก (Czech Translation Service) โดยจะมีคู่ภาษาที่ให้บริการ ดังนี้

 • แปลเอกสารไทยเป็นเช็ก
 • แปลเอกสารเช็กเป็นไทย
 • แปลเอกสารอังกฤษเป็นเช็ก
 • แปลเอกสารเช็กเป็นอังกฤษ

ทำไมเลือกแปลภาษาเช็กกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ บริการแปลเอกสารภาษาเช็ก รับรองเอกสาร เราคัดสรรนักแปลเช็กที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 13 ปีในแต่ละสาขา โดยรับรองเอกสารแปลเช็กทั้งศูนย์แปลและสถานทูตเช็กในไทย

ติดต่อสอบถามบริการแปลภาษาเช็ก รับแปลเอกสารภาษาเช็ก

 ภาษาเช็ก 1

คู่ภาษาที่ให้บริการ

Thailand
ไทย
Czech
เช็ก
United-Kingdom
อังกฤษ
Czech
เช็ก
Czech
เช็ก
Thailand
ไทย
Czech
เช็ก
United-Kingdom
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

Thailand
ไทย
Czech
เช็ก
United-Kingdom
อังกฤษ
Czech
เช็ก
Czech
เช็ก
Thailand
ไทย
Czech
เช็ก
United-Kingdom
อังกฤษ

ทำไมเลือกแปลภาษาเช็กกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?

 • แปลโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ: ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ล้วนมีประสบการณ์สูง เชี่ยวชาญภาษาเช็กและเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม
 • แปลได้รวดเร็วและตรงเวลา: เราเข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า เราจึงมุ่งมั่นส่งมอบงานแปลให้ตรงตามกำหนดเวลา
 • แปลได้ถูกต้องและแม่นยำ: เราใส่ใจรายละเอียดทุกประการ ตรวจทานงานแปลอย่างละเอียด มั่นใจได้ว่าผลงานแปลของเราจะถูกต้อง สื่อความหมายได้ตรงตามต้นฉบับ
 • ราคาประหยัด: เราเสนอราคาที่ยุติธรรม คุ้มค่ากับคุณภาพงานแปลที่ได้รับ
 • บริการครบวงจร: นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการรับรองเอกสารแปลจากศูนย์แปล กรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กในไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

 

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาเช็กและรับรองเอกสารสถานทูตเช็ก

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ นำเสนอบริการแปลภาษาเช็กและรับรองเอกสารจากสถานทูตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กอย่างครบวงจร นอกจากบริการแปลเอกสารประเภทแล้ว เรายังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และรับรองสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสาร มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในสาธารณรัฐเช็ก และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในสาธารณรัฐเช็ก และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่สาธารณรัฐเช็ก

เอกสารราชการที่นำใช้ในสาธารณรัฐเช็ก ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษาเช็ก (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง) /และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กในไทยจะรับรองทั้งเอกสารภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในสาธารณรัฐเช็ก


img1 step1 2
img1 step2
img1 step3 2
Czech img1 step4 1
Czech img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาเช็กใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาเช็กใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารถูกต้อง จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ที่สาธารณรัฐเช็ก (Royal Thai Embassy in The Czech Republic) หรือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก หรือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กในไทยก่อน

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก เพื่อใช้ในไทย


Czech img2 step1
img2 step2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาเช็ก

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาเช็กและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในสาธารณรัฐเช็ก , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาเช็ก
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาเช็ก


ราคาแปลภาษาเช็กสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาเช็ก
 • เริ่มต้น 950 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย


 

document czech 1 2
document czech 3
document 3

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาเช็ก
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009