รับแปลเอกสารราชการ สถานทูตในไทย เป็นเรื่องง่ายสำคัญคุณ

แปลเอกสารราชการ ราคาถูกหรือแปลเองดี (ไม่เสียเงิน) ?

แปลเอกสารราชการเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่โอกาสมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศ การทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือแม้กระทั่งการยื่นขอวีซ่า แต่ด้วยภาษาที่แตกต่างกัน บ่อยครั้งเอกสารเหล่านี้จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปล คำถามที่หลายคนประสบพบคือ แปลเอกสารราชการ ราคาถูก หรือ แปลเอง (ฟรี) จะคุ้มค่ากว่ากัน? บทความนี้จะมาไขข้อสงสัย พร้อมเผยเคล็ดลับการเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการอย่างชาญฉลาด

เอกสารราชการ – ก้าวสำคัญสู่โอกาสมากมาย (แปลเอกสารราชการ ราคาถูก)

เอกสารราชการออกโดยหน่วยงานของรัฐ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิสูจน์ตัวตน สถานะ หรือคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น

 • ใบรับรองการเกิด
 • ใบรับรองการศึกษา
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน

เอกสารเหล่านี้จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า สมัครงาน หรือแม้กระทั่งการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การมีเอกสารราชการที่แปลอย่างถูกต้อง แม่นยำ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ทำไมต้องแปลเอกสารราชการ ราคาถูก ?

การแปลเอกสารราชการมีความสำคัญดังต่อไปนี้

 • ความถูกต้องแม่นยำ: เอกสารราชการเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้พิสูจน์ตัวตน สถานะ หรือคุณสมบัติ การแปลที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ปัญหา หรือแม้กระทั่งการถูกปฏิเสธ
 • ความน่าเชื่อถือ: เอกสารราชการที่แปลโดยมืออาชีพ แสดงถึงความใส่ใจ และความรับผิดชอบ
 • ความเป็นทางการ: เอกสารราชการมีรูปแบบการเขียนที่เป็นทางการ การแปลที่เหมาะสม จะช่วยรักษารูปแบบและความหมายของต้นฉบับ
 • ความสะดวก: การแปลเอกสารราชการ ช่วยประหยัดเวลา และความยุ่งยาก

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้แปลเอกสารราชการ

 • การศึกษาต่อต่างประเทศ: นักเรียน นักศึกษา จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการแปล เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา ใบทรานสคริปต์ จดหมายรับรองจากอาจารย์ ฯลฯ เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อต่างประเทศ
 • การทำงานกับบริษัทต่างชาติ: ผู้หางาน จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการแปล เช่น ใบรับรองการศึกษา ประวัติการทำงาน ใบรับรองประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ
 • การยื่นขอวีซ่า: ผู้เดินทาง จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการแปล เช่น ใบรับรองการเกิด หนังสือรับรองการทำงาน จดหมายเชิญจากต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อยื่นขอวีซ่า
 • การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ: นักธุรกิจ จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการแปล เช่น สัญญา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เอกสารทางการเงิน ฯลฯ เพื่อประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

แปลเอกสารราชการเอง ประหยัดแต่เสี่ยง!

การแปลเอกสารราชการเอง อาจดูเหมือนเป็นวิธีประหยัดเงิน แต่แท้จริงแล้ว อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี ดังนี้

 • ความเสี่ยงต่อความถูกต้อง: การแปลภาษา โดยเฉพาะภาษาที่ไม่คุ้นเคย มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
 • เสียเวลา: การแปลเอกสารราชการ โดยเฉพาะเอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อน ใช้เวลานาน
 • ความเป็นทางการ: การแปลเอกสารราชการ จำเป็นต้องรักษารูปแบบ และความเป็นทางการ ซึ่งยากต่อการทำด้วยตัวเอง
 • ความยุ่งยาก: การหาข้อมูล เลือกเครื่องมือแปล ตรวจสอบความถูกต้อง ล้วนเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก

แปลเอกสารราชการกับมืออาชีพ: แพงแต่คุ้ม!

การใช้บริการแปลเอกสารราชการกับมืออาชีพ มีข้อดีดังต่อไปนี้

 • ความถูกต้องแม่นยำ: บริษัทแปลเอกสารมีนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ความรวดเร็ว: บริษัทแปลเอกสารมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ความเป็นทางการ: บริษัทแปลเอกสาร รักษารูปแบบ และความเป็นทางการของเอกสาร
 • รับรองความถูกต้อง (สำหรับบางกรณี): บริษัทแปลเอกสารบางแห่ง มีบริการรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ข้อดีของการใช้บริการแปลเอกสารราชการกับมืออาชีพ

ความถูกต้องแม่นยำ ไร้ที่ติ

บริษัทแปลเอกสารมืออาชีพ มีทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาต้นทางและปลายทาง ผ่านการอบรม และทดสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวด มั่นใจได้ว่า เอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง แม่นยำ สื่อความหมายตรงตามต้นฉบับ ไม่มีข้อผิดพลาด

ความรวดเร็ว ตรงเวลา

บริษัทแปลเอกสารมืออาชีพ มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีนักแปลจำนวนมาก รองรับงานแปลหลากหลายประเภท มั่นใจได้ว่า เอกสารของคุณจะเสร็จตามกำหนดเวลา

ความเป็นทางการ เหมาะสม

บริษัทแปลเอกสารมืออาชีพ เข้าใจรูปแบบ และความเป็นทางการของเอกสารราชการ มั่นใจได้ว่า เอกสารของคุณจะแปลออกมาอย่างเป็นทางการ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

รับรองความถูกต้อง (สำหรับบางกรณี)

บริษัทแปลเอกสารบางแห่ง มีบริการรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการใช้เอกสารราชการเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ

ราคาค่าแปลเอกสารราชการ: แพงไปไหม?

ราคาค่าแปลเอกสารราชการ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

 • ภาษาต้นทางและปลายทาง: ภาษาที่หายาก หรือมีความซับซ้อน มักจะมีราคาสูงกว่า
 • ความเร่งด่วน: การแปลแบบเร่งด่วน มักจะมีราคาสูงกว่า
 • ความซับซ้อนของเอกสาร: เอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อน ยาว หรือมีศัพท์เฉพาะทาง มักจะมีราคาสูงกว่า
 • คุณภาพบริการ: บริษัทแปลเอกสารที่มีชื่อเสียง มักจะมีราคาสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม การลงทุนกับบริการแปลเอกสารราชการที่มีคุณภาพ เปรียบเสมือนการลงทุนกับอนาคต ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ประหยัดเวลา และความยุ่งยาก

เคล็ดลับการเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการ

 • หาข้อมูล เปรียบเทียบราคา: ศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบราคาจากบริษัทแปลเอกสารหลายแห่ง เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ
 • เลือกบริษัทแปลที่มีประสบการณ์: เลือกบริษัทแปลเอกสารที่มีประสบการณ์
 • สอบถามคุณสมบัติของนักแปล: สอบถามคุณสมบัติของนักแปล
 • รีวิวจากลูกค้าท่านอื่น: อ่านรีวิวจากลูกค้าท่านอื่น

บทสรุป: ลงทุนกับคุณภาพเพื่อความสำเร็จ (แปลเอกสารราชการ ราคาถูก)

การแปลเอกสารราชการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการกับมืออาชีพ ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ประหยัดเวลา และความยุ่งยาก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: แปลเอกสารราชการเอง ประหยัดเงินกว่า จริงหรือ?

A: จริงอยู่ที่การแปลเอกสารราชการเอง ประหยัดเงิน แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด เสียเวลา และยุ่งยาก

Q: ราคาค่าแปลเอกสารราชการ แพงไปไหม?

A: ราคาค่าแปลเอกสารราชการ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่การลงทุนกับบริการแปลเอกสารราชการที่มีคุณภาพ เปรียบเสมือนการลงทุนกับอนาคต ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ

Q: มีวิธีเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการอย่างไร?

A: หาข้อมูล เปรียบเทียบราคา เลือกบริษัทแปลที่มีประสบการณ์ สอบถามคุณสมบัติของนักแปล อ่านรีวิวจากลูกค้าท่านอื่น

Q: แนะนำบริษัทแปลเอกสารราชการที่น่าเชื่อถือไหม?

A: ไม่สามารถแนะนำบริษัทแปลเอกสารราชการเฉพาะเจาะจงได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และงบประมาณของแต่ละบุคคล

Q: แปลเอกสารราชการ ใช้เวลานานแค่ไหน?

A: ระยะเวลาในการแปลเอกสารราชการ ขึ้นอยู่กับปริมาณ ความซับซ้อน และภาษาต้นทาง/ปลายทาง โดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ไม่ควร แปลเอกสารราชการเอง

 • กรณีที่ต้องการใช้เอกสารราชการเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ: เอกสารราชการบางประเภท เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน จำเป็นต้องแปลโดยบริษัทแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
 • กรณีที่ต้องการใช้เอกสารราชการเพื่อประกอบธุรกิจ: เอกสารราชการที่ใช้ประกอบธุรกิจ เช่น สัญญา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำเป็นต้องแปลอย่างถูกต้อง แม่นยำ สื่อความหมายตรงตามต้นฉบับ
 • กรณีที่ต้องการใช้เอกสารราชการในต่างประเทศ: เอกสารราชการที่ใช้ในต่างประเทศ เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา หนังสือรับรองการทำงาน จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาที่ประเทศนั้นๆ เข้าใจ

ตัวอย่างปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลเอกสารราชการเอง

 • ความผิดพลาดทางภาษา: การแปลภาษา โดยเฉพาะภาษาที่ไม่คุ้นเคย มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด เช่น แปลผิดความหมาย ใช้คำศัพท์ไม่เหมาะสม
 • รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ: การแปลเอกสารราชการเอง อาจทำให้รูปแบบของเอกสารไม่เป็นทางการ ไม่เหมาะสม
 • ความล่าช้า: การแปลเอกสารราชการเอง โดยเฉพาะเอกสารที่มีเนื้อหาซับซ้อน ใช้เวลานาน อาจทำให้ล่าช้า

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับบริการแปลเอกสารราชการ

 • ภาษาอังกฤษ: เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
 • ภาษาจีน: เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
 • ภาษาญี่ปุ่น: เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
 • ภาษาอื่นๆ: ขึ้นอยู่กับภาษา เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทแปล ภาษา ความซับซ้อนของเอกสาร และปริมาณ

การแปลเอกสารราชการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการกับมืออาชีพ ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ประหยัดเวลา และความยุ่งยาก ลงทุนกับคุณภาพ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ทำไมต้องใช้บริการ แปลเอกสารราชการ ราคาถูก กับ First Choice Translation?

First Choice Translation ให้บริการแปลเอกสารราชการทุกประเภท ด้วยราคาที่ ถูก คุณภาพดี รวดเร็ว มั่นใจได้ ดังนี้

✔ ถูก:

 • เสนอราคาแปลเอกสารราชการที่ ถูก คุ้มค่า
 • เปรียบเทียบราคาจากหลายบริษัท ก่อนตัดสินใจเลือก First Choice Translation
 • โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าประจำ และลูกค้าองค์กร

✔ ดี:

 • ทีมนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญ เข้าใจบริบทของเอกสารราชการ
 • แปลเอกสารถูกต้อง ตรงตามความหมาย ตรงตามหลักภาษา ตรงตามความต้องการของคุณ
 • ตรวจทานความถูกต้องโดยทีมพิสูจน์อักษร มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างมีคุณภาพ

✔ เร็ว:

 • ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
 • บริการแปลเอกสารด่วน เหมาะสำหรับกรณีเร่งด่วน
 • ติดตามสถานะงานแปลได้ทุกขั้นตอน

✔ มั่นใจ:

 • รับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำหรับบางกรณี)
 • เก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างมิดชิด ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
 • บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบ

ตัวอย่างบริการแปลเอกสารราชการ:

 • ใบสูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบสมรส
 • วุฒิการศึกษา
 • เอกสารทางการแพทย์
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • เอกสารประกอบธุรกิจ
 • และอื่นๆ

First Choice Translation พร้อมให้บริการแปลเอกสารราชการของคุณ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่ประหยัด มั่นใจได้ ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญ เข้าใจบริบท เก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างมิดชิด ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

ติดต่อศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 061-1769965 , 065-3958392 https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

ศูนย์แปลเอกสารสาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต

เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 086-3669255 https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA

First Choice Translation ตัวเลือกอันดับหนึ่ง สำหรับบริการแปลเอกสารราชการ ราคาถูก คุณภาพดี รวดเร็ว มั่นใจได้