บริการแปลภาษาฝรั่งเศส


แปลภาษาภาษาฝรั่งเศส บริการแปลภาษาฝรั่งเศส รับรองกงสุล และรับรองสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูตลักเซมบิร์ก ประจำประเทศไทย ด้วยบริการรับรองภาษาฝรั่งเศสที่ครบวงจร มุ่งมั่นสรรสร้างงานแปลคุณภาพเยี่ยม ตรงใจทุกความต้องการ

บริการแปลภาษาฝรั่งเศส ประตูสู่โอกาส

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังเป็นภาษาหลักที่ใช้ในองค์กรระหว่างประเทศมากมาย เช่น สหภาพยุโรป สหประชาชาติ องค์การการค้าโลก ฯลฯ แปลภาษาฝรั่งเศส กับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ จึงเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ เพิ่มพูนโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดความสำเร็จในระดับสากล

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาราชการ ได้แก่ ฝรั่งเศส แคนาดา เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก โมนาโกเป็นต้น หากลูกค้ารายใดสนใจกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

 ภาษาฝรั่งเศส

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
ฝรั่งเศส
images
อังกฤษ
images
ฝรั่งเศส
images
ฝรั่งเศส
images
ไทย
images
ฝรั่งเศส
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
ฝรั่งเศส
images
อังกฤษ
images
ฝรั่งเศส
images
ฝรั่งเศส
images
ไทย
images
ฝรั่งเศส
images
อังกฤษ

ทำไมเลือกแปลภาษาฝรั่งเศสกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • ประสบการณ์ยาวนานกว่า 13 ปี กาประกันความน่าเชื่อถือ ผ่านการพิสูจน์จากลูกค้าหลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทชั้นนำ ด้วยผลงานแปลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ในราคายุติธรรม
 • ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน แบ่งแยกตามสาขาความถนัด มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจเป๊ะๆ
 • บริการครบวงจร ไม่ได้มีแค่แปลภาษา แต่เรายังมีบริการรับรองเอกสารแปลภาษาฝรั่งเศสทั้งแบบ รับรองเอกสาร ศูนย์แปล รับรองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม สถานเอกอัครราชทูตลักเซมบิร์ก ประจำประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ บริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติอีกด้วย
 • แปลได้ทุกประเภทเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการเอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ เรารับแปลหมด
 • ตรงต่อเวลา มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้า
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศส ครบวงจร

เฟิสท์ชอยซ์ให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศสและรับรองเอกสารสำหรับสถานทูตฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก มั่นใจในความถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตฝรั่งเศส เอกสารของคุณพร้อมใช้งานจริง ตรงตามต้องการ

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศฝรั่งเศส และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก นำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำมาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูต

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศฝรั่งเศส


France step1 img1
France step2 img1
France step3 img1
France step4 img1

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาฝรั่งเศสใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาฝรั่งเศสใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทย โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
เอกสารรับรองที่สถานทูตฝรั่งเศสในไทย

1 นำไปรับรองเอกสารที่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ในไทยก่อน

2 แปลเป็นภาษาไทย รับรองโดยนักแปลขึ้นทะเบียน

3 นำไปรับรองเอกสารที่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ในไทยอีกครั้ง

4 นำไปใช้งานจริง และ/หรือ นำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

หรือ

 1. รับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ที่ประเทศฝรั่งเศส (Ambassade Royale de Thaïlande en France) ก่อนนำมาแปลเป็นไทย รับรองโดยนักแปลขึ้นทะเบียน และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาฝรั่งเศส เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ที่ประเทศฝรั่งเศส หรือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในไทยก่อน

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เพื่อใช้ในไทย


France step1 img2
France step2 img2
France step3 img2
France step4 img2
France step2 img5

ราคาแปลภาษาฝรั่งเศส

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาฝรั่งเศสและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในฝรั่งเศส, จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาฝรั่งเศส
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาฝรั่งเศส


ราคาแปลภาษาฝรั่งเศสสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาฝรั่งเศส
 • เริ่มต้น 900 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ ตราประทับละ 400-600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย


 

1
เอกสารฝรั่งเศส2
3
เอกสารฝรั่งเศส4
5
6

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009