.jpg

หนังสือรับรองความประพฤติสำคัญอย่างไร ต้องรับรองเอกสารก่อนนำไปใช้ไหม

การเดินทางไปต่างประเทศในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่ายมาก ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว เรียนต่อ แต่งงาน หรือทำกิจการค้าขายกับชาวต่างชาติในต่างประเทศได้ แต่ก่อนที่เราจะขอวีซ่าหรือทำธุรกรรมใดในต่างประเทศนั้น หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ควรจะมีก็คือหนังสือรับรองความประพฤติ ถ้าใครไม่รู้ว่าหนังสือรับรองความประพฤติคืออะไร สำคัญอย่างไร บทความของเรามีคำตอบมาให้คุณแล้ว

1. หนังสือรับรองความประพฤติสำคัญอย่างไร

หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate :CID) คือ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมของบุคคล เป็นเอกสารสำคัญที่ออกโดยราชการ รับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ยืนยันประวัติของผู้ร้องขอใบรับรองความประพฤติว่า ผู้ร้องขอไม่มีประวัติทางอาชญากรรมและไม่มีภัยต่อความมั่นคง เป็นหลักฐานที่ช่วยพิสูจน์ว่าเราไม่ได้มีประวัติที่ไม่ดี และไม่มีคดีอาชญากรรมใดติดตัว

2. ทำไมต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติถือเป็นหนึ่งในเอกสารที่มีความสำคัญมาก เพราะช่วยรับรองตัวบุคคลได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ใช้เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนว่าเราไม่ได้มีคดีหรือประวัติอาชญากรรมอะไร สามารถใช้เพื่อทำวีซ่าท่องเที่ยว ทำวีซ่าทำงาน ทำวีซ่าเรียนต่อ ทำวีซ่าสมรส (ในกรณีที่ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศกับคู่สมรส)

3. ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การติดต่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ ผู้ร้องขอเอกสารสามารถดำเนินการยื่นคำร้องได้ด้วยตัวเอง แต่หากผู้ร้องขอไม่สะดวก สามารถทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรอตามขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ ดังนี้

  • เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติตามวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทน
  • ยื่นคำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมสำเนาเอกสารทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และรอรับเอกสาร ประมาณ 15 – 25 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอเอกสาร

4. การนำหนังสือรับรองความประพฤติไปใช้ในต่างประเทศ

4.1 รับรองเอกสารกงสุล

หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองความประพฤติแล้ว หนังสือรับรองความประพฤตินั้นจะยังไม่สามารถใช้งานในต่างประเทศได้ เพราะต้องนำไปรับรองให้เรียบร้อยก่อน โดยต้องนำเอกสารเข้ารับรองกงสุลที่กระทรวงการต่างประเทศ หากไม่สะดวกสามารถยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

4.2 แปลหนังสือรับรองความประพฤติ

เนื่องจาก CID หรือหนังสือรับรองความประพฤติเป็นภาษาอังกฤษอยู่เเล้ว หากประเทศที่ใช้ยื่นเป็นภาษาที่ต้องใช้ภาษาตามที่ประเทศนั้นกำหนด จำเป็นต้องแปลและรับรองคำแปลก่อนนำไปยื่นรับรองที่สถานทูตต่อไป อาชิเช่น ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอารบิค และภาษาเยอรมัน เป็นต้น การแปลหนังสือรับรองความประพฤติควรให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเป็นผู้แปลเอกสารให้ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

4.3 นำเอกสารเข้ารับรองการแปล

หลังจากที่นำเอกสารไปแปลแล้ว จะต้องมีการรับรองการแปลด้วย เพราะหนังสือรับรองความประพฤติเป็นหลักฐานสำคัญมาก จึงควรแปลโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสารให้เรียบร้อย ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยสถานบันหรือศูนย์แปลภาษาที่มีนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเท่านั้น การรับรองการแปลจึงจะสมบูรณ์

4.4 รับรองสถานทูตนั้นๆ ประจำประเทศไทย

หลังจากนำหนังสือรับรองความประพฤติไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แปลภาษาและรับรองการแปลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือให้นำไปรับรองสถานทูตในไทย เท่านี้ก็สามารถนำเอกสารไปใช้ประโยชน์ใช้ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล นำไปใช้เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว เรียนต่อต่างประเทศ การทำธุรกรรม และนิติกรรมทางกฎหมายได้แล้ว

5. บริการขอใบรับรองความประพฤติและรับรองเอกสารในไทย

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และรับรองเอกสารในไทย พร้อมแปลและรับรองกงสุลแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและการแปลที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด แปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาจีน และแปลภาษาอื่นๆ กว่า 30 ภาษา เราพร้อมช่วยเหลือดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ จนถึงดำเนินเรื่องยื่นขอหนังสือแทน เพื่อให้การจัดการเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255