บริการแปลภาษาเยอรมัน รับรองเอกสารเยอรมันครบวงจร ที่คุณวางใจ


กำลังมองหาบริการแปลภาษาเยอรมันที่ รับประกันความถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถืออยู่ใช่ไหม? ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ และมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

บริการแปลภาษาเยอรมันครบวงจร

 • แปลภาษาเยอรมัน ทุกรูปแบบ เอกสารราชการ เอกสารทั่วไป เอกสารธุรกิจ เอกสารกฎหมาย หนังสือ คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
 • รับรองเอกสาร โดยผู้แปลล่ามศาลเยอรมัน ขึ้นทะเบียนสถานทูตเยอรมนี สถานทูตเซอร์แลนด์ สถานทูตออสเตรีย
 • รับรองเอกสารกงสุล ทั้งรับรองคำแปลศูนย์แปล รับรองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตเยอรมนี สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ สถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย
รับแปลเอกสาร ภาษาเยอรมัน

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
เยอรมัน
images
อังกฤษ
images
เยอรมัน
images
เยอรมัน
images
ไทย
images
เยอรมัน
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
เยอรมัน
images
อังกฤษ
images
เยอรมัน
images
เยอรมัน
images
ไทย
images
เยอรมัน
images
อังกฤษ

ทำไมต้องเลือกแปลภาษาเยอรมันกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์?


 • ทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ แปลแต่ละด้าน
 • การันตีผลงาน ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา
 • ราคาประหยัด คุ้มค่า
 • บริการครบวงจร แปล รับรองเอกสาร
 • ระบบติดตามงาน อัพเดทสถานะงานแปล
 • ความเป็นมืออาชีพ ใส่ใจทุกรายละเอียด
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญภาษาเยอรมัน ครบวงจร

มั่นใจในทุกเอกสารภาษาเยอรมันของคุณ กับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท รับรองโดยสถานทูตเยอรมนี สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตออสเตรีย พร้อมบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานจริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศเยอรมัน และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1.1 เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศเยอรมนี

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศเยอรมนี นำไปรับรอง นำแปลเป็นภาษาเยอรมันรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูตเยอรมนี (มีบริการ) รับรองสถานทูตเยอรมนี

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศเยอรมนี


Germany img1.1 step1
Germany img1.1 step2
Germany img1.1 step3 (1)
Germany img1.1 step4

1.2 เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศเออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ นำไปรับรองลายมือชื่อที่กระทรวงการต่างประเทศ นำแปลเป็นภาษาเยอรมันรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนสถานทูตเยอรมนี (มีบริการ) และนำรับรองสถานทูตออสเตรีย สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์


Germany img1.2 step1
Germany img1.2 step2
Germany img1.2 step3 (1)
Germany img1.2 step4
image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาเยอรมันที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน เพื่อใช้ในไทย


Germany img2.1 step1
Germany img2.1 step2
Germany img2.1 step3
Germany img2.1 step4

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​จากประเทศออสเตรีย เพื่อใช้ในไทย


Germany img2.2 step1 (1)
Germany img2.2 step2
Germany img2.2 step3
Germany img2.2 step4

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อใช้ในไทย


Germany img2.3 step1 (1)
Germany img2.3 step2
Germany img2.3 step3
Germany img2.3 step4

ราคาแปลภาษาเยอรมัน

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาเยอรมันและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในเยอรมัน , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาเยอรมัน
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาเยอรมัน


ราคาแปลภาษาเยอรมัน (รับรองศูนย์แปล)เริ่มต้น 850 บาท/ หน้า
ราคาแปลภาษาเยอรมัน (รับรองนักแปลขึ้นทะเบียนศาลเยอรมนี)
 • ส่งเอกสารประเมินราคาแอดมิน
  แต่ละเอกสารราคาไม่เท่ากันค่ะ
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ ตราประทับละ 400-600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย


 

document germany 1
document germany 2
document germany 3
document germany 4
document germany 5
document germany 6

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย


 

document austria 1
document austria 2
document austria 3

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย


 

document switzerland 1
document switzerland 2
document switzerland 3

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาเยอรมัน
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009