บริการแปลภาษาเวียดนาม รับรองเอกสารภาษาเวียดนาม


แปลเอกสาร: ภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ การใช้บริการแปลภาษาเวียดนามจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ นำเสนอบริการแปลภาษาเวียดนามที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มุ่งมั่นให้บริการแปลภาษาเวียดนาม และรับรองเอกสารเวียดนาม ด้วยมาตรฐานระดับสากล #รับแปลเอกสารเวียดนาม ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สำนวน และการเลือกใช้คำอย่างเหมาะสม โดยทีมนักแปลเจ้าของภาษาเวียดนามมากประสบการณ์ การันตีผลงานที่ตรงความต้องการของคุณ

รับแปลเอกสารเวียดนาม: ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั่วไป

เอกสารราชการ เอกสารกฎหมาย เอกสารทางธุรกิจ เอกสารการเงิน หรือเอกสารยื่นวีซ่า ทีมนักแปลมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการแปลภาษาเวียดนามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

รับรองเอกสารกงสุล: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการรับรองเอกสารแปลภาษาเวียดนามกับสถานทูตเวียดนาม กงสุล และกระทรวงการต่างประเทศ มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณได้รับการรับรองถูกต้องตามมาตรฐานสากล

 ภาษาเวียดนาม

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
เวียดนาม
images
อังกฤษ
images
เวียดนาม
images
เวียดนาม
images
ไทย
images
เวียดนาม
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ


ไทย

เวียดนาม

อังกฤษ

เวียดนาม

เวียดนาม

ไทย

เวียดนาม

อังกฤษ

ทำไมต้องเลือกศูนย์แปลภาษาเวียดนามกับเฟิสท์ชอยซ์?


 • ทีมนักแปล: นักแปลของเราเป็นเจ้าของภาษาชาวเวียดนาม มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณถูกต้อง เเม่นยำ และสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน
 • ประสบการณ์: เรามีประสบการณ์แปลภาษาเวียดนามมายาวนาน เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด
 • คุณภาพ: เราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลทุกชิ้นงาน ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • ความรวดเร็ว: เข้าใจว่าเวลาของคุณมีค่า เราจึงมุ่งเน้นการส่งมอบงานแปลให้ตรงเวลา
 • ราคา: เสนอราคาที่ย่อมเยา เหมาะสมกับคุณภาพงาน
 • บริการ: ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถาม
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการรับแปลภาษาเวียดนามและรับรองเอกสารสถานทูตเวียดนาม ครบวงจร

ไม่ใช่แค่บริการรับแปลเอกสารเท่านั้น แต่เรายังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย เพื่อให้เอกสารของคุณมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศเวียดนาม และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศเวียดนาม และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศเวียดนาม

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศเวียดนาม ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษาเวียดนาม (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง) /และสถานทูตเวียดนามในไทย แต่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทยจะรับรองเฉพาะเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ไม่รับรองฉบับภาษาเวียดนาม

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศเวียดนาม


img1 step1
img1 step2
img1 step3
Vietnam img1 step4
Vietnam img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาเวียดนามใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาเวียดนามใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโนตารี จากสถานทูตไทยในเวียดนามก่อน นำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยเท่านั้น

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานทูตเวียดนาม เพื่อใช้ในไทย


Vietnam img2 step1
img2 step2 1
img2 step3 1

ราคาแปลภาษาเวียดนาม

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในเวียดนาม , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาเวียดนาม
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาเวียดนาม


ราคาแปลภาษาเวียดนามสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาเวียดนาม
 • เริ่มต้น 750 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ ตราประทับละ 400-600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/คำร้อง ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย


 

document vietnam 1
document vietnam 2
document vietnam 3

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาเวียดนาม
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009