แปลเอกสารราชการ พร้อมเข้ารับรองกงสุล 3

แปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน!!

เคยเจอสถานการณ์นี้ไหม? จู่ๆ เอกสารราชการสำคัญที่ต้องใช้ยื่นเรื่องด่วน กลับเป็นภาษาไทย ลุ้นจนตัวโก่งเพราะต้องใช้เอกสารประกอบภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกังวลไป! บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยเรื่อง แปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน ให้คุณพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรับรอง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือแม้แต่สัญญา

ทำไมต้องแปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน?

เอกสารราชการเปรียบเหมือนใบเบิกทางในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ บางครั้ง เอกสารเหล่านี้ถูกออกให้เป็นภาษาไทย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคเมื่อต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องที่ต้องการภาษาอังกฤษ เช่น

 • สถานการณ์ฉุกเฉินกับเอกสารราชการ: คุณอาจต้องยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือทำงานด่วน หากเอกสารราชการเป็นภาษาไทย ก็ต้องรีบแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นคำร้อง
 • โอกาสทองรออยู่: บางบริษัทต่างชาติเปิดรับสมัครงานด่วน คุณสมบัติข้อหนึ่งอาจกำหนดให้ยื่นเอกสารรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณมีแค่ฉบับภาษาไทย การแปลเอกสารด่วนจึงเป็นทางออกที่ช่วยให้คว้าโอกาสทองนี้ไว้ได้

เข้าใจก่อนแปล! ประเภทของแปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน

เอกสารราชการที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด่วน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • เอกสารรับรอง: เช่น ใบรับรองสำเนาถูกต้อง ใบรับรองสถานภาพการสมรส ใบรับรองการเกิด
 • หนังสือราชการ: เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองผลการเรียน หนังสือมอบอำนาจ
 • สัญญา: เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนส่งเอกสารไปแปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน

แม้จะเป็นงานด่วน แต่การเตรียมตัวก่อนส่งเอกสารไปแปล จะช่วยให้กระบวนการราบรื่น

ตรวจสอบเอกสาร:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีฉีกขาดหรือชำรุด
 • เอกสารบางประเภทอาจต้องมีตราประทับหรือลายเซ็นจากหน่วยงานที่ออกให้ ตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนส่ง
 • กรณีเอกสารเป็นสำเนา ควรแนบสำเนาฉบับจริงไปด้วยเพื่อเปรียบเทียบ

เลือกสำนักแปล:

 • เลือกสำนักแปลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบคุณสมบัติของนักแปล โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการ
 • เปรียบเทียบราคาและบริการจากหลายๆ สำนักแปลก่อนตัดสินใจ

เตรียมเอกสารประกอบ:

 • กรณีต้องการเอกสารรับรองแปล แจ้งความประสงค์ให้กับสำนักแปลล่วงหน้า
 • เตรียมเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อยืนยันตัวตน

รู้จักกับมือปราบแปลเอกสาร! สำนักแปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน

สำนักแปลเอกสารด่วน เปรียบเสมือนมือปราบที่พร้อมช่วยคุณจัดการเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของสำนักแปลด่วน:

 • ทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการ เข้าใจศัพท์เฉพาะทาง และวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา
 • ระบบแปลที่ทันสมัย ช่วยให้แปลเอกสารได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • บริการรับ-ส่งเอกสารด่วน สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
 • บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารแปล
 • รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

ข้อควรพิจารณาในการเลือกสำนักแปล:

 • ระยะเวลาแปลเอกสารด่วน
 • ราคาค่าบริการ
 • บริการรับ-ส่งเอกสาร
 • บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
 • รีวิวจากลูกค้า

เบื้องหลังความรวดเร็ว! กระบวนการแปลเอกสารด่วน

สำนักแปลเอกสารด่วนมีกระบวนการแปลที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร:

 • ลูกค้าสามารถติดต่อสำนักแปลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์
 • แจ้งประเภทของเอกสาร ภาษาต้นฉบับ ภาษาเป้าหมาย และความต้องการแปลด่วน
 • ส่งเอกสารต้นฉบับให้กับสำนักแปล
 • สำนักแปลจะส่งเอกสารแปลด่วนกลับไปให้ลูกค้า

กระบวนการแปล:

 • ทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญจะแปลเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาเป้าหมาย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ศัพท์เฉพาะทาง และรูปแบบการเขียน
 • ปรับแต่งภาษาให้สละสลวย อ่านเข้าใจง่าย

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง:

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาอีกครั้งโดยนักแปลอีกท่าน
 • เซ็นชื่อและประทับตราโดยผู้รับผิดชอบ
 • ออกเอกสารรับรองการแปล

คลายกังวล! ค่าบริการแปลเอกสารด่วน

ค่าบริการแปลเอกสารด่วน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

 • ประเภทของเอกสาร
 • ภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย
 • ระยะเวลาแปล
 • บริการรับ-ส่งเอกสาร
 • บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าบริการ:

 • ประเภทของเอกสาร: เอกสารบางประเภทอาจมีความซับซ้อน ศัพท์เฉพาะทาง หรือรูปแบบการเขียนที่ยากกว่า ทำให้ค่าบริการสูงกว่าเอกสารทั่วไป
 • ภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย: ภาษาที่หายากหรือแปลยาก อาจมีค่าบริการสูงกว่าภาษาที่แปลง่าย
 • ระยะเวลาแปล: แปลด่วน ค่าบริการจะสูงกว่าการแปลแบบปกติ
 • บริการรับ-ส่งเอกสาร: หากต้องการบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง: หากต้องการเอกสารรับรองการแปล จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม สำนักแปลส่วนใหญ่จะมีราคาค่าบริการที่ชัดเจน แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ สำนักแปลก่อนตัดสินใจ

คำถามยอดฮิต! 5 FAQ แปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน

1. แปลเอกสารราชการประเภทไหนได้บ้าง?

สำนักแปลเอกสารด่วนสามารถแปลเอกสารราชการได้หลากหลายประเภท เช่น ใบรับรองสำเนาถูกต้อง ใบรับรองสถานภาพการสมรส ใบรับรองการเกิด หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองผลการเรียน หนังสือมอบอำนาจ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน เป็นต้น

2. ใช้เวลาแปลเอกสารด่วนนานแค่ไหน?

ระยะเวลาแปลเอกสารด่วน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ประเภทของเอกสาร และภาษาต้นฉบับ โดยทั่วไปแล้ว สำนักแปลส่วนใหญ่สามารถแปลเอกสารด่วนได้ภายใน 1-2 วันทำการ

3. แปลเอกสารด่วนที่ไหนดี?

ในการเลือกสำนักแปลเอกสารด่วน ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติของนักแปล ราคาค่าบริการ ระยะเวลาแปล บริการรับ-ส่งเอกสาร บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และรีวิวจากลูกค้า

4. ค่าบริการแปลเอกสารด่วนแพงไหม?

ค่าบริการแปลเอกสารด่วน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยทั่วไปแล้ว ราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ 500 บาทต่อหน้ากระดาษ

5. มีบริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารแปลหรือไม่?

สำนักแปลเอกสารด่วนส่วนใหญ่มีบริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารแปล โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม

แปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป! เพียงเลือกสำนักแปลที่มีคุณภาพ เอกสารสำคัญของคุณจะถูกแปลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา

ทำไมต้องใช้บริการแปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ ด่วนกับ First Choice Translation

First Choice Translation คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการแปลเอกสารทุกประเภท รวมไปถึงเอกสารราชการภาษาอังกฤษด่วน ด้วยประสบการณ์ยาวนาน ทีมนักแปลมืออาชีพ และระบบการแปลที่ทันสมัย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ

เหตุผลที่ควรเลือก First Choice Translation:

 • คุณสมบัติครบครัน:
  • ทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารราชการ เข้าใจศัพท์เฉพาะทาง และวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา
  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์แปลเอกสารราชการมาแล้วหลายประเภท
 • แปลเร็ว ตรงเวลา:
  • ระบบแปลที่ทันสมัย ช่วยให้แปลเอกสารได้รวดเร็ว
  • บริการแปลด่วน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอกสารแปลด่วน
  • มั่นใจได้ว่าจะได้รับเอกสารแปลตรงตามกำหนดเวลา
 • ถูกต้อง แม่นยำ:
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ศัพท์เฉพาะทาง และรูปแบบการเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ปรับแต่งภาษาให้สละสลวย อ่านเข้าใจง่าย
  • รับรองความถูกต้องของเอกสารแปล
 • สะดวก รวดเร็ว:
  • ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์
  • บริการรับ-ส่งเอกสารฟรี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการแปลเอกสารออนไลน์
 • ราคาประหยัด:
  • เสนอราคาค่าบริการที่คุ้มค่า เหมาะสมกับคุณภาพงาน
  • มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร และลูกค้าที่แปลเอกสารจำนวนมาก
 • บริการครบวงจร:
  • รับแปลเอกสารทุกประเภท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ
  • บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารแปล
  • บริการออกแบบเอกสาร
  • บริการพิมพ์เอกสาร

First Choice Translation มุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษด่วนที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

ติดต่อศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 061-1769965 , 065-3958392 https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

ศูนย์แปลเอกสารสาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต

เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 086-3669255 https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA

เรายินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามทุกข้อสงสัย

อย่ารอช้า! ใช้บริการ First Choice Translation แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษด่วน มั่นใจ รวดเร็ว ตรงความต้องการ