ภาษาอังกฤษ ได้ที่ไหน งานเร็ว เชื่อถือได้

รับรองกงสุล ภาษาอังกฤษ ได้ที่ไหน งานเร็ว เชื่อถือได้

การจัดการงานเอกสารเป็นงานที่ต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียดมากๆ เพราะจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร นำเอกสารไปรับรองความถูกต้อง โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ การยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างประเทศ การทำธุรกิจในต่างประเทศจะต้องผ่านการแปลภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารกงสุล เพื่อให้เอกสารสามารถนำไปใช้งานได้จริง

บทความของเราจะมาแนะนำวิธีการรับรองกงสุล ภาษาอังกฤษ ทั้งขั้นตอนการรับรองเอกสาร การแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงแนะนำสถานที่ที่สามารถรับรองเอกสารได้ เพื่อให้การรับรองเอกสารกงสุลของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเข้ารับรองกงสุล

เอกสารที่ต้องเข้ารับรองกงสุลจะเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ ซึ่งจะต้องมีการรับรองกงสุลก่อนจึงจะนำไปใช้ในต่างประเทศได้ เอกสารที่สามารถนำมารับรองเอกสารได้ มีดังนี้

  • ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนครอบครัว ใบรับรองโสด
  • เอกสารทางธุรกิจ เช่น ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาตจัดหางาน เอกสารทางบัญชี
  • เอกสารทางกฎหมาย เช่น คำพิพากษา คำฟ้อง  คำตัดสินของศาล

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนเข้ารับรองกงสุล

การจัดเตรียมเอกสารก่อนนำไปรับรองกงสุลเพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

  • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้เรียบร้อย

ก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า หน่วยงานหรือองค์กรปลายทางที่เราจะยื่นเอกสารให้นั้นมีความต้องการเอกสารใดบ้าง อย่าลืมจดบันทึกรายการเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วจัดเตรียมเอกสารตามที่จดบันทึกไว้ให้เรียบร้อย ก่อนนำเอกสารไปใช้ก็ตรวจเช็คแต่ละรายการอีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการตกหล่นของเอกสารได้เป็นอย่างดี

  • นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารราชการที่ต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญมากเลยคือต้องนำเอกสารนั้นไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถนำไปรับรองเอกสารกงสุลได้ แนะนำว่าควรนำเอกสารไปแปลกับศูนย์แปลภาษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานแปลเอกสาร เพื่อให้เอกสารของเรามีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานได้จริง

  • รับรองเอกสารโดยศูนย์แปลภาษา

การใช้งานเอกสารราชการในต่างประเทศจำเป็นจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสมอ เอกสารที่ผ่านการแปลภาษาอังกฤษก็เช่นกัน เมื่อเรานำเอกสารไปแปลแล้วจะต้องมีการรับรองเอกสารโดยศูนย์แปลภาษาด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ควรใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษผ่านศูนย์แปลภาษา เพราะเมื่อเราส่งเอกสารให้ทางศูนย์แปลเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์แปลภาษาก็จะสามารถรับรองเอกสารให้เราได้เลย

  • รับรองเอกสารกงสุล

หลังจากการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองการแปลจากศูนย์แปลเอกสารแล้ว เราสามารถนำเอกสารไปยื่นรับรองกงสุลได้เลย

แปลเอกสารภาษาอังกฤษเอง สามารถยื่นเอกสารขอรับรองกงสุลได้ไหม

ไม่ได้ เพราะรับรองเอกสารกงสุลนั้นให้ความสำคัญกับความถูกต้องมาก การแปลเอการเองมีโอกาสผิดพลาดสูง อีกทั้งเอกสารจะต้องผ่านการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองคำแปลโดยศูนย์แปลเอกสาร หากต้องการยื่นเอกสารกงสุล แนะนำว่าติดต่อบริการแปลภาษาผ่านศูนย์แปลเอกสารจะดีที่สุด

เลือกศูนย์แปลเอสารที่ไหนดี หากอยากได้เอกสารด่วน งานดี มีความน่าเชื่อถือ

การเลือกศูนย์แปลเอกสารเพื่อยื่นเอกสารกงสุลควรเลือกใช้บริการศูนย์แปลที่มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและการแปล เพื่อจะได้มั่นใจว่า เอกสารของเราจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถรับรองการแปลและนำไปรับรองกงสุลได้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลภาษาอังกฤษ รับรองการแปล ช่วยจัดการเอกสารของคุณได้อย่างมืออาชีพ ราคาคุ้มค่า พร้อมบริการรับรองกงสุล ทุกขั้นตอนการรับรองกงสุลเรามีบริการดูแลให้ครบ จบในที่เดียว

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทั่วโลกกว่า 30 ภาษา โดยนักแปลคุณภาพที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับรองเอกสาร รับรองการแปลภาษาโดยศูนย์แปลภาษา และบริการยื่นรับรองกงสุล เราพร้อมดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแปลเอกสารไปจนถึงขั้นตอนยื่นเอกสารกงสุล สามารถให้ศูนย์แปลเอกสารจัดการเรื่องนี้ให้ได้แบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392 

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255