แปลเอกสารราชการ พร้อมเข้ารับรองกงสุล 3

แปลเอกสารราชการ เอง ประหยัด ง่ายนิดเดียว!

เอกสารราชการเป็นส่วนสำคัญที่เราอาจต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หลายครั้งเอกสารเหล่านี้อาจจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นเรื่องหรือประกอบการดำเนินการต่างๆ การว่าจ้างบริษัทแปลเอกสารก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่สำหรับใครที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย บอกเลยว่าคุณสามารถ แปลเอกสารราชการเอง ได้ไม่ยาก! บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการแปลเอกสารราชการ ฉบับรวดเร็ว ประหยัด ง่ายนิดเดียว!

ข้อดีของการแปลเอกสารราชการ เอง

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: การแปลเอกสารเอง ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้อย่างมาก โดยเฉพาะหากเอกสารมีจำนวนไม่มาก
 • รวดเร็ว: คุณไม่ต้องเสียเวลารอคิวบริษัทแปลเอกสาร สามารถแปลได้ทันทีตามที่ต้องการ
 • ควบคุมคุณภาพ: คุณสามารถควบคุมคุณภาพของการแปล มั่นใจได้ว่าเอกสารที่แปลนั้นถูกต้อง ตรงตามความหมาย

เตรียมตัวก่อนแปล

ก่อนลงมือแปล เตรียมตัวกันสักนิด เพื่อให้การแปลเอกสารราชการเป็นไปอย่างราบรื่น

เครื่องมือแปลภาษา

แม้จะแปลเอง แต่เครื่องมือแปลภาษาออนไลน์อย่าง Google Translate ก็เป็นตัวช่วยที่ดี ใช้ค้นหาคำศัพท์เฉพาะทาง หรือตรวจสอบความถูกต้องของประโยค

แต่ อย่าได้แปลทั้งเอกสารด้วยเครื่องมือแปลภาษาเด็ดขาด! เพราะเครื่องมือเหล่านี้อาจแปลความหมายคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะเอกสารราชการที่มีศัพท์เฉพาะทาง

คลังศัพท์

เอกสารราชการมักมีคำศัพท์เฉพาะทาง เตรียมคลังศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเอกสารราชการไว้ หรือค้นหาคำศัพท์ที่ไม่แน่ใจความหมาย ตัวอย่างเช่น คำว่า “ทะเบียนบ้าน” อาจแปลได้ว่า “House Registration”

ตัวอย่างเอกสารราชการ

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีตัวอย่างคำแปลเอกสารราชการประเภทต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางในการแปล [ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ]

วิธีการแปลเอกสารราชการ เอง

มาดูขั้นตอนการแปลเอกสารราชการกันเลย!

ขั้นตอนที่ 1: อ่านและทำความเข้าใจ

อ่านเอกสารต้นฉบับภาษาไทยอย่างละเอียด พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงเจตนารมณ์ของเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2: เลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม

แปลความหมายทีละประโยค ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความถูกต้องทางภาษา และความเป็นทางการ

เคล็ดลับ: อย่าแปลทีละคำ ให้แปลความหมายเป็นประโยค จะช่วยให้ได้ภาษาที่สละสลวย และคงไว้ซึ่งความหมายเดิม

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้อง

หลังจากแปลเสร็จ สิ่งสำคัญคือต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง ของการแปลอย่างละเอียด

วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง:

 • ตรวจสอบความหมาย: เปรียบเทียบความหมายของเอกสารต้นฉบับภาษาไทย กับเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ มั่นใจว่าแปลตรงตามความหมาย ไม่มีการแปลผิด หรือตกหล่นเนื้อหา
 • ตรวจสอบไวยากรณ์: ตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ว่าถูกต้องตามหลักภาษา ไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
 • ตรวจสอบคำศัพท์: ตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์ โดยเฉพาะคำศัพท์เฉพาะทาง มั่นใจว่าใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน
 • ตรวจสอบรูปแบบ: ตรวจสอบรูปแบบของเอกสาร ว่าตรงตามรูปแบบเอกสารภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น ใช้ตัวอักษรที่เหมาะสม เว้นวรรค จัดย่อหน้า ฯลฯ
 • ตรวจสอบความสละสลวย: ตรวจสอบความสละสลวยของภาษา อ่านแล้วเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน

เครื่องมือช่วยตรวจสอบความถูกต้อง:

 • พจนานุกรม: ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ หรือพจนานุกรมเฉพาะทาง ตรวจสอบความหมายของคำศัพท์ และความถูกต้องของคำศัพท์
 • เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์: ใช้เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ เช่น Grammarly ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
 • บุคคลอื่น: ให้บุคคลอื่นที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการแปล

เคล็ดลับ:

 • พักสายตา แล้วกลับมาตรวจทานเอกสารอีกครั้ง จะช่วยให้จับผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
 • อ่านออกเสียง เอกสารที่แปล จะช่วยให้คุณได้ยินข้อผิดพลาด หรือจุดที่ประโยคไม่สละสลวย
 • เปรียบเทียบ เอกสารที่แปลกับตัวอย่างเอกสารภาษาอังกฤษ จะช่วยให้มั่นใจว่ารูปแบบเอกสารถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4: จัดรูปแบบ

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเสร็จ จัดรูปแบบเอกสารให้สวยงาม อ่านง่าย ตรงตามรูปแบบของเอกสารภาษาอังกฤษทั่วไป เช่น ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 เว้นวรรคหน้า 2.5 ซม. เว้นวรรคหลัง 2 ซม.

เคล็ดลับ: ใช้โปรแกรมประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word จะช่วยจัดรูปแบบเอกสารได้ง่ายขึ้น

กรณีจำเป็นต้องรับรองคำแปล

หากเอกสารที่แปลนั้นจำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต่างๆ คุณต้องนำเอกสารไปขอรับรองคำแปลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียม:

 • เอกสารต้นฉบับภาษาไทย
 • เอกสารคำแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการขอรับรองคำแปล:

 1. ยื่นเอกสารที่เตรียมมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ชำระค่าธรรมเนียม
 3. รอรับเอกสาร

ระยะเวลา: ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับรอง โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ

สรุป : แปลเอกสารราชการ เอง

การแปลเอกสารราชการ เอง ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เตรียมตัว เลือกใช้เครื่องมือ และทำตามขั้นตอน คุณก็สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ประหยัด และรวดเร็ว!

คำถามที่พบบ่อย แปลเอกสารราชการ เอง

1. สามารถแปลเอกสารราชการเองได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถแปลเอกสารราชการเองได้ แต่ควรศึกษาข้อมูล เตรียมตัว และทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

2. โปรแกรมอะไรบ้างที่ช่วยแปลเอกสารราชการ?

เครื่องมือแปลภาษาออนไลน์อย่าง Google Translate ช่วยแปลคำศัพท์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของประโยค แต่ไม่ควรแปลทั้งเอกสารด้วยเครื่องมือแปลภาษา

3. ต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางอะไรบ้างในการแปลเอกสารราชการ?

เอกสารราชการแต่ละประเภท มีคำศัพท์เฉพาะทางที่แตกต่างกัน คุณควรศึกษาตัวอย่างคำแปลเอกสารราชการจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

4. ต้องขอรับรองคำแปลเอกสารราชการทุกครั้งหรือไม่?

ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้เอกสาร หากเอกสารนั้นจำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต่างๆ คุณต้องนำเอกสารไปขอรับรองคำแปล

5. สามารถขอรับรองคำแปลเอกสารราชการได้ที่ไหน?

คุณสามารถขอรับรองคำแปลเอกสารราชการได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเภทของเอกสาร

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการแปลเอกสารราชการเอง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามที่ช่องทางการติดต่อได้

ทำไมควรใช้บริการแปลเอกสารราชการกับ First Choice Translation ดีกว่าแปลเอง?

การแปลเอกสารราชการให้ถูกต้อง ตรงตามความหมาย และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเอกสารที่จะใช้ประกอบการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต่างๆ การแปลเอง แม้จะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการ เช่น แปลผิดความหมาย ใช้คำศัพท์ไม่เหมาะสม หรือจัดรูปแบบเอกสารไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกรรมหรือการดำเนินการต่างๆ ของคุณ

First Choice Translation บริการแปลเอกสารราชการโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

เหตุผลที่ควรใช้บริการแปลเอกสารราชการกับ First Choice Translation:

1. ความถูกต้อง:

 • ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารราชการประเภทต่างๆ
 • แปลเอกสารตรงตามความหมาย และคงไว้ซึ่งความเป็นทางการของเอกสาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งมอบ

2. ความรวดเร็ว:

 • บริการแปลเอกสารด่วน รับแปลและส่งมอบงานแปลได้รวดเร็ว
 • รองรับงานแปลจำนวนมาก เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงาน

3. ความน่าเชื่อถือ:

 • บริษัทแปลเอกสารที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง
 • มีมาตรฐานการแปลที่สูง ควบคุมคุณภาพงานแปลโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างมืออาชีพ

4. บริการที่ครบวงจร:

 • บริการแปลเอกสารราชการทุกประเภท เช่น ใบเกิด ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง สัญญา ใบรับรองต่างๆ
 • บริการรับรองคำแปลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริการจัดทำเอกสาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ราคาประหยัด:

 • เสนอราคาแปลเอกสารที่แข่งขันได้ คุ้มค่ากับบริการที่มีคุณภาพ
 • มีแพ็คเกจราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าที่แปลเอกสารจำนวนมาก

ตัวอย่างเอกสารราชการที่ First Choice Translation แปล:

 • ใบเกิด
 • ทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบทะเบียนรถ
 • สัญญา
 • ใบรับรองต่าง
 • เอกสารทางการเงิน
 • เอกสารทางการค้า
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • เอกสารทางเทคนิค
 • เอกสารอื่นๆ

หากคุณต้องการแปลเอกสารราชการให้ถูกต้อง ตรงตามความหมาย รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพ First Choice Translation คือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

ติดต่อศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 061-1769965 , 065-3958392 https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

ศูนย์แปลเอกสารสาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต

เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 086-3669255 https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA

First Choice Translation บริการแปลเอกสารคุณภาพ มั่นใจได้ทุกภาษา