รับแปลหนังสือยินยอมบุตร

หนังสือยินยอมบุตร คือ หนังสือที่ผู้ปกครอง หรือบิดา มารดา ต้องเซ็นรับรองหรืออนุญาตให้บุตรสามารถกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะกระทำการใดใดทางกฎหมาย เช่น การแต่งงาน การเปิดธุรกิจ การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น จะไม่สามารถเซ็นสัญญา หรือดำเนินการใดใดได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องผ่านการยินยอมของบิดา มารดาก่อน

1
asian girl kid with map planing trip with family

รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ

หนังสือยินยอมให้บัตรไปต่างประเทศ คือ เอกสารที่บิดาและมารดา ต้องเซ็นยินยอมให้บุตรที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ เนื่องจากผู้เยาว์หรือบุตรที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถเซ็นยินยอมเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ที่เซ็นโดยบิดาและมารดาเท่านั้น

รับแปลหนังสือรับรองบุตร

หนังสือรับรองบุตร คือ หนังสือที่รับรองบุตรที่อยู่นอกสมรส เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ กรณีการทำหนังสือรับรองบุตรนั้น จะเกิดจากบิดา มารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสร่วมกัน ทำให้บุตรของทั้งคู่กลายเป็นบุตรนอกสมรสไปโดยปริยาย แต่ถ้าอยากให้เป็นบุตรที่ถูกต้องกฎหมายของคู่สมรส ได้สิทธิอันชอบธรรมต่างๆ จากบิดา มารดา ก็สามารถทำได้ด้วยการเซ็นหรือทำหนังสือรับรองบุตร

father and his son business
family living room home

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนเกิดบุตรที่สถานทูตในไทยและต่างประเทศ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

การรับแปล และรับรองกงสุล หนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตร

การแปลหนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตรนั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำหนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตรไปใช้งานกับหน่วยงานใดก็ตาม ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

spending time together home family time

บริการรับรองกงสุล หนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตร

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลหนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตร พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลทะเบียนแห่งครอบครัว พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

บริการแปลหนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตร

เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

  • 4.ช่องทางรับเอกสารแปล
    • รับด้วยตัวเอง
    • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
    • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

ตัวอย่างรับแปล
work permit translation 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการรับรองกงสุล หนังสือยินยอมบุตร หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ หนังสือรับรองบุตร ได้ที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009