บริการแปลภาษาอิตาลี


บริการแปลภาษาอิตาลี รับรองกงสุล รับรองสถานสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาอิตาลี

มุ่งมั่นนำเสนอบริการแปลภาษาอิตาลีที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 13 ปี ทีมนักแปลมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราพร้อมแปลภาษาไทยของคุณให้เป็นภาษาอิตาลีที่ถูกต้อง แม่นยำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้งานได้จริง

 ภาษาอิตาลี

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อิตาลี
images
อังกฤษ
images
อิตาลี
images
อิตาลี
images
ไทย
images
อิตาลี
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อิตาลี
images
อังกฤษ
images
อิตาลี
images
อิตาลี
images
ไทย
images
อิตาลี
images
อังกฤษ

ทำไมเลือกแปลภาษาอิตาลีกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • รับแปลเอกสารอิตาลีทุกประเภท: ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารกฎหมาย ฯลฯ
 • รับรองเอกสารกงสุล: มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณถูกต้องตามกฎหมาย หลักการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง
 • การันตีผลงานด้วยมาตรฐานระดับสากล: ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ราคาประหยัด คุ้มค่า: เรามีบริการแปลภาษาอิตาลีในราคาที่เหมาะสม ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
 • รวดเร็ว ทันใจ: มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับงานแปลตรงตามกำหนดเวลา
 • สะดวก รวดเร็ว: ส่งเอกสารแปลออนไลน์ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นมารับที่สำนักงานด้วยตัวเอง
 • บริการครบวงจร: นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว เรายังมีบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ รับรองเอกสารครบวรจร ฯลฯ
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญการแปลภาษาอิตาลีและรับรองเอกสาร

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลภาษาอิตาลีและรับรองเอกสารสำหรับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีอย่างครบวงจร นอกจากบริการแปลเอกสารทั่วไปแล้ว เรายังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศอิตาลี และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศอิตาลี และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศอิตาลี

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศอิตาลี ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอิตาลีหรือภาษาอังกฤษ โดยนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศก่อนแปลภาษาอิตาลีหรือภาษาอังกฤษ /และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ในไทยจะรับรองทั้งเอกสารภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศ และฉบับแปลภาษาอิตาลีที่รับรองศูนย์แปล

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศอิตาลี


img1 step1 2
img1 step2 2
Italy img1 step3
Italy img1 step4 2
Italy img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาอิตาลีใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาอิตาลีใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย และรับรองเอกสารถูกต้อง จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ที่สาธารณรัฐอิตาลี (Royal Thai Embassy, Rome) หรือ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ก่อนรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ที่สาธารณรัฐอิตาลี (Royal Thai Embassy, Rome) หรือ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ก่อน

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี เพื่อใช้ในไทย


Italy img2 step1
Italy img2 step2
Italy img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาอิตาลี

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในอิตาลี , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาอิตาลี
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาอิตาลี


ราคาแปลภาษาอิตาลีสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาอิตาลี
 • เริ่มต้น 950 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ ตราประทับละ 400-600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/คำร้อง ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย


 

document italy 1
document italy 2
document italy 3
document italy 4
document italy 5
document italy 9
document italy 7
document italy 8
document italy 6

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอิตาลี
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009