รับรองกงสุล และรับรองเอกสารสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรต UAE

รับแปลอารบิค รับรองกงสุล และรับรองเอกสารสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE)

เตรียมตัวเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรต (ดูไบ) เอกสารสำคัญประกอบการเดินทางของคุณพร้อมแล้วหรือยัง? เอกสารเข้ากระบวนการแปลภาษาอารบิคแล้วใช่หรือไม่? แล้วเอกสารเหล่านั้นผ่านการรับรองครบถ้วนแล้วใช่ไหม? ถ้ายัง วันนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จะเป็นตัวช่วยให้คุณ

การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ยื่นต่างประเทศ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆทั่วไป เพียงแค่เตรียมเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยไปแค่นี้เองใช่ไหมละ แต่เดี๋ยวก่อน เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย แต่ยังไม่ผ่านการแปลเป็นภาษานั้นๆ และยังไม่ผ่านการรับรองกงสุลหรือการรับรองสถานทูต เอกสารฉบับนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมายเมื่อคุณอยู่นอกราชอาณาจักรไทย ดังนั้นคุณจึงต้องนำเอกสารเข้ารับการแปลและรับรองเสียก่อนที่จะออกเดินทางไม่อย่างนั้นคุณได้หัวหมุนแน่นอน

การแปลเอกสาร รับรองกงสุล รับรองสถานทูตแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากหากคุณต้องเข้าดำเนินการเพื่อยื่นทั้งหมดด้วยตัวเอง แต่เรื่องยุ่งยากเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเมื่อคุณเข้ารับบริการกับสถานบันปลภาษา หรือ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ที่มีบริการแปลภาษาอารบิคและบริการเสริมที่ช่วยยื่นขอรับรองเอกสารทั้งทางกงสุลและสถานทูตให้กับคุณ เพียงแค่คุณส่งมอบเอกสารฉบับจริงมาให้เรา คุณก็สามารถนั่งรอเอกสารที่พร้อมใช้งานแบบสบายๆได้ที่บ้านเลยค่ะ

1.ทำไมต้องใช้บริการรับแปลภาษาอารบิค

ดูไบ

การเลือกใช้บริการแปลภาษาอารบิค นับเป็นอีกทางเลือกที่นอกจากจะสะดวกสบายในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร แล้วยังเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินเอกสารของคุณไปในอีกทาง

สำหรับการใช้บริการแปลภาษาอารบิคก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นรับรองเอกสาร และเป็นการเตรียมเอกสารเพื่อใช้งานนอกราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล ทั้งเอกสารเพื่อยื่นยันตัวตน เอกสารนิติกรรม เอกสารทางธุรกรรม รวมไปถึงเอกสารธุรกิจการค้าต่างๆ หากเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย แต่ไม่ผ่านการแปลและรับรอง ทางสากลจะถือว่าเอกสารฉบับนั้นไม่สามารถใช้งานได้และไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากไม่มีการรับรองความถูกต้องของเอกสารและไม่มีเอกสารยื่นยันอย่างแน่ชัดว่าเอกสารฉบับนั้นไม่ได้ถูกปลอมแปลง

2.เอกสารอะไรบ้างที่แปลเป็นภาษาอารบิค รับรองกงสุลได้

เอกสาร

เอกสารทุกฉบับที่มีตราครุฑ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย สำนักงานเขตพื้นที่ ศาล ที่ว่าการอำเภอ เอกสารเหล่านี้มีความจำเป็นต้องผ่านการแปลและเข้ากระบวนการรับรองกงสุลกระทรวงต่างประเทศและรับรองเอกสารกับทางสถานทูตทั้งหมด เพื่อยื่นยันความถูกต้องของเอกสาร ว่าเอกสารนั้นไม่มีการปลอมแปลงหรือแก้ไข การเข้ากระบวนการรับรองเอกสารกงสุลและรับรองเอกสารจากสถานทูตถือว่าเป็นเป็นการรับรองทางสากล หากเอกสารได้มีการรับรองจากกงสุลหรือสถานทูตแล้วเอกสารฉบับนั้นจะสามารถใช้งานและเป็นที่ยอมรับของสากลอย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล

เอกสารอะไรบ้าง ที่ต้องเข้ากระบวนการแปลเป็นภาษาอารบิคและผ่านการรับรองทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้รวบรวมมาให้แล้วที่นี่

2.1 เอกสารราชการเพื่อขอยื่นวีซ่า

2.2 เอกสารทางทะเบียนราษฎร์ทั่วไป

 • รับแปลสูติบัตร
 • ใบรับรองการเกิด
 • ใบมรณบัตร
 • ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง
 • ทะเบียนราษฎร์
 • บัตรประชาชนไทย
 • บัตรคนต่างด้าว
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองคำนำหน้า ชื่อรอง

2.3 เอกสารทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

 • ใบรับรองโสด หนังสือรับรองสถานการสมรส
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนแห่งครอบครัว
 • ทะเบียนหย่า
 • ใบสำคัญการหย่า
 • หนังสือรับรองความประพฤติ

2.4 เอกสารทางกฎหมาย

 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
 • ข้อบังคับ
 • บันทึกข้อตกลง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ระเบียบราชการ
 • เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล
 • MOU/ TOR
 • สัญญาต่างๆ

2.5 เอกสารการค้าและการลงทุน

 • ทะเบียนการค้า พค.0403
 • ทะเบียนพาณิชย์ พค.0401
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • บัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ภงด.90/91
 • ภงด. 51
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาต
 • ประกอบธุรกิจต่างด้าว ใบอนุญาติขายสุรา ใบอนุญาติประกอบกิจการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

3.ขั้นตอนการแปลอารบิคและรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการแปลภาษาอารบิค ก่อนขอยื่นรับรองเอกสารกงสุลกระทรวงต่างประเทศ และการขอยื่นรับรองเอกสารจากสถานเอกอคราชทูตอาหรับเอมิเรตส์ ประจำราชอาณาจักรไทยที่ว่ายุ่งยาก วันนี้ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเราได้ลำดับขั้นตอนฉบับง่ายมาให้แล้ว ทำตามขั้นตอนนี้รับรองว่าผ่านฉลุย

3.1 นำเอกสารภาษาไทยมาเเปลอารบิคและรับรองคำแปลกับนักแปลที่ขึ้นทะเบียน

นำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย สำนักงานเขตพื้นที่ ศาล ที่ว่าการอำเภอ ฉบับจริง หรือในกรณีเป็นเอกสารคัดสำเนา เอกสารฉบับนั้นต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนงานราชการที่ออกเอกสารนั้นด้วย เพื่อยื่นยันความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสาร เมื่อได้รับเอกสารจากทางหน่วยงานราชการมาแล้ว จากนั้นนำเอกสารมาส่งมอบให้กับนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียน หรือส่งมอบให้กับทางศูนย์แปลภาษา เพื่อเข้ากระบวนการแปลเอกสารจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอารบิค เมื่อเอกสารถูกแปลเป็นภาษาอารบิคเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการเข้ากระบวนการรับรองคำแปลของเอกสารโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยขั้นตอนนี้หากใช้บริการกับทางศูนย์แปลภาษาที่ได้มาตรฐาน นักแปลที่ให้บริการจะเป็นนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด ทำให้เอกสารทั้งหมดที่ผ่านการแปลมานั้นมีการรับรองคำแปลโดยนักแปลมาแล้วเรียบร้อย

3.2 นำเอกสารที่ผ่านการแปล พร้อมต้นฉบับที่ออกโดยอำเภอหรือเขตพื้นที่ ไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนนี้หากดำเนินการด้วยตัวเองสามารถนำเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ไปยื่นต่อกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ เพื่อขอการรับรองความถูกต้องของเอกสาร ในขั้นตอนนี้หากอาศัยอยู่ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ไม่สะดวกในการเดินทางมายังกรมการกงสุล สามารถใช้บริการของทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ในการช่วยยื่นขอรับรองเอกสารได้

3.3 ขั้นตอนสุดท้ายนำเอกสารแปลไปรับรองสถานทูตอาหรับเอมิเรต

การยื่นขอรับรองเอกสารกับสถานเอกอคราชทูตอาหรับเอมิเรตส์ ประจำราชอาณาจักรไทย เอกสารที่จะขอรับรองต้องผ่านการแปลและรับรองกงสุลกระทรวงต่างประเทศไทยมาแล้วเท่านั้น หากมีแค่เอกสารฉบับแปลแต่ไม่ผ่านการรับรองกงสุล เอกสารนั้นจะไม่สามารถขอยื่นรับรองเอกสารกับทางสถานทูตได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

โดยขั้นตอนในการยื่นขอรับรองนั้นก็คือ เตรียมเอกสารที่ต้องการรับรองฉบับจริง (ภาษาไทย) เอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอารบิคพร้อมการรับรองคำแปลและการรับรองกงสุลกระทรวงต่างประเทศเรียบร้อยมายื่นต่อสถานเอกอคราชทูตอาหรับเอมิเรตส์ ประจำราชอาณาจักรไทยเพื่อขอการรับรองเอกสาร ตามขั้นตอนและกฎระเบียบของทางสถานทูต

4.เลือกสถาบันแปลอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อเอกสารของคุณ และได้รับบริการแปลที่ได้มาตรฐาน

แปลเอกสารปลอดภัย

แน่นอนอยู่แล้วว่าเอกสารที่จะต้องนำมาแปลนั้นล้วนเป็นเอกสารที่มีข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอยู่จำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลสำคัญในเอกสารของคุณ การเลือกสถาบันแปลภาษา หรือศูนย์แปลภาษาที่น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ หากเข้ารับการแปลจากศูนย์แปลภาษาหรือผู้แปลที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนก็มีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลสำคัญของคุณจะรั่วไหลได้ ดังนั้นควรเลือกศูนย์แปลที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเอกสาร

5.ขั้นตอนในการส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการแปล

ส่งเอกสารแปล

การส่งเอกสารเพื่อเข้ารับบริการแปลภาษากับทางศูนย์แปลภาษานั้นไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณเตรียมเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย สำนักงานเขตพื้นที่ ศาล หรือที่ว่าการอำเภอฉบับจริง หรือหากเป็นเอกสารคัดสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนงานราชการที่ออกเอกสารนั้น นำมาส่งมอบให้กับทางศูนย์แปลภาษา เพื่อเข้ากระบวนการแปลจากเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอารบิค และรับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียน

โดยการเข้ารับบริการแปลภาษากับทางศูนย์แปลภาษา โดยส่วนมากจะมีบริการเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยยื่นเอกสารขอรับรองกงสุลและสถานทูตให้ด้วย อย่างทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเราก็มีเช่นกัน เพียงแค่ส่งเอกสารต้นฉบับมาให้เราและแจ้งความประสงค์ให้เราทำเรื่องยื่นรับรองให้ เพียงเท่านี้คุณก็นั่งรอเอกสารที่พร้อมใช้งานและผ่านการรับรองเอกสารอย่างถูกต้องแบบสบายๆอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะ

6.วิธีเลือกบริการแปลภาษาอารบิคกับสถาบันแปลภาษาที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ

การเลือกบริการแปลภาษาอารบิคจากศูนย์แปลที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลภายในเอกสาร ความถูกต้องของเอกสาร อีกทั้งการเลือกศูนย์แปลภาษาที่มีทีมแปลนักแปลที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากเอกสารที่ผ่านการแปลนั้นต้องผ่านการรับรองความถูกต้องของคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น หากเป็นการแปลจากผู้แปลที่ไม่ผ่านการรับรองหรือขึ้นทะเบียนเอกสารนั้นจะไม่สารเข้าขอการรับรองกงสุลหรือรับรองจากสถานทูตได้

มาจนถึงตอนนี้หลายคนคงกำลังหาศูนย์แปลภาษาที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และมีนักแปลขึ้นทะเบียนอยู่ใช่ไหมละคะ? ไม่รู้จะหาที่ไหนดี หรือกำลังหาอยู่ ให้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เป็นคำตอบของคุณสิค่ะ ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และบริการที่จะช่วยให้การยื่นขอรับรองของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงเข้ารับบริการแปลภาษากับเรา ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารเป็นภาษาอารบิค หรือการขอยื่นรับรองเอกสารกงสุล หรือขอรับรองสถานทูตอาหรับเอมิเรตส์ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันก็พร้อมให้บริการคุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255