บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ไหนดี งานไว เชื่อถือได้

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติที่ไหนดี งานไว เชื่อถือได้

ถ้าพูดถึงเรื่องหนังสือรับรองความประพฤติก็เริ่มปวดหัวกันแล้วใช่ไหมคะ ไม่รู้ว่าเจ้าหนังสือรับรองความประพฤติเนี่ยต้องขอที่ไหน ใช้ทำอะไรได้บ้าง เอกสารต้องเตรียมยังไง ไหนจะอายุของเอกสารจะอยู่ได้นานไหม ใช้ในต่างประเทศได้เลยหรือป่าว คำถามมากมายเต็มไปหมด วันนี้ทางศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเราได้เตรียมคำตอบสำหรับคำถามเหล่านั้นมาให้คุณแล้วที่นี่

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้เกี่ยวกับหนังสือรับรองความประพฤติกันก่อนเลยค่ะว่า เป็นหนังสืออะไร มีไว้ใช้ทำอะไรบ้าง

1.หนังรับรองความประพฤติคืออะไร

หนังสือรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate : CID) คือ หนังสือรับรองเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของตัวบุคคล หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นหนังสือพิสูจน์ตัวตนว่าเราไม่ได้มีประวัติที่ไม่ดี มีคดี หรือประวัติอาชญากรรมติดตัวอยู่ค่ะ

แล้วการขอหนังสือรับรองความประพฤติสามารถขอได้ที่ไหนบ้าง? ตัวหนังสือรับรองความประพฤตินี้สามารถขอได้ที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยการยื่นขอหนังสือ ผู้ขอสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทนให้ก็ได้เช่นกันค่ะ ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติจะอยู่ที่ 15-25 วันทำการ เนื่องด้วยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระบบราชการ หากต้องการใช้งานเอกสารแบบเร่งด่วนแนะนำให้ใช้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติของทางศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันค่ะ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วทั้งในเรื่องของการเตรียมเอกสารที่ถูกต้องและการเดินเรื่องขอเอกสารตามขั้นตอนด้วยผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะค่ะ อีกทั้งทางเรายังมีบริการแปลและรับรองเอกสารกงสุลให้บริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศอีกด้วยค่ะ

2.ทำไมต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

เพื่อเป็นหลักฐานนการยืนยันตัวตนว่าเราไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมที่ส่งผลต่อระบบความมั่นคงในประเทศ ในกรณีที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อ วีซ่าทำงาน หรือการทำนิติกรรม ธุรกรรมต่างๆในต่างประเทศค่ะ

หนังสือรับรองความประพฤติ สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง?

 • ทำวีซ่าท่องเที่ยว
 • ทำวีซ่าทำงาน
 • ทำวีซ่าเรียนต่อ
 • ทำวีซ่าสมรส (ในกรณีที่ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศกับคู่สมรส)
 • จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • จดทะเบียนการค้า หรือการทำธุรกรรมต่างประเทศ
 • การทำนิติกรรมทางกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การฟ้องร้อง พินัยกรรม หรือคดีความในต่างประเทศ

3.ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินั้น ตัวผู้ขอต้องเป็นผู้เข้าขอหนังสือด้วยตัวเอง หรือไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่มีเวลาว่างในการมาดำเนินเรื่องด้วยตัวเองก็สามารถทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทนได้เช่นเดียวกันค่ะ

โดยขั้นตอนการเตรียมเอกสารในการขอหนังสือรับรองความประพฤตินั้น ก่อนอื่นเลยต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเอกสารก่อนค่ะ เนื่องจากการออกหนังสือรับรองความประพฤติจะเป็นการออกตามวัตถุประสงค์ในกาารขอยื่นเอกสาร ทำให้การเตรียมเอกสารของแต่ละวัตถุประสงค์หรือแต่ละกรณีก็จะมีความแตกต่างกันไป ในส่วนนี้สามารถเข้ารับคำปรึกษาและบริการกับทางศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ค่ะ เพื่อความถูกต้องของตัวเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขอหนังสือรับรองความประพฤติโดยทั่วไป

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว (แต่งการเรียบร้อยและเป็นรูปที่เห็นใบหู)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาพาสปอร์ตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 7. ใบทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบ สด.8 สด.9  สด.43 (กรณีชายไทย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีผู้ขอเคยมีประวัติอาชญากรรมจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. หนังสือสิ้นสุดคดี
 2. คำพิพากษา หรือคำตัดสินของศาล

**การเตรียมเอกสารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ เช่น กรณีไปทำงาน กรณีศึกษาต่อ หรือกรณีสมรส จะต้องมีเอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม โดยอิงตามวัตถุประสงค์ในการขอยื่นแนบมาด้วย

ขั้นตอนในการยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 1. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นตามวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทน
 3. ยื่นคำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมเอกสารประกอบการยื่นที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับเอกสาร 15-25 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอเอกสาร

4.ขอหนังสือรับรองความประพฤติเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ในต่างประเทศได้เลยไหม

ในกรณีนี้ หลังจากได้รับหนังสือรับรองความประพฤติเรียบร้อยแล้ว หนังสือนั้นจะยังไม่สามารถใช้งานในต่างประเทศได้ จะต้องดำเนินการนำเอกสารเข้ารับรองเอกสารกงสุล หรือแปลภาษานั้นๆ ก่อน จากสถานบันหรือศูนย์แปลภาษาที่มีนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียน และรับรองเอกสารสถานทูตก่อนเอกสารนั้นจึงจะสามารถใช้งานในต่างประเทศได้ และมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล

5.ที่ประเทศไทยมีบริการขอใบรับรองความประพฤติพร้อมแปลและรับรองกงสุลไหม

มีค่ะ อย่างศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเราก็มีบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมแปลและรับรองกงสุลแบบครบวงจร เราดูแลคุณตั้งแต่ขั้นตอการจัดเตรียมเอกสารไปจนถึงดำเนินเรื่องยื่นขอหนังสือแทน หากคุณจะต้องนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศเราก็มีบริการแปลเอกสารและรับรองกงสุลไว้รองรับความต้องการของลูกค้าในจุดนี้ด้วยค่ะ เพื่อความสะดวกสบายในการทำเรื่องเอกสารทางศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันพร้อมให้บริการ เปลี่ยนเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย เพียงส่งเอกสารให้เรา คุณก็รอรับเอกสารฉบับพร้อมใช้งานได้ง่ายๆ ที่บ้านเลย

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ระยะเวลาดำเนินการ 7-9 วันทำการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารรับรอง แต่ไม่สะดวกในการดำเนินเรื่องด้วยตนเอง เช่น ผู้ที่มีธุระหรืองานประจำ ผู้อยู่ต่างจังหวัด ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ไม่ต้องการจัดการงานเอกสารที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองกงสุล รับรองเอกสาร บริการแปลภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 30 ภาษา มั่นใจได้เพราะแปลโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ 

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255