รับแปลเอกสารราชการดี ได้งานตามที่คาดหวัง

รับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อม รับรอง โดยผู้เชี่ยวชาญ

เคยมีประสบการณ์ต้องใช้เอกสารราชการเพื่อยื่นเรื่องต่างๆ บ้างไหมครับ? เอกสารราชการเหล่านี้มักออกให้เป็นภาษาไทย ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากหากต้องนำไปใช้ในต่างประเทศ วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องบริการ รับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อมรับรอง ว่าคืออะไร ช่วยเราได้อย่างไร รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการง่ายๆ

เอกสารราชการคืออะไร? (รับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อม รับรอง)

เอกสารราชการ คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย เช่น สำนักงานเขต อำเภอ จังหวัด กระทรวงต่างๆ เอกสารเหล่านี้มักใช้เพื่อแสดงยืนยันข้อมูลส่วนตัว สถานะทางสังคม หรือสิทธิ์ต่างๆ ของเรา

ตัวอย่างเอกสารราชการ

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
 • ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
 • ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร
 • เอกสารทางทหาร (สด.8, สด.9)

ทำไมต้องแปลเอกสารราชการ? (รับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อม รับรอง)

หากคุณมีแผนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงาน เรียนต่อ แต่งงาน หรือติดต่อธุรกิจ เอกสารราชการที่ออกเป็นภาษาไทยอาจไม่สามารถใช้ยื่นเรื่องได้ ดังนั้น การแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษ (หรือภาษาที่ประเทศปลายทางกำหนด) จึงเป็นสิ่งจำเป็น

กรณีตัวอย่างที่ต้องใช้เอกสารราชการแปล

 • ยื่นขอวีซ่า
 • ยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ
 • ยื่นเอกสารประกอบการแต่งงานกับชาวต่างชาติ
 • ขอเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศ
 • เบิกเงินบำนาญ / เบี้ยประกันสังคม

การรับรองเอกสารราชการ (กงสุล) คืออะไร?

การรับรองเอกสารราชการ (กงสุล) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของเอกสารแปล โดยเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ และประทับตรารับรองสำเนาแปล เพื่อให้หน่วยงานต่างประเทศเชื่อถือได้

ประโยชน์ของการรับรองเอกสาร

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารแปล
 • ช่วยให้กระบวนการพิจารณาเอกสารรวดเร็วขึ้น
 • ลดโอกาสเอกสารถูกปฏิเสธ

ขั้นตอนการรับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อมรับรอง

1.เลือกบริษัทรับแปลเอกสาร

ด้วยจำนวนบริษัทรับแปลเอกสารที่มีอยู่มากมาย การเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับความต้องการอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก บทความนี้จึงขอเสนอแนวทางในการเลือกบริษัทรับแปลเอกสารดังต่อไปนี้

พิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัท โดยเฉพาะในด้านภาษาและประเภทของเอกสารที่ต้องการแปล บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง มักจะมีทีมนักแปลที่มีทักษะความสามารถตรงตามความต้องการ และสามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

ตรวจสอบคุณภาพงานแปล

ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ควรลองศึกษางานแปลของบริษัทนั้นๆ อาจจะดูจากตัวอย่างงานแปล รีวิวจากลูกค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

เปรียบเทียบราคา

ราคาค่าบริการแปลเอกสารของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ภาษา ประเภทของเอกสาร ปริมาณงาน และความเร่งด่วน

พิจารณาบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

บางบริษัทอาจมีบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น บริการรับรองเอกสาร บริการจัดส่งเอกสาร บริการแปลด่วน

เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ

ควรเลือกใช้บริการบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ง่าย โดยสามารถดูจากข้อมูลการจดทะเบียน เว็บไซต์ และช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
 • การสื่อสาร: เลือกบริษัทที่มีการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ความเป็นมืออาชีพ: เลือกบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของลูกค้า
 • ความสะดวก: เลือกบริษัทที่มีช่องทางการติดต่อและการให้บริการที่สะดวก

การเลือกบริษัทรับแปลเอกสารที่ดี เปรียบเสมือนการเลือกผู้ช่วยที่จะส่งเสริมความสำเร็จในธุรกิจ การศึกษา และการติดต่อสื่อสารของคุณ ดังนั้น ควรทุ่มเทเวลาศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และเลือกบริษัทที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากที่สุด

2. เตรียมเอกสาร

 • เอกสารราชการต้นฉบับ (ตัวจริง)
 • สำเนาเอกสารราชการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เงินสดสำหรับชำระค่าบริการ

3. ยื่นเอกสารและชำระเงิน

นำเอกสารที่เตรียมไว้ไปยื่นที่บริษัทรับแปล เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร แจ้งรายละเอียดบริการ ระยะเวลาการแปล และค่าใช้จ่าย เมื่อตกลงแล้ว ทำการชำระเงิน

4. รอรับเอกสาร

เมื่อเอกสารแปลเสร็จ บริษัทจะแจ้งให้มารับเอกสาร โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษา ความยากง่ายของเนื้อหา และระยะเวลาการรับรองเอกสาร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. เอกสารประเภทใดบ้างที่สามารถรับแปลและรับรองได้?

สามารถแปลและรับรองเอกสารราชการได้เกือบทุกประเภท เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส หนังสือรับรองบุตร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร เอกสารทางทหาร ฯลฯ

2. ใช้เวลาแปลนานแค่ไหน?

ระยะเวลาการแปลขึ้นอยู่กับจำนวนภาษา ความยากง่ายของเนื้อหา และจำนวนหน้าเอกสาร โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ

3. ค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสารราชการมีราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนภาษา ความยากง่ายของเนื้อหา จำนวนหน้าเอกสาร และระยะเวลาการรับรองเอกสาร โดยเฉลี่ยแล้ว เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

4. สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ไหม?

ได้ สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ แต่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและแจ้งชื่อที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน

5. รับรองเอกสารด่วนได้หรือไม่?

ได้ บางบริษัทรับแปลเอกสารด่วนโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สรุป รับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อม รับรอง

บริการรับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อมรับรอง เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เอกสารราชการในต่างประเทศ ช่วยให้ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว และไร้กังวล

ก่อนการเลือกใช้บริการ ควรเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และระยะเวลาการแปลจากบริษัทต่างๆ เพื่อเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับความต้องการ

ทำไมต้องใช้บริการ รับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อม รับรอง กับ firstchoicetranslation.com

ในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนต่อ ทำงาน หรือติดต่อธุรกิจ กลายเป็นเรื่องที่พบบ่อยขึ้น เอกสารราชการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐไทย จึงมีความสำคัญอย่างมาก แต่เอกสารเหล่านี้มักเป็นภาษาไทย ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากหากต้องนำไปใช้ในต่างประเทศ

firstchoicetranslation.com เข้าใจถึงปัญหานี้ จึงนำเสนอบริการ รับแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อม รับรอง ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย และสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้โดยไม่มีปัญหา

เหตุผลหลักที่ควรเลือกใช้บริการของเรา

 • ทีมนักแปลมืออาชีพ firstchoicetranslation.com มีทีมนักแปลที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการอบรม และทดสอบความรู้ความสามารถอย่างเข้มงวด มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
 • ความเชี่ยวชาญด้านเอกสารราชการ นักแปลของเราคุ้นเคยกับรูปแบบ เนื้อหา และภาษาที่ใช้ในเอกสารราชการต่างๆ ของไทย จึงสามารถแปลเอกสารของคุณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐาน
 • บริการรับรองเอกสาร firstchoicetranslation.com ให้บริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อด้วยตัวเอง
 • ราคาประหยัด เราเสนอราคาที่คุ้มค่า เหมาะสมกับคุณภาพของงานแปล พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร
 • บริการที่ครบวงจร firstchoicetranslation.com ให้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครบวงจรในที่เดียว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

firstchoicetranslation.com มุ่งมั่นที่จะให้บริการแปลเอกสารราชการ กงสุล พร้อม รับรอง ที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ท่านสามารถนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างไม่มีปัญหา

ติดต่อศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร

อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 061-1769965 , 065-3958392 https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

ศูนย์แปลเอกสารสาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต

เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 086-3669255 https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA

อย่ารอช้า! ใช้บริการของเรา และสัมผัสประสบการณ์การแปลเอกสารที่เหนือระดับ