รับแปลเอกสารราชการดี ได้งานตามที่คาดหวัง

ที่ไหนรับแปลภาษาอังกฤษ เอกสารราชการดีได้ตามที่คาดหวัง


เวลาที่เราต้องการทำธุรกรรม ติดต่อหน่วยงานราชการ สมัครงาน หรือแม้แต่การกระทำการใด ๆ ที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม มักต้องมี “เอกสารราชการ” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ หากเป็นกิจธุระตามปกติก็ใช้เอกสารราชการภาษาไทยทั่วไปได้ แต่ถ้าเป็นการขอวีซ่า การติดต่อหน่วยงานต่างชาติ หรือหากต้องนำไปยื่นให้บริษัทต่างชาติที่บังคับใช้เอกสารราชการภาษาอังกฤษโดยเฉพาะล่ะ จะทำอย่างไร ? คำตอบก็คือการเลือกใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารที่สามารถแปลเอกสารราชการได้ถูกต้องตามรูปแบบที่รัฐกำหนดนั่นเอง แต่เนื่องจากเป็นเอกสารเฉพาะทาง แล้วที่ไหนจะรับแปลเอกสารราชการให้เราได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ได้งานตามที่คาดหวัง เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันมีคำตอบมาฝากค่ะ

ความสำคัญของการแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ

การแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ เป็นการแปลเอกสารส่วนตัวของเราจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังหมายถึงการแปลเอกสารอื่น ๆ ที่มีตราครุฑอันแสดงว่าเป็นหนังสือสำคัญของทางราชการ ส่วนใหญ่ที่เราต้องแปลเอกสารเหล่านี้ก็เพื่อนำไปยื่นต่อสถานกงสุล หน่วยงานราการอื่น หรือบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่มีการกำหนดว่าต้องใช้เอกสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ดังนั้นการแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านส่วนตัวและการทำงาน

เอกสารราชการภาษาอังกฤษ ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เอกสารราชการภาษาอังกฤษ ใช้ทำอะไรได้บ้าง รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร
ตัวอย่างสูติบัตรภาษาอังกฤษ
 • ใช้ยื่นขอวีซ่า : เป็นเหตุผลหลัก ๆ ในการแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ เพราะในการยื่นขอวีซ่าเราต้องเตรียมใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ เพื่อแปลเอกสารส่วนตัวทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นขอวีซ่านั่นเอง
 • ใช้ยื่นต่อสถานทูต : หากมีความจำเป็นต้องนำเอกสารนั้นไปใช้ที่ต่างประเทศ ก็ต้องแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษและรับรองคำแปลที่สถานทูตหรือกงสุลเสียก่อน
 • ใช้เพื่อธุรกิจ : บริษัทบางแห่งเมื่อต้องมีการติดต่อกับบริษัทคู่ค้าต่างชาติ มีการทำสัญญาหรือตกลงร่วมกันในบริบทต่าง ๆ ก็อาจต้องมีการใช้เอกสารราชการบางประเภทด้วยเช่นกัน
 • ใช้เพื่อสมัครงาน : บริษัทต่างชาติหลายแห่งในประเทศไทยรับสมัครงานโดยเราต้องยื่นเอกสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทั้งเอกสารราชการที่เป็นเอกสารส่วนตัวอย่างเช่น สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเอกสารทั่วไปอย่างเรซูเม่ ดังนั้นจึงต้องใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษมาช่วยด้วยเช่นกัน

เอกสารภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได้หลากหลาย แต่ก็อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะว่า ก่อนนำไปใช้เราต้องรับรองคำแปลหรือรับรองกงสุลเพื่อให้เอกสารนั้นสามารถใช้บังคับได้จริงและก่อให้เกิดผลทางกฎหมายด้วยหรือไม่ โดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับเรื่องของเรา หรือปรึกษากับศูนย์แปลเอกสารที่เราเลือกใช้บริการก็ได้ เพื่อให้เอกสารราชการที่เราแปลเป็นภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้งานได้ตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง สบายใจ และใช้บังคับได้จริงค่ะ

ทำไมต้องระมัดระวังในการเลือกศูนย์แปลเอกสารราชการ

 • มาตรฐานและรูปแบบของงานแปลที่ไม่ผ่านเกณฑ์
  หากเราเลือกศูนย์แปลเอกสารที่มีบริการรับแปลเอกสารราชการแต่ทางศูนย์ฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ อาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดของคำแปล การแปลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • ใช้คำแปลไม่เหมาะสมกับประเภทของเอกสาร
  การแปลเอกสารราชการไม่ใช่การแปลให้ถูกต้องอย่างเดียว แต่ระดับของภาษาและการเลือกใช้คำศัพท์ต้องเหมาะสมด้วย หากนักแปลที่รับแปลภาษาอังกฤษไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญอาจเลือกใช้คำไม่เหมาะสมกับเอกสารราชการแต่ละประเภทได้
 • การบริการที่ไม่เป็นมืออาชีพ
  ศูนย์แปลเอกสารบางแห่งก็มีบริการแบบไม่เป็นมืออาชีพ เช่น ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแปลเอกสารราชการ ส่งงานไม่ตรงเวลา หรือทำงานล่าช้ากว่าที่กำหนด เป็นต้น ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำที่แปลเอกสารเชื่อถือได้ให้คุณได้เลือกใช้บริการมากกว่าเลือกบริการรับแปลเอกสารจากนักแปลสมัครเล่นหรือศูนย์แปลที่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องเอกสารราชการ

เตรียมตัวอย่างไร ให้แปลเอกสารออกมาดี มีคุณภาพตามที่เราคาดหวัง

เตรียมตัวอย่างไร ให้แปลเอกสารออกมาดี มีคุณภาพตามที่เราคาดหวัง รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร

หลายคนคงอยากรู้ว่าแล้วตัวเราเอง ต้องเตรียมตัวก่อนใช้บริการแปลภาษาให้ได้ตามที่คาดหวังอย่างไรบ้าง ลองมาดูเคล็ดลับแนะนำจากเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้เลยค่ะ

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกฉบับ
  ก่อนใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกฉบับ หากเอกสารฉบับไหนมีหลายหน้าก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมเสมอเพื่อความสมบูรณ์ของการแปล ทางที่ดีควรทำเช็กลิสต์เอาไว้เลยว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
 1. บอกวัตถุประสงค์การนำไปใช้
  ก่อนใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลมืออาชีพ อย่าลืมบอกวัตถุประสงค์ของเราทุกครั้งว่าต้องการแปลภเอกสารราชการเพื่อนำไปใช้เรื่องอะไร เช่น ขอวีซ่า หรือสมัครงานในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อการแปลที่ถูกต้องตามรูปแบบของวัตถุประสงค์การใช้งาน
 1. ควรเผื่อเวลาเอาไว้ด้วย
  การแปลเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ หากต้องการเอกสารราชการที่แปลถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมกับการนำไปใช้ที่สุด ควรเผื่อเวลาเอาไว้ล่วงหน้า ไม่ควรแปลเอกสารในเวลาที่กระชั้นเกินไปเพื่อให้ผู้แปลทำงานได้เต็มที่ แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ก็ต้องแจ้งทุกครั้งก่อนจ้างงาน
 1. อย่าลืมเลือกศูนย์แปลภาษาที่ได้คุณภาพและเป็นมืออาชีพ
  สุดท้ายเลือกศูนย์แปลเอกสารที่ได้คุณภาพและเป็นมืออาชีพเอาไว้ก่อนมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะทางศูนย์จะมีความเข้าใจเรื่องการแปลเอกสารราชการอยู่แล้ว ทำให้เรามั่นใจในเอกสารแปลที่จะได้รับว่านำไปใช้งานได้จริงตามที่หวังไว้แน่นอน

ทำไมต้องเลือกแปลเอกสารราชการกับศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันมีบริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลกรวมถึงภาษาอังกฤษ เรามีบริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการจากผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ มานานกว่า 10 ปี รับแปลเอกสารราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบมรณะบัตร หนังสือให้ความยินยอม หนังสือรับรองความประพฤติ ใบรับรองผลการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีบริการรับแปลเอกสารกฎหมาย เอกสารด้านอุตสาหกรรม และให้บริการแบบครบวงจรกว่าเพราะบริการรับรองเอกสาร ยื่นรับรองกงสุล รับรองโนตารีในที่เดียวแบบครบวงจร เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการรับแปลเอกสารราชการและทำการรับรองเอกสารได้ในที่เดียว สะดวก ประหยัดเวลา นำเอกสารไปใช้งานจริงได้แบบมั่นใจกว่า ได้งานตามที่หวังไว้แน่นอน

 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA