แปลเอกสารสีลม

แปลเอกสารสีลม บริการรับแปลเอกสารทั่วกรุงเทพ สีลม สุขุมวิท สาทร และพื้นที่อื่นๆ

มีบริการรับแปลเอกสารสีลม สุขุมวิท สาทรและทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

รับแปลเอกสาร / รับแปลภาษา

รับแปลภาษา – รับรองเอกสาร ติดต่อแปลเอกสารโซน สีลม ให้บริการทุกพื้นที่ รับ-ส่งเอกสารออนไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการรับแปลเอกสารกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ศูนย์แปลเอกสารนี้ยังให้บริการรับรองเอกสาร ทั้งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ  ที่มุ่งสร้างสรรค์งานแปลคุณภาพ ราคายุติธรรม คัดสรรนักแปลเชี่ยวชาญในแต่ละภาษาได้อย่างดีเยี่ยมให้แก่ผู้ใช้บริการ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รับบริการแปลเอกสารทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน  บริษัทเอกชนชั้นนำต่างๆ  ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ   ที่มีความชำนาญมากกว่า 9 ปี  เราจึงมั่นใจบริการแก่ลูกค้า ทั้งในระดับองค์กร และบุคคลทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

บริการรับแปลเอกสาร สีลม สุขุมวิท สาทร ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล

บริการรับแปลเอกสารทั่วกรุงเทพ สีลม สุขุมวิท สาทร และพื้นที่อื่นๆ รวมถึงให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารรับรองทางกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สถานฑูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย

ทำไมถึงเลือกเเปลภาษา เขต สีลม กับเรา

ส่งมอบงานคุณภาพ  เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย  เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

บริการของเรา

ตัวอย่างเอกสาร

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคา ลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาแปลนั้นทันที ช่องทางการส่งไฟล์มี 2 ช่องทาง

2. หากทำการตกลงแปลกับเรา โอนมัดจำค่าบริการก่อนเริ่มแปล 50% กรณีไม่ถึง 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวน

3. เมื่องานเสร็จแล้ว แจ้งชำระ 50% ส่วนที่เหลือก่อนนำส่งงานแปล

4. กรณีมีงานแปลแก้ไข ทางบริษัทแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร สีลม ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์