หนังสือรับรองบริษัท หรือบางครั้งก็จะเรียกว่า หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นเอกสารที่รับรองการมีตัวตนของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ ในเอกสารก็จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ชื่อของเจ้าของ หรือผู้ร่วมหุ้น รวมถึงประเภทของธุรกิจอย่างละเอียด ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทและดำเนินทางธุรกิจได้ จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองบริษัท เพื่อที่จะได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามทางกฎหมาย ซึ่งสามารถดำเนินการขอเอกสารดังกล่าวได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทะเบียนการค้า พค.0403 ทะเบียนการค้า พค.0401
รับแปล พค.0403

ทะเบียนการค้า พค.0403 เป็นเอกสารสำคัญที่จะได้รับ เมื่อทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลที่ต้องการทำธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อที่จะสามารถทำธุรกิจบนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามทางกฎหมาย

ทะเบียนการค้า พค.0401 เป็นอีกหนึ่งใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

.0401
.พ. 20

ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภพ.20 คือใบสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายภาษีประจำปี ที่ระบุรายรับ พร้อมคำนวณภาษีที่ทำการจ่ายไปแล้ว ณ ที่จ่าย รวมถึงจำนวนค่าภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือได้รับคืน ในวันครบกำหนดในการชำระภาษีหรือยื่นภาษีประจำปี จำเป็นต้องมีใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภพ.20 ในการดำเนินการ บางครั้งก็ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบสำหรับการดำเนินธุรกิจต่างๆ อีกด้วย

ใบบอจ. 5 คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่บริษัทมีจะต้องชี้แจงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนให้ทางนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
แบบแสดงรายละเอียดที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ชื่อ เลขทะเบียน ของบริษัท รายละเอียดที่แสดงว่า บอจ.5 นี้เป็นทะเบียนของผู้ถือหุ้น ณ วันไหน เช่น ณ วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ณ วันที่คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

รับแปลบอจ.5
employee holding laptop sitting relax zone confortable couch typing pc smiling while diverse colleagues working background multiethnic coworkers planning new financial project company scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

1. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม

การรับแปล และรับรองกงสุล หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า พค.0403, พค.0401, ภพ.20

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลใบสำคัญการสมรส เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

 

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

ตัวอย่างรับแปล
บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า 1
4
3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการรับรองกงสุล หนังสือรับรองบริษัท, ทะเบียนการค้า พค.0403, ทะเบียนการค้า พค.0401, หนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 ได้ที่

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร,สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009