รับแปลมรณบัตร รับแปลใบแจ้งตาย
(Death Certificed)


รับแปลใบมรณบัตร ใบแจ้งตาย พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลมรณบัตร

ใบมรณบัตร หรือใบแจ้งตาย เป็นเอกสารสำคัญที่นายทะเบียนประจำท้องที่ออกให้กับบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งบุคคลที่ใกล้ชิด หรือว่าญาติต้องเป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตดังกล่าวให้กับนายทะเบียนประจำท้องที่ให้ทราบ ใบมรณบัตร หรือใบแจ้งตาย เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้เสียชีวิตลงจริง ซึ่งใบมรณบัตร หรือใบแจ้งตายมี 2 ประเภทดังต่อไปนี้

  • ท.ร.4/1
  • ท.ร.4/2
.jpg
3d laptop with bubble speech flags scaled

การรับแปลมรณบัตร และรับรองกงสุล

การแปลเอกสารใบมรณบัตร หรือใบแจ้งตายนั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพราะเป็นเอกสารที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบมรณบัตร หรือใบแจ้งตายไปใช้เป็นหลักฐานได้ ต้องนำไปแปลภาษาให้เรียบร้อย และถูกต้องมากที่สุด หลังจากนั้นถึงจะนำไปรับรองกงสุล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะว่าเป็นขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของเอกสารจากราชการไทย หากเราข้ามขั้นตอนนี้ไป โดยไม่ยื่นรับรองกงสุล ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย และไม่สามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อต่างประเทศได้ ดังนั้น เราควรนำใบมรณบัตรไปรับรองกงสุลให้เรียบร้อยก่อน

บริการรับรองกงสุล รับแปลมรณบัตร

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลใบมรณบัตร หรือใบแจ้งตายพร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลใบมรณบัตร หรือใบแจ้งตาย พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอก ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ประเภทของมรณบัตร


มรณบัตร ทร.4 ตอน 1

document Death Certificate 1 ทร4 ตอน1

มรณบัตร ทร.4 ตอน 2

document Death Certificate 2 ทร4 ตอน2

มรณบัตร ทร.4ก

document Death Certificate 3 ทร4ก

มรณบัตร ทร.5 ตอน 1

document Death Certificate 4

ทำไมถึงเลือก แปลมรณบัตรกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

woman visiting grave loved one scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลมรณบัตรและรับรองกงสุล

1. แจ้งทะเบียนตายที่สถานทูตต่างๆ หรือแจ้งจดทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
2. นำไปใช้เพื่อยื่นเรียกร้องผลประโยชน์กรมธรรม์ หรือยื่นเอกสารต่อศาล
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม

รับแปลมรณบัตรมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลมรณบัตรไทย

รับแปลมรณบัตรอังกฤษ

รับแปลมรณบัตรจีน

รับแปลมรณบัตรญี่ปุ่น

รับแปลมรณบัตรเกาหลี

รับแปลมรณบัตรลาว

รับแปลมรณบัตรพม่า

รับแปลมรณบัตรเวียดนาม

รับแปลมรณบัตรกัมพูชา

รับแปลมรณบัตรอินโดนีเซีย

รับแปลมรณบัตรอินเดีย

รับแปลมรณบัตรฟิลิปปินส์

รับแปลมรณบัตรเยอรมัน

รับแปลมรณบัตรฝรั่งเศส

รับแปลมรณบัตรโปรตุเกส

รับแปลมรณบัตรอิตาลี

รับแปลมรณบัตรสเปน

รับแปลมรณบัตรรัสเซีย

รับแปลมรณบัตรโปแลนด์

รับแปลมรณบัตรสวีเดน

รับแปลมรณบัตรเช็ก

รับแปลมรณบัตรอารบิค

รับแปลมรณบัตรกรีซ

รับแปลมรณบัตรอีหร่าน

รับแปลมรณบัตรตุรกี

รับแปลมรณบัตรยูเครน

รับแปลมรณบัตรฮังการี

รับแปลมรณบัตรโรมาเนีย

รับแปลมรณบัตรดัตช์

รับแปลมรณบัตรฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลมรณบัตร1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

work permit translation 3

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลใบมรณบัตร ใบแจ้งตาย รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009