รับแปลทะเบียนหย่า (คร.6) (Divorce of Registration)

ทะเบียนหย่า คือ เอกสารสำคัญสำหรับคู่สามี ภรรยา ที่ตกลงและตัดสินใจที่จะยุติชีวิตคู่ร่วมกัน หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่ได้เป็นสามี ภรรยาอีกต่อไปแล้ว เป็นเอกสารที่ออกให้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหลักจากดำเนินการจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นหลักฐานการหย่า ไม่ได้เป็นคู่สามี ภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับแปลทะเบียนหย่า 3
4

ใบสำคัญการหย่า (คร.7) (Divorce Certificate)

ใบสำคัญการหย่า คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการหย่า ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล ของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ สิทธิของแต่ละฝ่ายเมื่อจดทะเบียนหย่าร้างกันแล้ว ซึ่งใบสำคัญการหย่าจะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด เหมาะกับการใช้เป็นหลักฐานในการบอกสถานะการสมรส หรือสถานะการหย่าร้างได้

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนหย่าในต่างประเทศ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (เดิม)
2. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้องหย่า คำพิพากษา พินัยกรรม

judge gavel deciding marriage divorce

การรับแปล และรับรองกงสุล
รับแปลทะเบียนหย่า รับแปลใบสำคัญการหย่า

ทะเบียนหย่า และ ใบสำคัญการหย่า เมื่อแปลภาษาแล้ว ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้น ควรให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แปลภาษาให้ นอกจากนี้ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้ต่อในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำทะเบียนหย่า รับแปลใบสำคัญการหย่าไปใช้งาน ควรนำเอกสารไปแปลภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

เอกสารกงศุล

บริการรับรองกงสุล ทะเบียนหย่า และ ใบสำคัญการหย่า

บริการรับรองกงสุล ทะเบียนหย่า และ ใบสำคัญการหย่าศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลทะเบียนหย่า และ ใบสำคัญการหย่า พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเรามีบริการรับแปลทะเบียนหย่า หรือ ใบสำคัญการหย่า พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

ภาษาที่ให้บริการแปลทะเบียนหย่า (คร.6) รับแปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)

เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

 

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับทะเบียนหย่า และ ใบสำคัญการหย่า รับรองกงสุล ได้ที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร,สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009