15

รวม 10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการรับรองเอกสารกงสุล 2023

การรับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ มักจะมีคำหนึ่งที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำ นั่นคือ การรับรองเอกสารกงสุล สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยด้านงานเอกสารคงจะสงสัยกันไม่น้อยเลยว่าคำนี้หมายถึงการรับรองแบบไหน มีความจำเป็นอย่างไรในการรับรองเอกสาร บทความของเราจึงรวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับรองกงสุล เพื่อมาอธิบายข้อสงสัยให้ทุกคนได้รู้กัน

1. รับรองเอกสารกงสุลคืออะไร?

รับรองเอกสารกงสุล คือ การรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อนำไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ ติดต่อกับกระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้เอกสารนั้นๆ สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารนั้นอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เป็นเอกสารประกอบการเดินทางไปทำงาน การศึกษาต่อต่างประเทศ แต่งงานกับชาวต่างชาติ เป็นต้น

หากเรานำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศโดยไม่ผ่านการรับรองกงสุลก่อน เอกสารนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย การรับรองเอกสารกงสุลจะช่วยให้เอกสารของเราถูกต้อง จึงจำเป็นต้องรับรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้เสมอ

2. รับรองเอกสารกงสุลได้ที่ไหน?

การรับรองเอกสารกงสุลสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เพียงจองคิวออนไลน์สำหรับงานรับรองนิติกรณ์เอกสาร (consular.go.th) ที่กงสุล แล้วจึงนำเอกสารไปยื่นต่อกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยเอกสารนั้นจะต้องผ่านการแปลและการรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วก่อน จึงจะสามารถรับรองเอกสารกงสุลได้

สำหรับผู้ที่ต้องการรับรองเอกสารกงสุล แต่ไม่สะดวกติดต่อด้วยตัวเอง สามารถติดต่อกับศูนย์แปลภาษาเพื่อให้ดำเนินเรื่องได้ โดยศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการยื่นขอรับรองเอกสารกงสุล แปลเอกสาร และรับรองการแปลอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรสะดวกและรวดเร็ว

3. รับรองเอกสารกงสุล ขอด่วนได้ไหม?

ปัจจุบันการยื่นรับรองกงสุลได้เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารกงสุลไปค่อนข้างมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศให้จองคิวออนไลน์ก่อนยื่นคำร้อง จองคิวออนไลน์สำหรับงานรับรองนิติกรณ์เอกสาร (consular.go.th) ที่กงสุล หาก Walk in เข้าไปจะไม่สามารถยื่นได้เลย  หรือถ้าได้ต้องมีหลักฐานและแจ้งความจำเป็น เหตุผลที่ใช้เร่งด่วน  โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลจะให้ยื่นคำร้องได้เลยไหม  ดังนั้นในปัจจุบันกรณีเร่งด่วน  และให้ศูนย์แปลยื่นเเทน ไม่สามารถทำได้  ต้องติดต่อที่กงสุล กระทรวงการต่างประเทศด้วยตนเองเท่านั้น

4. ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองเอกสารกงสุล

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ มีดังนี้

  • การรับรองเอกสารกงสุล ค่ารับรองกงสุล ตราประทับละ 400 บาท
  • การรับรองเอกสารกงสุล กรณีเร่งด่วน 800 บาท

5. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเข้ารับรองกงสุล?

การรับรองกงสุลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานในต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เอกสารที่ต้องเข้ารับรองกงสุล มีดังนี้

  • อกสารทะเบียนราษฎร์ต่างๆ ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลทะเบียนสมรส ทะเบียนครอบครัว ใบรับรองความเป็นโสด ใบหย่า
  • เอกสารทางธุรกิจ ได้แก่ ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาตจัดหางาน เอกสารทางบัญชี
  • เอกสารทางกฎหมาย ได้แก่ คำพิพากษา คำฟ้อง และคำตัดสินของศาล

6. เอกสารรับรองกงสุลต้องแปลไหม?

หากต้องการนำเอกสารภาษาไทยไปใช้ในต่างประเทศ จำเป็นจะต้องมีการแปลภาษาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อน และต้องมีการรับรองคำแปลจากนักแปลหรือศูนย์แปลภาษา แล้วจึงจะนำไปรับรองกงสุลได้ สำหรับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการนำมาใช้ในประเทศไทยก็จะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลด้วยเช่นกัน

7. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนเข้าขอรับรองเอกสารกงสุล

การเตรียมเอกสารก่อนเข้ารับรองเอกสารกงสุล มีขั้นตอนสำคัญอยู่ 3 ข้อ คือ

  • จัดเตรียมเอกสารที่ต้องการรับรองกงสุล ตรวจรายละเอียดความครบถ้วนของเอกสารสำคัญก่อนนำไปรับรองกงสุล เพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่เราจะนำไปใช้ เช่น การศึกษาต่อต่างประเทศ การทำงาน การแต่งงาน ซึ่งแต่ละกรณีจะมีเอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันออกไป
  • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษและรับรองการแปล ก่อนจะนำเอกสารเข้ารับรองกงสุล เราจะต้องนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศหรือแปลภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย และรับรองการแปลจากนักแปลหรือศูนย์แปลภาษาอย่างถูกต้อง เอกสารจึงจะสามารถรับรองกงสุลได้
  • นำเอกสารไปยื่นรับรองกงสุล ถ้าเราจัดเตรียมเอกสาร แปลภาษา และรับรองการแปลอย่างถูกต้องเรียบร้อย เราสามารถติดต่อจองคิวออนไลน์เพื่อนำเอกสารไปยื่นรับรองกงสุลที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้เลย

8. ไม่สะดวกเดินทางมาขอด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจดำเนินการแทนได้ไหม

ยื่นเเทนได้ โดยการทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทน ระยะเวลาดำเนินการ 7-10 วันทำการหลังยื่นเอกสารต่อกงสุล

9. เอกสารรับรองกงสุลมีวันหมดอายุได้ไหม?

ขึ้นอยู่กับเอกสาร และหน่วยงานที่ใช้ยื่น บางเอกสารไม่มีวันหมดอายุ ดังนั้นตรวจสอบเอกสารที่ใช้ยื่นก่อนรับรอง  หากหน่วยงานที่ใช้ยื่นกำหนดวันหมดอายุไว้

10. บริการรับรองเอกสารกงสุลในประเทศไทยมีหรือไม่?

ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริการรับรองเอกสารกงสุลในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่ง หากคุณต้องการยื่นรับรองเอกสารกงสุล ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการรับรองกงสุลแบบครบวงจร โดยเรามีบริการแปลภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา สามารถแปลเอกสารและรับรองการแปลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมช่วยติดต่อยื่นรับรองกงสุลให้คุณได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการติดต่อหน่วยงานด้วยตนเองเลย

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการรับรองเอกสารกงสุล รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทั่วโลกกว่า 30 ภาษา โดยนักแปลคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับรองเอกสาร รับรองการแปลภาษาโดยศูนย์แปลภาษา และบริการรับรองกงสุล พร้อมดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแปลเอกสารไปจนถึงการยื่นเอกสารกงสุล บริการทุกขั้นตอนแบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255