คร.22

วิธีขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ยุคสมัยนี้การแต่งงาน รวมถึงการจดทะเบียนสมรสกับคู่รักที่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นคนเชื้อชาติไหน อาศัยอยู่ประเทศอะไร ก็สามารถครองคู่กัน และจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย ซึ่งจะจดทะเบียนที่ไหนนั้น คู่รักสามารถตกลงกันเองได้เลยค่ะว่า จะทำการจดแจ้งที่ไหนก่อนดี เช่น ถ้าสะดวกจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ ก็ให้จดที่ต่างประเทศก่อน

แต่ในระหว่างที่เราจดทะเบียนสมรสกันยังไม่ครบทั้ง 2 ประเทศ เวลาเราจะดำเนินการต่างๆ จะมีการขอเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ค่ะ ดังนั้น จึงควรมีเอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คู่รักไทยและชาวต่างชาติต้องมีไว้ด้วยนั่นคือ “ทะเบียนครอบครัว คร.22” ว่าแต่สิ่งนี้คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต้องมี และถ้าอยากยื่นขอทะเบียนครอบครัว คร.22 ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จะมาแนะนำทุกคนให้ได้ทราบกันค่ะ

วิธีขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 1. ทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22  คืออะไร
 2. เหตุผลที่ต้องขอทะเบียนแห่งครอบครัว
  1. เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของคู่สามี-ภรรยา
  2. ใช้เป็นหลักฐานขอหรือต่อวีซ่า
  3. ใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ธนาคาร และศาลในไทย
 3. เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22 ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ
 4. ขั้นตอนนำเอกสารมาแปลและรับรองเพื่อขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22
  1. ทะเบียนสมรส รับรองเอกสารจากสถานฑูตในไทย
  2. นำมาแปลเป็นภาษาไทย รับรองจากศูนย์แปลเอกสาร
  3. รับรองเอกสารกงสุล
  4. นำเอกสารนี้ยื่นขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ที่ว่าการอำเภอ/ สำนักงานเขตที่ต้องการแจ้ง
 5. สรุป ขั้นตอนการขอทะเบียนครอบครัว คร.22
 6. ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการยื่นขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 สะดวกและรวดเร็ว

ทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22  คืออะไร

ทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22 คือ ทะเบียนของคู่สมรสจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศแล้วค่ะ ซึ่งเป็นการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยมีกฎหมายรับรองสิทธิว่าเราและเขาเป็นสามีและภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

สำหรับคู่สมรสคนไทยส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันในต่างประเทศแล้ว แต่ยังไม่เคยจดทะเบียนแจ้งในเมืองไทยมาก่อน  จำเป็นต้องจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 เพื่อแสดงความสัมพันธ์แห่งการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากต่างประเทศ

ซึ่งแต่ละประเทศการออกรับรองเอกสารไม่เหมือนกัน  สถานทูตบางประเทศไม่มีในไทย จำเป็นต้องขอที่ต้นทาง หรือจากสถานทูตที่ใกล้ไทยที่สุดและนำเอกสารนี้มาให้สถานทูตนั้นในไทย รับรองอีกครั้ง  จริงๆ แล้วสถานทูตต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีในไทยก็สามารถขอรับรองเอกสารนั้นได้เลย  หากเป็นสถานทูตที่ไม่ได้อยู่ในไทยขั้นตอนจะยุ่งยากขึ้นสักหน่อยค่ะ

เหตุผลที่ต้องขอทะเบียนแห่งครอบครัว

หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อเราและคนรักได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทำไมต้องขอทะเบียนแห่งครอบครัวอีก รอไปจดทะเบียนสมรสอีกประเทศให้ครบทีเดียวไม่ดีกว่าเหรอ แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่า การจดทะเบียนให้ครบทั้งสองที่ในเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

หรือต่อให้คุณจดทะเบียนสมรสครบทั้งสองประเทศแล้ว ก็ยังจำเป็นที่ต้องมีทะเบียนแห่งครอบครัวเอาไว้ด้วย แล้วเพราะอะไรเราถึงต้องขอทะเบียนครอบครัว คร.22 วันนี้เรามีคำตอบมาคลายข้อสงสัยกันค่ะ

เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของคู่สามี-ภรรยา

ทำไมต้องขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติ ต้องจดแจ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ ส่วนจะจดที่ไหนก่อนนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เช่น ถ้าสะดวกจดที่ต่างประเทศก็จดที่ต่างประเทศก่อนได้ค่ะ

แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างนี้คือ ถ้าเราไปดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ และเขาขอเอกสารยืนยันการสมรส ก็แค่เอกสารการสมรสในต่างประเทศฉบับเดียวยังไม่เพียงพอค่ะ เราจำเป็นต้องมี เอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ “ทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22” เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ว่าได้สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากต่างประเทศแล้ว

ใช้เป็นหลักฐานขอหรือต่อวีซ่า

ทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ทำที่ไหน

ต้องอย่าลืมว่า เราและคู่ของเราไม่ได้เป็นคนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันตั้งแต่แรก เมื่อตกลงแต่งงานและจะมาใช้ชีวิตร่วมกันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทำการขอวีซ่าเพื่อให้ไปอยู่ในประเทศของคู่รักได้ ซึ่งการขอวีซ่ารวมถึงการต่อวีซ่าจำเป็นต้องใช้เอกสารที่แสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า

เรามาอาศัยอยู่ประเทศนี้เพราะว่าติดตามคู่สมรสมา ซึ่งทะเบียนครอบครัว คร.22 จะช่วยยืนยันความสัมพันธ์ของคุณและคู่รักได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ

ใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ธนาคาร และศาลในไทย

นอกจากเรื่องการขอหรือต่อวีซ่าแล้ว เมื่อเราหรือคู่รักมีเหตุจำเป็นต้องดำเนินการกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือติดต่อธนาคารจัดการเรื่องการเงิน หรือรวมถึงการติดต่อศาลในไทย แล้วทางหน่วยงานต้องการหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์สามี ภรรยาละก็ คุณทั้งคู่สามารถยื่นทะเบียนครอบครัว คร.22 ได้ค่ะ แม้ว่าเราจะยังจดทะเบียนสมรสยังไม่ครบทั้ง 2 ที่

เช่น จดทะเบียนแค่ที่ต่างประเทศ พอต้องมาติดต่อหน่วยงานราชการไทย เราก็สามารถยื่นเอกสารทะเบียนครอบครัว คร.22 ให้กับหน่วยงาน ก็จะช่วยยืนยันได้ว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่สามี ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

คร.22 ทะเบียนแห่งครอบครัว กับ คร.2 ทะเบียนสมรสเหมือนกันไหม?

ทะเบียนสมรส (คร.2) กับ ทะเบียนแห่งครอบครัว (คร.22) นั้นไม่เหมือนกัน ทะเบียนสมรสนั้นจะเป็นเอกสารที่แสดงสถานะการสมรสของบุคคล 2 คนที่ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน หรือจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทะเบียนแห่งครอบครัวนั้นจะเป็นเอกสารที่แสดงสถานะของบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

เอกสารคร.22 กับ คร.2 สามารถใช้แทนกันได้ไหม?

เอกสารคร.22 กับเอกสารคร.2 นั้นไม่สามารถใช้งานแทนกันได้ เนื่องจากจุดประสงค์ในการใช้งานนั้นต่างกัน เอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว (คร.22) โดนส่วนมากจะใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ สิทธิในการรับมรดก ส่วนเอกสารทะเบียนสมรส (คร.2) นั้นจะใช้แสดงสถานะสมรส เพื่อใช้ประกอบเอกสารการขอกู้ ขอวีซ่า รวมไปถึงการขอสัญชาติ

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22 ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

เราได้รู้ถึงความหมายและความสำคัญของทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 กันไปแล้ว เชื่อว่าคนที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติน่าจะสนใจอยากจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 กันไว้ด้วยใช่ไหมคะ เพราะว่าเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องมีติดตัวเอาไว้เลย คราวนี้ถ้าอยากจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ก็ต้องเตรียมเอกสารให้ครบค่ะ ซึ่งเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม ได้แก่

 1. ทะเบียนสมรสที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย (Marriage Certificate)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่ออกโดยสถานทูตของประเทศนั้นๆ
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง
 4. ทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
 5. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

ขั้นตอนนำเอกสารมาแปลและรับรองเพื่อขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22

เมื่อเราเตรียมเอกสารครบหมดแล้ว ต่อไปเราก็มาสู่ขั้นตอนการขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ได้เลยค่ะ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง และต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วย เพียงทำตามคำแนะนำจากเราครบทุกข้อ ก็สามารถได้เอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 แล้วค่ะ ส่วนขั้นตอนการขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 มีดังนี้

ทะเบียนสมรส รับรองเอกสารจากสถานฑูตในไทย

ขั้นตอนนำเอกสารมาแปลและรับรองเพื่อขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22

จริงๆ แล้วการดำเนินการคล้ายๆ กับการขอใบรับรองโสดเพื่อจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตนั้นๆ ในไทยเลยค่ะ   แต่ในเมื่อทั้งคู่จดทะเบียนสมรสแล้ว ก็สามารถใช้ทะเบียนสมรสได้เลย และหลังจากนั้นก็นำใบทะเบียนสมรสมารับรองเอกสารจากสถานทูตนั้นๆ ในประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อนค่ะ

นำมาแปลเป็นภาษาไทย รับรองจากศูนย์แปลเอกสาร

เมื่อยื่นรับรองทะเบียนสมรสที่สถานทูตแล้ว เอกสารที่เราได้มา จะเป็นเอกสารรับรองที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ ซึ่งขั้นตอนการขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ต้องนำไปยื่นรับรองเอกสารกงสุลด้วย ดังนั้น เราจึงควรนำทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรองที่สถานทูตแล้ว มาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสารค่ะ ก่อนยื่นรับรองกงสุล

รับรองเอกสารกงสุล

เมื่อแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเลยก็คือ ให้เรานำเอกสารเหล่านั้นไปยื่นรับรองเอกสารกงสุล ที่กระทรวงต่างประเทศค่ะ

นำเอกสารนี้ยื่นขอเอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ที่ว่าการอำเภอ/ สำนักงานเขตที่ต้องการแจ้ง

เมื่อรับรองเอกสารกงสุลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็สามารถนำเอกสารนี้ไปยื่นขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตที่ต้องการแจ้งได้เลยค่ะ

หากคู่ของคุณเป็นชาวต่างชาติ ต้องหาล่ามแปลภาษา และพยานไปด้วยค่ะ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างการจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 เป็นไปอย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน หากไม่รู้ว่าจะหาล่ามจากไหน สามารถใช้บริการจ้างล่ามแปลภาษาจากศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ได้เลยค่ะ

หรือหากต้องการให้การดำเนินการเอกสารเป็นไปอย่างง่ายดาย ลดขั้นตอน และลดความยุ่งยาก สามารถให้ทางศูนย์แปลดำเนินการในขั้นตอนแปลและรับรองกงสุล  (ขั้นตอนที่ 2 และ 3)  หรือหากต้องการล่ามแปลภาษาที่สำนักงานเขตก็สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะ

สรุป ขั้นตอนการขอทะเบียนครอบครัว คร.22

การขอเอกสารจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22  วิธีการนำเอกสารมาแปลจะเหมือนกับการขอใบรับรองโสดเพื่อจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตนั้นๆ ในไทยเลยค่ะ  ต่างเพียงที่ผู้ยื่นคำร้องใช้ทะเบียนสมรสที่จดทะเบียนมาแล้วไปขอรับรองเอกสารนั้น ก่อนนำมาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศต่อไปได้ค่ะ

สรุปความง่ายคือ นำทะเบียนสมรสไปรับรองที่สถานทูตในไทยก่อนนำมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปยื่นขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร. 22 ที่สำนักงานเขต/ ที่ว่าการอำเภอที่ผู้ยื่นคำร้องต้องการใช้บริการจดแจ้ง

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการยื่นขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 สะดวกและรวดเร็ว

ทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่คู่สมรสระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติต้องมีติดตัวเอาไว้ค่ะ เราจะเห็นได้ว่าการขอเอกสารดังกล่าวต้องเตรียมเอกสารมากมาย และผ่านขั้นตอนไม่น้อยเช่นกัน หากคุณอยากลดขั้นตอนให้สะดวกขึ้น สามารถมองหาศูนย์แปลเอกสารที่น่าเชื่อถือได้สักแห่งมาดำเนินการในส่วนแปลภาษา รับรองคำแปล และยื่นรับรองเอกสารกงสุลให้ได้ค่ะ

หากไม่รู้ว่าจะเลือกศูนย์แปลเอกสารที่ไหนดี สามารถมาใช้บริการที่ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เรามีบริการแปลและรับรองเอกสารเพื่อยื่นขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 อย่างถูกต้อง และมีความรวดเร็วค่ะ

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสารทุกชนิด ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 30 ภาษา การันตีเรื่องคุณภาพ และความถูกต้องของภาษา เพราะแปลโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสาร ช่วยลดขั้นตอน และดำเนินเอกสารสำคัญได้อย่างราบรื่น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA