Affidavit รับรองกงสุล ใช้ทำคร.22

หนังสือรับรองสถานทูตอเมริกา (Affidavit) รับรองกงสุล ใช้ทำคร.22

เวลาเราทำงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ แล้วจำเป็นต้องยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือสถานทูตนั้น  มักจะมีบางคำที่ได้ยินกันบ่อยๆ เช่น การรับรองเอกสาร หนังสือรับรอง การรับรองกงสุล ซึ่งคำเหล่านี้หมายถึงการนำเอกสารของเราไปรับรองความถูกต้อง ยืนยันว่าหลักฐานหรือเอกสารที่มีอยู่เป็นของจริง เมื่อผ่านการรับร้องแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการทำทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หรือ คร.22 จำเป็นจะต้องใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองด้วย เพราะทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) เป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ของครอบครัว ช่วยรับรองสิทธิของคู่สมรส หากต้องการทำคร.22 จึงต้องใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตและการรับรองกงสุล จึงจะนำไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์

1. หนังสือรับรองสถานทูตอเมริกาคืออะไร ใช้ทำอะไร

หนังสือรับรองสถานทูตอเมริกา หรือการรับรองสถานทูต คือ การรับรองเพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารสำคัญ เพื่อให้เอกสารนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางสถานทูตอเมริกาจะตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่ผู้ยื่นคำร้องได้จัดเตรียมไว้ว่ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ แล้วจึงจะรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราลงเอกสารนั้นด้วย

เนื่องจากชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศเเล้ว และต้องการแจ้งขอวีซ่าในไทยให้กับคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นชาวไทยกับชาวต่างชาติ หรือชาวไทยด้วยกันเป็นต้น จำเป็นต้องเเจ้งหน่วยงานราชการในไทย เพื่อจดทะเบียนเเห่งครอบครัว (คร.22)  เพื่อใช้ทำวีซ่าติดตาม วีซ่าแต่งงาน หรือ ธุรกรรมต่างๆ ในไทยนั้นเอง

2. เอกสารคร.22 หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวใช้ทำอะไรได้บ้าง

เอกสารคร.22 หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นการจดทะเบียนเพื่อรับรองสิทธิทางกฎหมายของคู่สมรส สามารถใช้เอกสารนี้เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของสามีและภรรยา ใช้ยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ หรือในกรณีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือธนาคาร และใช้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ในการต่อวีซ่าได้อีกด้วย

3. ขอทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การยื่นเรื่องขอทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หรือ คร.22 จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของคู่สมรส และเอกสารที่ช่วยยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคำขอ สำหรับเอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ มีดังนี้

3.1 ทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองการสมรสที่แปลภาษาเป็นไทยและผ่านรับรองจากศูนย์แปลและกระทรวงการต่างประเทศ

3.2 สำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างชาติ) ที่แปลภาษาเป็นไทยและผ่านรับรองจากศูนย์แปลและกระทรวงการต่างประเทศ

3.3 หนังสือเดินทางตัวจริง

3.4 ทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.5 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

4. ขั้นตอนการขอและเข้ารับรองกงสุลสำหรับทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)

หลังจากจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ หรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมกับพาพยานและล่ามแปลภาษาไปด้วย อย่าลืมตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ให้ดี เพราะทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองการสมรสของเเต่ละประเทศนั้น  จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศของคู่สมรส หรือสถานทูตประเทศนั้นๆ ในไทย  ก่อนจะนำมาเเปลเป็นไทย และรับรองกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากผ่านการรับรองเรียบร้อยก็สามารถนำไปยื่นคำร้องขอคร.22 ได้เลย

5. บริการแปลและรับรองกงสุลครบวงจร ที่เดียวครบจบทุกกระบวนการ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เรามีบริการแปล รับรองเอกสาร และบริการขอทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวแบบครบวงจร ช่วยให้สามารถดำเนินเรื่องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดความยุ่งยากซับซ้อน ลดขั้นตอนการยื่นคำขอ ทำให้การขอเอกสารต่างๆ กลายเป็นเรื่องง่ายในทันที บริการดูแลทุกขั้นตอนแบบครบจบในที่เดียว

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองกงสุล รับรองเอกสาร บริการแปลภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีกกว่า 30 ภาษา มั่นใจได้เพราะแปลโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสาร ช่วยให้การดำเนินการขอเอกสารสำคัญกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255