ทะเบียนครอบครัว หรือ ทะเบียนเเห่งครอบครัวคร.22

ขั้นตอนทำ ทะเบียนครอบครัว หรือทะเบียนเเห่งครอบครัวคร.22

คุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 อยู่หรือไม่? กำลังสงสัยว่าจดทะเบียนสมรสแล้วทำไมต้องขอทะเบียนครอบครัวเพิ่มอีกอยู่หรือเปล่า? วันนี้ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้หาคำตอบที่คุณสงสัยมาให้คุณแล้วที่นี่

1. ทะเบียนครอบครัวคืออะไร

ทะเบียนครอบครัว หรือทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 คือ การจดทะเบียนเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยมีกฎหมายรับรองสิทธิของความสัมพันธ์นั้นๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทะเบียนครอบครัวนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ความสัมพันธ์ของคู่สามี-ภรรยาเท่านั้น ทะเบียนครอบครัว คร.22 นั้นรวมไปถึงความสัมพันธ์ของแม่กับลูก พ่อกับลูก และบุตรบุญธรรมด้วย

การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว หรือทะเบียนครอบครัวนั้นได้แก่

 • การจดทะเบียนสมรส
 • การจดทะเบียนหย่า
 • การจดทะเบียนรับรองบุตร
 • การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
 • การจดทะเบียนเลิกรับบุญบุตรธรรม
 • การบันทึกฐานะภริยา
 • การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

ในกรณี คู่สมรสที่มีการจดทะเบียนสมรสข้ามสัญชาติ หรือที่เรียกกันง่ายๆเลยก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และได้มีการจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่เคยจดทะเบียนแจ้งการสมรสภายในประเทศไทยนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ค่ะ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์และสถานะการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล

ทำไม ต้องขอทะเบียนสมรส

อีก 1 กรณีที่ต้องเข้าจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 นั้นก็คือ คู่สมรสสัญชาติไทยทั้งฝ่ายหญิงและชายที่มีการเข้าจดทะเบียนสมรสกันที่ต่างประเทศค่ะ ในกรณีนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ด้วยเช่นเดียวกัน

2. ทำไมต้องขอทะเบียนครอบครัว คร.22

ในเมื่อมีการเข้าจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสในประเทศของคู่สมรสเรียบร้อยแล้ว ทำไมถึงต้องเข้าขอทะเบียนแห่งครอบครัวซ้ำอีก? 

ในกรณีที่เป็นการสมรสกับคู่สมรสต่างสัญชาติ แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าจดทะเบียนสมรสในทั้ง 2 ประเทศ และขั้นตอนในการขอยื่นจดทะเบียนสมรสของแต่ละประเทศนั้นก็มีความแตกต่างกันไป

อีกทั้งระยะเวลาช่วงดำเนินการเข้าจดทะเบียนสมรสในทั้ง 2 ประเทศอาจมีระยะที่ไม่ได้ใกล้กันมาก ทำให้ในช่วงที่รอการดำเนินการให้เสร็จสิ้นทั้ง 2 ประเทศ สิทธิที่พึ่งมีสำหรับคู่สมรสนั้นจะยังไม่มีสิทธิ์ตากฎหมายสากลแบบสมบูรณ์ค่ะ หากมีเหตุให้ต้องยืนยันสถานภาพ ยืนยันความสัมพันธ์ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ในช่วงระหว่างช่วงดำเนินการจดทะเบียนสมรสในอีก 1 ประเทศ การขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 นั้นเลยมีความจำเป็นต้องมี เพื่อยืนยันความสัมพันธ์การสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสากลค่ะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว
 • พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว
 • พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว

เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในแต่ละส่วน ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ทำการแยกเป็นเหตุผลหลักๆ ให้แล้วที่นี่ค่ะ

2.1 เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของคู่สามี-ภรรยา

การขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 เพื่อยืนยันความสัมพันธ์การสมรสของสามี-ภรรยา ในช่วงระยะเวลาที่ทั้งคู่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสครบทั้ง 2 ประเทศ

โดยในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการเข้าจดทะเบียนสมรสครบทั้ง 2 ประเทศ การเข้าดำเนินการหรือการกระทำการใดๆ ทั้งทางหน่วยงานราชการ หรือแม้แต่การทำธุรกรรมต่างๆ หากมีการขอเอกสารเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรส ทะเบียนสมรสที่มีการจดจากประเทศใดประเทศหนึ่ง นั้นจะไม่สามารถใช้ในการยืนยันได้ 100% หรือเรียกได้ว่าเอกสารนั้นยังไม่มีผลตามกฎหมายสากลอย่างสมบูรณ์ 

ดังนั้นการใช้ทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ในการยื่นควบคู่ไปกับทะเบียนสมรสที่มีอยู่นั้นจะเป็นการยืนยันสถานภาพการสมรสได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายสากลค่ะ

2.2 ใช้เป็นหลักฐานขอหรือต่อวีซ่า

หลังจากการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว การยื่นเอกสารเพื่อขอทำวีซ่านั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากคู่สมรสนั้นมีสัญชาติที่ต่างกัน การที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องทำการขอวีซ่าเพื่อขออาศัยอยู่ในประเทศของคู่สมรส

หลักฐานขอหรือต่อวีซ่า

แต่ในเมื่อเรายังไม่ได้ทำการเข้าจดทะเบียนสมรสครบทั้ง 2 ประเทศ การยื่นยันความสัมพันธ์ของคุณกับคู่สมรสนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เอกสารทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ประกอบกับเอกสารทะเบียนสมรสเพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อสถานทูต เพื่อดำเนินเรื่องการขอทวีซ่าต่อไป

2.3 ใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ธนาคาร และศาลในไทย

หากในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนสมรสครบทั้ง 2 ประเทศ แต่มีเหตุให้ต้องเข้าดำเนินการทางธุรกรรมกับทางธนาคาร การเข้าดำเนินการเรื่องต่างๆกับทางหน่วยงานราชการ หรือแม้แต่การติดต่อกับศาลในประเทศไทย หากทางหน่วยงานมีการขอเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของคู่สามี-ภรรยา เอกสารที่คุณจะต้องนำไปยื่นต่อหน่วยงานนั้นก็คือ ทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 เพื่อเป็นการยืนยันความสัมพันธ์การสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้ไม่มีใบทะเบียนสมรสของทั้ง 2 ประเทศเข้ายื่น

3. ทะเบียนครอบครัวขอได้ที่ไหน

การยื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 นั้นสามารถขอได้ที่ สำนักงานเขต และที่ว่าการอำเภอ หากคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ การเข้าขอจดทะเบียนครอบครัวนั้นจะต้องมีพยาน และล่ามในการแปลภาษาให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจที่ตรงกันเดินทางมาด้วย

ในกรณีที่ต้องการขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 แต่ทั้งคู่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกในการเดินทาง คุณสามารถเข้าทำหนังสือในการมอบอำนาจที่สถานกงสุล ให้ผู้แทนของคุณดำเนินการขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 แทนได้เช่นกัน

บุคคลที่ไม่สามารถเป็นพยานจดทะเบียนครอบครัวได้

 • บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 20 ปีบริบูรณ์
 • บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
 • บุคคลที่เป็นผู้พิการ เช่น หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง

4. เอกสารสำหรับยื่นขอทะเบียนครอบครัว (คร.22) มีอะไรบ้าง

ก่อนจะทำการเดินทางไปที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อยื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 นั้นจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง? วันนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันจัดทำลิสต์อย่างง่ายไว้ให้คุณแล้วที่นี่

 • ทะเบียนสมรส (Marriage Certificate) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ออกและรับรองโดยสถานทูตไทยของประเทศนั้นๆ
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • ทะเบียนบ้านไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

5. ขั้นตอนในการขอทะเบียนครอบครัว

เมื่อเราเตรียมเอกสารสำคัญครบแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนในการขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 กันแล้วค่ะ โดยอย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นว่า การยื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัวนั้นจะต้องเข้ายื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่ หรือที่ว่าการอำเภอพร้อมกับพยานและล่ามในการแปลภาษา และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม หากคุณเตรียมทุดอย่างครบถ้วน บอกได้เลยค่ะว่าทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเลยค่ะ

คุณสมบัติของการจดทะเบียนสมรสสำหรับกฏหมายของไทย

 • เป็นชาย-หญิง อายุ 17 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
 • หากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ต้องมีสถานะโสด (ทั้งคู่)

หลักเกณฑ์การยื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22

 • ข้อความที่บันทึกไว้ทั้งหมด จะต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับทะเบียนแห่งครอบครัว
 • กิจการนั้นได้กระทำไว้ในต่างประเทศตามกฎหมายแห่งประเทศที่ได้ขึ้นบัญญัติไว้
 • ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย และอีกฝ่ายเป็นคนสัญชาติอื่นเท่านั้น
 • ต้องนำเอกสารอันเป็นหลักฐาน ที่แปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองถูกต้อง มาแสดงต่อนายทะเบียน

และวันนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเรา ได้ทำการรวบรัดขั้นตอนในการขอทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 หรือทะเบียนครอบครัวมาให้คุณแล้ว ไปดูกันค่ะว่าจะต้องเข้าดำเนินการในส่วนไหนบ้าง ไปดูกัน…

5.1 ทะเบียนสมรส และสำเนาพาสปอร์ตรับรองเอกสารจากสถานทูตในไทย

ขั้นตอนนี้จะคล้ายกับการขอใบรับรองโสดเพื่อขอจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตเลยค่ะ

โดยให้คุณนำเอกสารทะเบียนสมรสของคุณและคู่สมรสเข้ารับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศต้นกำเนิดของคู่สมรสของคุณ ประจำประเทศไทย เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเอกสารมาใช้ในการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนครอบครัวค่ะ

5.2 นำเอกสารมาแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร

เมื่อคุณได้นำเอกสารเข้ารับรองเอกสารทะเบียนสมรสจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่ผ่านการรับรองนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ทำให้จำเป็นต้องนำเอกสารเข้ากระบวนการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อนนำเอกสารเข้ารับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยเอกสารที่ผ่านการแปลนั้นจะต้องมีการลงนามรับรองคำแปลจากนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากทางสถานทูตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

5.3 รับรองเอกสารกงสุล

เมื่อได้รับเอกสารที่ผ่านกระบวนการแปลภาษาจากเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมผ่านการลงนามรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ให้คุณนำเอกสารนั้นเข้ายื่นต่อกรมการกงสุล กระทรวงต่างปรเทศ เพื่อขอยื่นเข้ารับรองเอกสารกงสุลค่ะ

ในขั้นตอนนี้เพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินการ คุณสามารถใช้บริการกับทางศูนย์แปลภาษาเพื่อให้ทางศูนย์เข้ายื่นขอรับรองกงสุลให้ได้ค่ะ เช่นเดียวกับทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเรา ที่มีบริการรับแปลเอกสารพร้อมลงนามรับรองคำแปล และบริการยื่นรับรองเอกสารกงสุลในตัว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินเอกสาร ลดระยะเวลาและความผิดพลาดของการดำเนินการได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

5.4 นำเอกสารทั้งหมดเข้ายื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22

ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อคุณได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองกงสุลมาเรียนร้อยแล้ว ให้คุณนำเอกสารเหล่านั้นเข้ายื่นต่อเจ้าพนักงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตพื้นที่ ที่คุณต้องการแจ้งความประสงค์ในการขอยื่นจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ได้เลยทันที

ในกรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ คุณจำเป็นตะต้อจัดหาล่ามในการแปลภาษามาด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจที่ตรงกันอย่างถูกต้อง

มาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วยังไม่รู้จะหาล่ามที่ไหนดี ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเราก็มีบริการล่ามแปลภาษามืออาชีพไว้บริการให้กับคุณเช่นเดียวกันค่ะ หรือหากต้องการใช้บริการทั้งแปลเอกสารพร้อมลงนามรับรองคำแปล บริการยื่นรับรองกงสุล และบริกาล่ามแปลภาษาคุณก็สามารติดต่อเราและแจ้งความประสงค์ได้เลยค่ะ เราพร้อมให้บริการและดูแลคุณประหนึ่งเป็นคในครอบครัวของเราเองเลยค่ะ

6. สรุป ขั้นตอนการขอทะเบียนครอบครัว คร.22

มาจนถึงตอนนี้แล้วหลายคนอาจจะกำลังสับสน เนื่องจากมีข้อมูลหลายส่วนที่ต้องดู เพื่อดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 อยู่ใช่ไหมละค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ทำการสรุกขั้นตอนแบบสั้นๆง่ายๆ มาไว้ให้คุณแล้วค่ะ

ขั้นตอนขอทะเบียนครอบครัว คร 22
 • ขั้นตอนที่ 1 นำทะเบียนสมรสไปรับรองที่สถานทูตประจำประเทศไทย
 • ขั้นตอนที่ 2 นำเอกสารทะเบียนสมรส และสำเนาพาสปอร์ตที่ผ่านการรับรองจากสถานทูต เข้าแปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองคำแปล
 • ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารที่แปลและรับรองจากศุนย์แปลเรียบร้อยแล้ว เข้ารับรองกงสุล
 • ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารที่ผ่านการรับรองกงสุลทั้งหมด เข้ายื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอ เป็นอันจบกระบวนการขอทะเบียนครอบครัว  กรณีเป็นต่างชาติทั้งคู่ ต้องมีล่ามเพื่อแปลภาษาอีก 1 ท่าน

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินเรื่องเพื่อยื่นขอจดทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 นั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก แต่อย่างที่ทราบกันค่ะว่าระบบการดำเนินเรื่องของราชการเป็นอะไรที่ต้องรอนานและมีขั้นตอนอีกมากมาย หากมีการยื่นเอกสารผิด หรือมีการตีกลับของเอกสารนั้นเท่ากับว่าคุณยืดเวลาในการดำเนินเรื่องออกไปอีกบางทีกว่าเอกสารจะผ่านการรับรองหรืออนุมัติอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยก็ได้

ดังนั้นการที่คุณเตรียมเอกสารและเช็คความถูกต้องของเอกสารให้ดีก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียว หรือถ้าหากยังกังวลใจว่าจะเตรียมเอกสารถูกหรือไม่ หรือไม่รู้ระบบขั้นตอนในการดำเนินเรื่อง คุณสามารถเข้าขอรับคำปรึกษา หรือขอรับบริการในการแปลภาษาพร้อมยื่นรับรองกงสุลกับเราได้ ทางศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันของเรา พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยให้ดำเนินเรื่องขอรับรองของคุณให้ตั้งแต่เริ่มเตรียมเอกสารจนถึงการส่งเอกสารพร้อมใช้งานให้กับคุณ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอยื่นรับรองเอกสารสถานทูตและกงสุล อีกทั้งยังมีล่ามมืออาชีพในการแปลภาษาให้บริการ เปลี่ยนทุกเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายไปกับเราศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA