รับแปล สด.8 หรือ ใบสำคัญทหารกองหนุน

ใบ สด.8 หรือใบสำคัญทหารกองหนุน เป็นสมุดประจำตัวของทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงบุคคลที่เรียนจบวิชาทหารปีที่ 3 หรือที่เรียกกันว่า รด. ก็จะได้หนังสือนี้เช่นกัน ซึ่งใบสำคัญทหารกองหนุน หรือสด.8 นั้น เป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยยืนยันได้ว่า บุคคลนั้นได้ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ หรือในกรณีที่ศึกษา รด. จนสำเร็จการศึกษา ใบสำคัญทหารกองหนุนนี้ก็จะช่วยยืนยันได้ว่า ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารแล้วอย่างแท้จริง

.8 หรือ ใบสำคัญทหารกองหนุน
.43 หรือ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1

รับแปล สด.43 หรือ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ใบสด.43 หรือ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร คือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งชายไทยคนใดก็ตามที่มีใบนี้ หมายความ ได้ผ่านนการเกณฑ์ทหารโดยสมบูรณ์แล้ว แต่สำหรับคนที่ศึกษาวิชาทหารจนจบ 3 ปี หรือศึกษารด. จบ ไม่จำเป็นต้องมีใบ สด.43 เพราะจะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เลย โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร

รับแปล สด.35 หรือ ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ใบสด.35 หรือ ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร คือ ใบที่ชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะได้รับ เพื่อยไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีนั้นๆ

.35 หรือ ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
.png

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

 1. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
 2. สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
 3. สมัครทำงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 4. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 5. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

การรับแปล และรับรองกงสุล ใบสด.8 ใบสด.43 และ ใบสด.35

การแปลใบสด.8 (ใบสำคัญทหารกองหนุน) ใบสด.43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร) และ ใบสด.35 (ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) นั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมากสำหรับชายไทยทุกคน เพราะเป็นเอกสารที่ช่วยยืนยันว่า ได้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียนจบวิชาทหารมาอย่างสมบูรณ์ สามารถไปดำเนินการต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา และธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากเราจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุลด้วย เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบประกาศนียบัตร ผลการเรียน ไปใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

.jpeg

บริการรับรองกงสุล ใบสด.8 ใบสด.43 และ ใบสด.35

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลใบสด.8 (ใบสำคัญทหารกองหนุน) ใบสด.43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร) และ ใบสด.35 (ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลใบสด.8 (ใบสำคัญทหารกองหนุน) ใบสด.43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร) และ ใบสด.35 (ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

• ภาษาที่ให้บริการแปลใบสด.8 (ใบสำคัญทหารกองหนุน) ใบสด.43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร) และ ใบสด.35 (ใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)

เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

 • 4.ช่องทางรับเอกสารแปล
  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

.png
 1
.png

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลใบสด.8 ใบสด.43 และ ใบสด.35 รับรองกงสุล ได้ที่

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009