รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.3, ช.5)
(Name-Surname Changed Certificate)


รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.3, ช.5)
(Name-Surname Changed Certificate)

ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล มีไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ ปัจจุบันการเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนนามสกุลไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป หากใครรู้สึกว่าอยากมีชื่อใหม่ หรือนามสกุลที่เพราะกว่า หรือมีความหมายที่ดีกว่า ก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เวลาดเนินเรื่องกับหน่วยงานต่างๆ ก็ควรแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนนามสกุลด้วย เพื่อให้ทราบถึงชื่อหรือนามสกุลเดิมที่เปลี่ยนมา และเป็นการยืนยันว่า เราได้ทการเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนนามสกุลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีตัวตนอยู่จริง

 ใบเปลี่ยนนามสกุล
ช.3 ใบเปลี่ยนชื่อ

การรับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล และรับรองกงสุล

การแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ หรือผ่านหน่วยงานราชการ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุลไปใช้งาน ควรนำเอกสารไปแปลภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุลกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

woman waiting flight airport scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุลมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลไทย

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลอังกฤษ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลจีน

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลญี่ปุ่น

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลเกาหลี

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลลาว

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลพม่า

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลเวียดนาม

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลกัมพูชา

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลอินโดนีเซีย

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลอินเดีย

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลฟิลิปปินส์

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลเยอรมัน

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลฝรั่งเศส

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลโปรตุเกส

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลอิตาลี

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลสเปน

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลรัสเซีย

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลโปแลนด์

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลสวีเดน

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลเช็ก

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลอารบิค

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลกรีซ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลอีหร่าน

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลตุรกี

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลยูเครน

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลฮังการี

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลโรมาเนีย

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลดัตช์

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-
ใบเปลี่ยนนามสกุลฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

ใบเปลี่ยนชื่อ 2 0
 3 0
 0

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.3, ช.5) รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009