รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ/แปลรับรองประวัติอาชญากรรม
(Police Clearnce Certificate: CID)


รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ (CID) พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ (CID)

หนังสือรับรองรองความประพฤติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม เป็นหนังสือที่ออกจากหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองและยืนยันตัวเองว่า ไม่ได้มีประวัติทางด้านอาชญากรรม และไม่มีภัยต่อความมั่นคงใดๆ ซึ่งเอกสารนี้ มักจะใช้ยื่นกับสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ในไทย เพื่อใช้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติเป็นหลักฐาน เช่น การขอวีซ่า การแต่งงานกับชาวต่างชาติ การสมัครเข้าทำงานบางประเภท ทำงานต่างประเทศ หรือการขออาศัยอยู่ในถิ่นฐานอื่น เป็นต้น

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ 2
young asian woman wearing medical mask international airport looking flight information board checking her flight travel during coronavirus pandemic new normal lifestyle concept scaled

การรับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ และรับรองกงสุล

การรับรองหนังสือรับรองรองความประพฤตินั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของเราต่อผู้อื่นได้ว่า เราไม่ได้เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรม ดังนั้น ควรให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเป็นผู้แปลเอกสารให้ อีกทั้งยังต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำหนังสือรับรองรองความประพฤติไปใช้งาน ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

บริการรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอก ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ทำไมถึงเลือก แปลหนังสือรับรองความประพฤติ กับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

productive project discussion colleagues scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลหนังสือรับรองความประพฤติ และรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติไทย

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติอังกฤษ

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติจีน

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติญี่ปุ่น

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติเกาหลี

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติลาว

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติพม่า

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติเวียดนาม

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติกัมพูชา

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติอินโดนีเซีย

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติอินเดีย

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติฟิลิปปินส์

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติเยอรมัน

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติฝรั่งเศส

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติโปรตุเกส

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติอิตาลี

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติสเปน

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติรัสเซีย

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติโปแลนด์

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติสวีเดน

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติเช็ก

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติอารบิค

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติกรีซ

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติอีหร่าน

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติตุรกี

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติยูเครน

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติฮังการี

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติโรมาเนีย

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติดัตช์

รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

document cid 1
document cid 3
document cid 2
document cid 4
document cid 5
ขอใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009