รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ (CID)

หนังสือรับรองรองความประพฤติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม เป็นหนังสือที่ออกจากหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองและยืนยันตัวเองว่า ไม่ได้มีประวัติทางด้านอาชญากรรม และไม่มีภัยต่อความมั่นคงใดๆ ซึ่งเอกสารนี้ มักจะใช้ยื่นกับสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ในไทย เพื่อใช้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติเป็นหลักฐาน เช่น การขอวีซ่า การแต่งงานกับชาวต่างชาติ การสมัครเข้าทำงานบางประเภท ทำงานต่างประเทศ หรือการขออาศัยอยู่ในถิ่นฐานอื่น เป็นต้น

รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ 1
young asian woman wearing medical mask international airport looking flight information board checking her flight travel during coronavirus pandemic new normal lifestyle concept scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

การรับรองกงสุล หนังสือรับรองรองความประพฤติ

การรับรองหนังสือรับรองรองความประพฤตินั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของเราต่อผู้อื่นได้ว่า เราไม่ได้เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรม ดังนั้น ควรให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเป็นผู้แปลเอกสารให้ อีกทั้งยังต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุล เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำหนังสือรับรองรองความประพฤติไปใช้งาน ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

productive project discussion colleagues scaled

การรับรองกงสุล หนังสือรับรองรองความประพฤติ

บริการรับรองกงสุล หนังสือรับรองรองความประพฤติ
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับรองกงสุลหนังสือรับรองรองความประพฤติ หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเรามีบริการรับรองยื่นหนังสือรับรองรองความประพฤติ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแทนค่ะ

บริการของเรา

ภาษาที่ให้บริการแปลหนังสือรับรองรองความประพฤติ 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

work permit translation 4
ตัวอย่างรับแปล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองกงสุลหนังสือรับรองรองความประพฤติ (CID)

ได้ที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร,สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009