ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คือ เอกสารสำคัญที่ระบุและยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับสายวิชาชีพนั้นๆ จนสามารถไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบ ใบประกอบโรคศิลป์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก เป็นต้น

รับแปลบัตรส่งเสริมการลงทุน 2 1
อาชีพ

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลและรับรองกงสุล

 1. สมัครทำงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 2. ทำธุรกรรมด้านภาษี วีซ่าต่างๆ
 3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 4. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

การรับแปลรับรองกงสุลใบอนุญาต

การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการแปลข้อมูลที่เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งในบางอาชีพ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตยืนยันความสามารถ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการศึกษา และผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จนมีความเชี่ยวชาญที่จะประกอบอาชีพนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น เอกสารเหล่านี้ต้องแปลเนื้อหาให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ หากเราจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานที่ยื่นระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างต่างประเทศ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างการรับรองกงสุลด้วย เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ควรนำเอกสารไปแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาให้เรียบร้อย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลเอกสาร จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้จริง

.jpeg

บริการรับรองกงสุล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลใบอนุญาต พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอง ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

บริการของเรา

บริการแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 30 ภาษาทั่วโลก

บริการรับรองกงสุล

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

บริการรับรองสถานฑูต

บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


เลขที่บัญชี
021-708-685-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
097-274811-0
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


เลขที่บัญชี
033-406475-0
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

 • 4.ช่องทางรับเอกสารแปล
  • รับด้วยตัวเอง
  • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
  • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล

รับแปล 1 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับรองเอกสาร กงสุล ได้ที่ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)
ที่อยู่: อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 061-1769965, 065-3958392
[email protected]

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

โทร : 086-3669255

Line ID: @fc2009